Vår Politik

NATURENS PARTI

SANNING RÄTTVISA KÄRLEK

Vår värld idag:

 

"842 miljoner människor svälter idag; till den gräns, att man inte kan arbeta, ha familjerelationer, ha sex, man är kroniskt invalid på grund utav undernäring.

 

100 000 människor dör varje dag utav svält eller dom omedelbara effekterna ifrån svält. Var 5:e sekund dör ett barn under 10 år utav svält och var 4:minut blir någon blind utav A-vitaminbrist."

Källa: The world food report, by the world food and agiculture organisation.

 

 

En vanlig svensk ko gav på 1500-talet i genomsnitt 400 kg mjölk per år. Runt år 1800 mjölkade en ko i södra Sverige i snitt cirka 600 kg per år och vid 1800-talets slut var motsvarande siffra cirka 1 000 kg/år. Riksgenomsnittet i slutet av 1940-talet för svenska kor var cirka 3 750 kg, 1992 cirka 7 500 kg och 2007 drygt 9 000 kg per år.

 

Dessa siffror säger oss att vi med väldigt lite mjökkossor kan få dom mjölkprodukter, gödsel och läder som vi behöver för att tillgodose hela Sveriges befolkning.

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Nötkreatur

 

 

I det nuvarande samhället lever vi i ett ekorrhjul, med en stressig vardag, konstant arbetande, i en oändlig jakt på att betala ännu en månads räkning.

Vi lever i en värld med en väl utvecklad teknologi, med maskiner som gör allt tungt arbete åt oss, vi producerar allting vi behöver med några få människors arbete, hur kan vi vara fast i ett konstant arbetshjul fortfarande?!

Förr i tiden sådde man på våren och skördade på hösten, däremellan skötte solen och regnet arbetet och människan hade väldigt mycket fritid, och mat för hela året. Idag när teknologin är väl utvecklad arbetar vi människor mer än aldrig förr.

 

"Plöjning är bland det mest tidskrävande man gör på en åker. Ofta är körhastigheten bara 3-10 km/h och man plöjer ca 1 hektar per timme. Det är också stor skillnad i hur marken är att plöja, är det länge sen det plöjdes sist så att det är sega grästuvor eller om det finns rötter från sly i backen, så kan plöjningen lätt ta dubbelt så lång tid som om marken är regelbundet plöjd, med bara några års intervall".

Källa: http://www.bukefalos.com/threads/tidsatgang-for-plojning.1144435/

 

 

Förr i tiden sköttes detta för hand utav folket i byn och det gick åt många människors hårda och tunga jobb för att kunna föda en hel by.

 

Fram till mitten utav 1800-talet använde man i Sverige fortfarande ådret till att plöja våra Svenska åkrar med, som är en L formad trästock, där man endast använder spetsen till att plöja med, samma typ av plogningsmetod som användes utav Egyptierna och främre orienten 3000 år före kristus. Först vid slutet utav 1800-talet började man använda en mer modernare plog med billspets utav metall med vändskiva och skär.

Detta sparade människorna enormt mycket arbete.

 

Källa: wikipedia/plog

 

 

Modern byggarbetsplats i dagens samhälle. På ett modernt bygge behöver man inte ha så många arbetare som man behövde ha förr, se bilden till höger.

Barn raising in Lansing (now North York City Centre). Toronto, Canada.

Datecirca 1900-1919.

Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Barn_raising

Plogning idag med en modern traktor. Idag kan en enda traktor göra flera tusen människors arbete vilket befriar tusentals människor från tungt arbete.

Ådret som vi i Sverige använde fram till mitten utav 1800- talet för att plöja våra åkrar med.

Under 1900-talet har nya tekniska framsteg kombinerat med nya transportmöjligheter m.m. betytt att mjölkbönderna har minskat betydligt i antal och är numera (2015) omkring 4 200 i hela Sverige. Centraliseringen av mjölkproduktionen har även lett till en minskning av antalet mejerier.

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Mjölkmaskin

Boskapsskötsel i ladugården. Kvinna sitter och mjölkar en mager ko medan barfota flicka mockar. Mangskogs socken, Värmland, 1911. Nordiska museet NMA.0043102

Idag har vi maskiner och all teknologi som behövs för att uppnå ett nästintill arbetsfritt samhälle, med elektricitet som arbetskraft, borde inte vi vara nästintill helt arbetsfria vid det här laget?

 

Vi behöver tänka så här: Vad måste jag ha för att överleva? Jo, vatten, mat, bostad, energi. En bra sjukvård och en bra skola som värnar om barnens fullständiga utveckling, såväl som känslosamt starka, som självtänkande individer. Resten utav företagens produkter som dom vill sälja på oss för att göra sin tillfälliga pengarvinst på Planetens och alla framtida generationers bekostnad, kan vi enkelt klara oss utan!

Och istället åtnjuta upp till 75% mer i fritid, då kan vi umgås med våra barn och ge våra barn vår fulla uppmärksamhet på riktigt.

 

I skolan behöver barnen måste lära sig hur man tillverkar dom vanligaste materialen vi använder idag, från grunden vid Naturresursuttaget, till den färdiga produkten som vi använder, detta gäller också matproduktionen, elproduktionen samt bostads och infrastukturen, att sy egna kläder, konstruera egna möbler, konstruera elgeneratorer, och andra livsviktiga produkter.

Att lära sig att läsa, skriva, lite basal räkning med plus och minus, samt grundläggande geografi samt två språk, räcker gott och väl att barnen lär sig i skolan idag.

Är det någon som vill studera till ingenjör eller något liknande, så kan avancerad matematik som gångertabeller, bråktal och mer avancerad procenträkning ingå i ingeniörsutbildningen på universitetet och högskolan, avancerad matematik ska inte den övriga befolkningen ha med i sin skolplan, då eleverna inte har någon nytta utav avancerad matematik, varken i arbetslivet eller privat i hemmet.

Helt enkelt att prioritera viktig kunskap i skolan om saker som eleverna har verklig nytta av.

 

 

Stora tänkare som Einstein, Brahmagupta, Newton och Nikola Tesla arbetade ju inte för pengar utan gjorde alla deras stora upptäcker som gynnar oss än idag helt som en hobby, deras ideer är basen för våran avancerade teknik idag, då dessa stora tänkare hade det gott ställt redan innan dom gjorde dom stora upptäckterna.

 

Dessa människor hade mycket fritid, då deras basala behov redan var tillgodosedda. Dessa personer behövde aldrig tänka på att betala räkningar varje månad eller hur man skulle betala för mat, etc, detta var redan färdigt för all överskådlig framtid då man i de flesta fall ägde sina egna hus och hade egen djurhållning och egen åkermark.

 

För att: När du har dina basala behov tillgodosedda för all överskådlig framtid, då blir du helt enkelt mindre stressad och börjar leva och njuta utav livet igen, och då börjar många tänka på saker som kan gynna hela mänskligheten eller utav ren nyfikenhet använder befintligt material för att skapa något nytt material eller hittar ett nytt användningsområde, och dylikt.

Det är på det här sättet som dom stora idegenomslagen inträffar, saker som förändrar hela mänsklighetens standard och levnadssätt för alltid, titta bara på elektriciteten, utan den hade vi aldrig kunnat befria oss från den enorma arbetsbördan som vi har idag.

 

 

 

 

Kärleksfulla hälsningar partiledningen

VÅR POLITIK FINNER DU I KORT HÄR UNDER, OCH MER DETALJERAT I SPALTEN TILL HÖGER.

Videor från Steve Cutts som beskriver vår värld idag:

DET ARBETSFRIA SAMHÄLLET:

Moderaternas framtidsvision.

Naturens Partis politiska ståndpunkter:

 

 

 

AMAZONAS.

 

# Importstopp på alla produkter som producerats på regnskogsmark. Vi behöver införa sanktioner mot dom företag som är ansvariga för skogsskövlingen, samt i viss del mot Brasiliens regering, som är medskyldig till skövlingen, tills man har gjort hela området för Amazonas regnskog till ett permanent Naturreservat.

Så att vi därigenom räddar mänsklighetens framtida överlevnad genom att minska växthuseffekten samt att vi bevarar den biologiska mångfald som håller på att utrotas utav företagen i Amazonas regnskogar, för all framtid.

 

 

# Minska konsumtionen av kokött markant, dvs: sluta äta kor, kalvar och tjurar, och istället äta mer kyckling, lamm, insekter, gris och mer vegetarisk mat, och använda mjölkprodukterna, gödslet, och skinnet från avlidna kor. Importtullar kan användas för att få ner koköttskonsumtionen och minskad svensk produktion, och att endast gamla, förbrukade och skadade kor äts.

Världens 7,3 Miljarder människor, dricker 20 Miljarder liter vatten per dag, och äter 9,5 Miljarder kg mat.

Vi har 70 Miljarder djur i vår köttindustri idag, 1,5 miljarder utav dessa är kor. Dessa 1,5 Miljarder kor dricker 170 Miljarder liter vatten per dag, och äter 61,2 Miljarder Kg mat, varje dag!

 

 

# Importstopp för kokött (kor, tjurar, kokalvar), och stoppa uppfödning utav kor/nötkreatur inom Sverige för slakt. Istället ska vi endast producera och använda mjölkprodukterna, huden och spillningen, (skadade och föråldrade kor/nötkreatur kan ätas). Istället ska mer kyckling, lamm, insekter och gris ätas, samt mer vegetarisk mat.

Metanet som korna avger i form av rapar och fisar är den största anledningen till att temperaturen ökar i världen och att 60% av arktis isar har smält bort!

Regnskogen skövlas för att ge plats åt GMO sojaodlingar som ger mat åt nötboskap, detta är den främsta anledningen till den enorma regnskogsskövlingen i Sydamerika idag.

Koköttsproduktionen är den främsta anledningen till världens vattenförbrukningen och växthusgaserna i världen idag, samt att vattenkonsumtionen för nötkreaturen i världen är många gånger mer än för alla andra djur i köttindustrin!

 

 

# Avveckla all användning av fossiloljegödsel och besprutning med kemiska insektsgifter i Sverige! Istället för att använda företagens fossiloljebaserade konstgödsel, så ska vi använda djurens och människans urin och avföring i behandlad form till att gödsla våra Svenska åkrar med. Då behövs inga kemikalie resistenta GMO frön, som lätt tar över och konkurrerar ut naturliga tex, vetesorter ute i Naturen. GMO i matprodukter leder till Cancer hos människor och möss enligt flera studier, (mer under rubriken: Företag förgiftar naturen).

 

 

# Stoppa skyddsjakten på varg och andra rovdjur i Sverige, dessa djuren har funnits i Sverige långt innan människan satte sin fot i Sverige och har mer rätt än människor och människans boskap att vistas i Sverige.

 

 

 

ARBETE.

 

# Ett stressfritt samhälle: Arbetstidsförkortning 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön, detta leder till 400 000 extra jobb då man tex på ica och andra affärer som är öppna i 12 timmar anställer en extra person istället för att ha en anställd som arbetar över, några timmar extra varje dag. På Volvo, McDonalds och andra företag som är öppna dygnet runt kan man inrätta ett fjärde skift istället för dagens tre skift. Detta kan genomföras på tre olika sätt: 1. Att arbeta 8 timmar 4 dagar i veckan. 2. Att arbeta 8 timmar 5 dagar i veckan i 3 veckor per månad. 3. Arbeta 6 timmar 5 dagar i veckan. Att införa sextimmars arbetsdag kostar staten 86 miljarder per år, enligt vänsterpartiets beräkningar, moderaterna gjorde skattesänkningar med 146 miljarder per år under deras ämbetsperiod 2006-2014, detta är pengar som staten fortfarande förlorar varje år. För finansiering se under rubriken; "företag och markägare".

 

 

# Slopad fastighetsskatt för fastigheter med tomter på upp till 1 hektar. Detta kostar staten 30 miljarder per år och finansieras via en skattehöjning för dom större företagen. Staten behöver egentligen inte ha dessa 30 miljarder utan klarar sig utmärkt utan dessa pengar, men detta är en väldigt stor skillnad för det svenska folket som kan bo avgiftsfritt och inte behöver arbeta heltid då vi inte behöver betala varje år för våra redan köpta fastigheter! Moderaterna gjorde skattesänkningar för stora företag med 146 miljarder per år, under moderaternas mandatperiod 2006-2014, som staten fortfarande förlorar varje år, så pengar finns för denna viktiga reform.

 

 

# Avveckla användandet av alla fossilojebaserade gödningsmedel och bekämpningsmedel på våra Svenska jordbruksmarker, detta är bråttom! Och odla insektståligare matväxter. Prov med besprutning utav ättika kan göras för att minska angrepp från skadeinsekter. Sluta använda fossilolja i Sverige, och istället använda etanol och eldrivna fordon, maskiner och arbetsdjur.

Plastprodukter tillverkas utav hampa eller majs, etc som är förnyelsebara och biologiskt nedbrytbara.

 

 

# Inför markskatt för ägor utöver 1 hektar, detta för att hinna rädda våra sista naturresurser och hinna rädda våran Planet i tid! Vi ska endast producera livsviktiga produkter som mat, vatten, energi, kläder, hygienprodukter, verktyg och mediciner, etc. Och inte låta företagen överproducera icke livsviktiga produkter! Företagen hugger ner vår skog, spränger bort våra berg, och förgiftar vårat vatten och vår luft, när dom tillverkar och skapar avfall, från deras produktion av icke livsnödvändiga produkter!

 

 

 

BASINKOMST.

 

# Inför basinkomst på 10 000 kronor i månaden för alla svenska medborgare från 18 år, genom att sänka alla politikers och alla statligt och kommunanställdas löner till 20 000 kronor i månaden utan skatt, samt stänga försäkringskassan, socialkontoren och arbetsförmedlingen och slopa alla bidrag, tex, socialbidrag, bostadsbidrag, underhållsstöd, etc. Och istället använda dessa skattepengar till att införa en basinkomst till alla Svenska medborgare, från 18 år och uppåt, på 10 000 kronor i månaden utan skatt.

Man blir inte politiker för lönens skull utan man blir politiker för att kämpa mot orättvisor i samhället. Blir man politiker för att tjäna stora pengar, då är våra fri- och rättigheter i väldigt farliga händer!

Man blir inte läkare för lönens skull, man blir läkare för att rädda liv!

Om man blir läkare, polis eller politiker för lönens skull så har man ingenting i dessa yrken att göra, dessa yrken är livsviktiga för oss människor! Det är verkligen viktigt att vi har individer i dessa yrken som verkligen vill skapa rättvisa, rädda liv, och hjälpa andra, och inte giriga individer som endast arbetar för pengar!

 

 

# Trappvist höja skatten för alla företag som bedriver handelsverksamhet inom Sveriges gränser, för såväl Svenska företag som utländska företag, till en skattesats på: 0 % till upp till 120 000 i bolagsvinst per år. Sedan ökar bolagsskatten i steg från 120 000 - 10 miljoner till 25% i bolagkatt, 10 - 20 milj. 27,5 % i bolagsskatt, 30 - 40 milj 30 %, osv, upp till 75 % i bolagsskatt so är den övre gränsen, denna inträder då företaget gör en vinst på 200 miljoner per år. Dessa vinstpengar från bolagsskatten ska användas till basinkomsten.

Flyttar företagen utomlands och ett behov för produkten kvarstår, öppnar ett nytt företag som tillverkar denna produkten i Sverige, men som betalar den bestämda skatten, och som därmed bidrar till en bättre välfärd, mer arbeten och minskad brottslighet då ingen behöver stjäla för att äta sig mätt och ha en bostad.

Se också under rubriken, "Företag" för en mer detaljerad beskrivning.

 

 

# All skatt ska gå direkt till staten utan mellanhänder. Skattepengarna dirigeras till ett konto som Sveriges universitetsstudenter i ekonomi gemensamt har hand om, dessa planerar och fördelar ut dessa pengar till olika användningsområden på det allra bästa och effektivaste sättet i samarbete med övriga svenska universitetsstudenter och proffessorer i ekonomi. Kommunal skatt slopas och blir istället statlig skatt.

 

 

BILDERBERGGRUPPEN.

 

# Öppna alla politiska möten för allmänheten, och visa alla informella dokument och handlingar som påverkar allmänheten, som avgjorts på alla politikers, företags och bankers möten.

Detta är ju vad Demokrati handlar om, att vara öppen och transparent till hela allmänheten och inte att hemlighålla slutna gruppers möten, speciellt personer med dom viktigaste maktpositionerna måste granskas av fria medier kontinuerligt.

 

 

BOSTÄDER.

 

# Slopa fastighetsskatten för fastigheter med mark upp till 1 hektar per svensk medborgare, all övrig mark markbeskattas.

 

 

# Kommunalt vatten och avlopp finansieras via skattesedeln, och tas om hand av främst universitetsstudenter och proffesorer i vattenrening och effektivisering samt utveckling.

 

 

# Bostadsansvaret och hyresintäkterna ska skiftas över till staten igen, från dom kommunala bostadsbolagen, allmännyttan och miljonprogrammet, så att vi därmed minskar administrationkostnader och byråkrati och alla andra extra kostnader som läggs på hyran, av dom privata och kommunala hyresvärdarna, vilka hyresgästerna betalar.

 

 

# Att staten på lång sikt köper tillbaka det övriga Svenska bostadsbeståndet från företagen, så att folket kan bo gratis, med en viss underhållsavgift på ca 300 kr/mån som täcker en fastighetsskötares lön per 100 lägenheter/mån inklusive eventuellt material som värme, vatten, elektricitet, färg, fönster, rör, etc. 300 gånger 100 blir 30 000 kr i månaden och täcker alla kostnader för dessa 100 lägenheter varje månad då byggnaderna i miljonprogrammet är gjorda i armerad betong som håller i långt över 100 år och är i stort sett underhållsfria. Vatten och avloppsrören är utav robust material, fönstren är 3 glasisolerade och taket av rostfriplåt, allting är i stort sett underhållsfritt.

 

 

 

DET SVENSKA FÖRSVARET.

 

# Stoppa SAAB Bofors vapenexport! Svenska SAAB Bofors vapen används i Syrien, Irak, Afghanistan, Libyen, och i dom flesta andra krigsdrabbade länderna i världen!

 

 

# Bevara alliansfriheten, nej till NATO. Ut ur värdlandsavtalet med NATO.

 

 

# Bygg ett starkt Svenskt försvar och återinför allmän värnplikt.

 

 

# Förbättra relationerna med Ryssland och omvärlden med diplomati och ömsesidiga affärsförbindelser enligt Olof Palmes modell, så att USA och Ryssland blir beroende av Sverige och bevarar freden med Sverige.

 

 

# Samarbeta militärt med våra Nordiska grannländer främst.

 

 

DIREKTDEMOKRATI.

 

# Kommunalvalet och riksdagsvalet ska inte ske samma år, utan vartannat år ska vi ha kommunalval och 2 år efter det så ska vi ha riksdagsval, samma 4 årsperiod som idag men, valen ska ske med 2 års intervall mellan riksdagsval och kommunalval och inte samtidigt som idag. Detta gör att viktiga frågor lokalt får ett större utrymme i politiken vid kommunalvalen.

 

 

# Sänk kravet från 4 % till 0,1 % av rösterna för att bli invald som politiskt parti i kommunfullmäktige och i riksdagen.

0,1 % utav dom röstberättigade i Sverige är 7330 personer. Representanter för dessa små grupper av människor har också rätt att få göra sina röster hörda hos makten, och framföra sina åsikter hos riksdagen och kommunfullmäktige.

 

 

# Inför Direktdemokrati, där man kan logga in på ett personligt konto hos valmyndigheten med en personlig kod, från datan hemma, och rösta i alla frågor helt elektroniskt och helt gratis. Precis som våran internetbank fungerar idag.

 

 

 

EKOLOGISKT HÅLLBART MATERIAL.

 

# Införa storskalig industri för Svensk Hampa, för att ersätta fossilojan och tillverka plast, betong, isolering, medicin, kläder, mat, etc av hampa.

Tillverkningen sker för inrikes bruk i Sverige främst, men också att exportera Svenska ekologiskt hållbara hampaprodukter som: Plast, Kläder, Betong, Papper, etc, och därmed minska skogsavverkningen och spara planetens naturresurser världen över.

 

 

# Avveckla tillverkningen och importen av alla produkter som utvecklats från fossilolja som tex, plastpåsar, engångsplastartiklar och all övrig fossilojebaserad plast, och istället byta ut fossilojeplasten till ekologiskt nedbrytbar plast.

 

 

# Avveckla användningen av fossilolja inom Sveriges gränser, inom ramen för en trettioårsperiod, och istället producera energi från tex: Geotermisk värme, Solceller, Vindkraft och Vattenkraft. Samt att använda: Eltransporter, Elektriska maskiner, Arbetsdjur, Etanol, Etc.

 

 

# Legalisera Hampa för rekreationellt bruk i Sverige. På systembolaget finns en avdelning med hampa, där man efter att ha uppvisat sitt ID kort och är 20 år, får köpa upp till 10 gram hampa per dag.

Hampa har använts i Sverige i över 2 500 år för rekreationellt bruk, mat, samt för dom produkter som människan gjorde från växtfibrernas stora användningsområde.

Hampafrön används som mat och har nyttiga fetter och flera essentiella aminosyror i sig. Cannabis används i flera moderna mediciner mot allvarliga sjukdomar som cancer, alzheimers, multipel skeleros, mm.

Arkeologer har hittat spår av Cannabisodlingar i Sverige:

"I Sverige har hampa odlats under järnåldern (500 f. Kr-1150 e. Kr.) i Skåne, Västergötland, Östergötland, Dalarna, Sörmland, Uppland, Jämtland och Ångermanland, det vet man eftersom de arkeologiska fynden är entydiga. Under tiden 600-1000 e. Kr. sker en kraftig ökning av förekomsten av hampapollen, vilket tyder på en kraftig expansion i odlingen." Källa: http://www.vaxteko.nu

 

 

# Stoppa all användning av bomull, polyester och nylon. När dessa materialen produceras, används och sprids enormt stora mängder kemikalier och andra giftiga ämnen som förstör våran Natur. Istället för dessa materialen ska hampa användas.

Hampan är ekologiskt hållbar för Naturen och kräver inga insektsgifter och växer med vanligt Naturgödsel. Mänsklig avföring och urin ska användas för att gödsla alla Sveriges åkrar istället för fossilojebaserad gödsel, som förgiftar och först Sveriges åkerjordar!

Insektsgifterna tränger ner i jorden och dödar alla maskar och allt liv som ger åkerjordarna dess näring. Nu är vi helt beroende av företagens fossilojebaserade konstgödsel för att kunna få något att växa på Sveriges åkrar!

 

 

 

# Endast biologiskt nedbrytbara tvättmedel. diskmedel och tvålprodukter ska importeras, produceras och användas i Sverige. All schampo, tvättmedel, diskmedel och tvål ska kunnas släppas ut direkt i våra hav och grundvaten utan att försämra, förgifta eller påverka våran natur negativt.

 

 

ENERGI.

 

# Användning av fossilolja och kol i Sverige trappas ner stegvis, och all nyanvändning förbjuds efter en trettioårsperiod. Det är främst industin som kräver vår svenska energi, när vi endast producerar livsviktiga produkter sänks elanvändningen i Sverige markant och detta leder till att vi klarar oss utan kärnkraft.

Istället för fossilolja ska vi använda ny ren energi som: Sol, vind och vattenkraft, bergvärme, jordvärme etanol, mm, och använda elverktyg, elmaskiner, el och etanoldrivna fordon och använda arbetsdjur.

 

 

EU.

 

# Sverige behöver gå ut ur EU. År 2015 var Sveriges avgift till EU 44,2 Miljarder kronor, Sverige fick tillbaka 9,7 Miljarder från EU, detta blir en förlust på 34,5 Miljarder kronor som Sverige förlorade 2015. Sverige har förlorat 345,7 miljarder kronor, sedan vi gick med i EU år 1994.

Sverige behöver gå ut ur EU, så att vapentillströmningen från andra EU länder avtar, samt att svenska medborgare får behålla sina arbeten och slipper konkurrera med låglönearbetare och svart arbetskraft från andra EU länder. Sverige har förlorat över 345 miljarder på att vara med i EU, för dessa pengar hade vi kunnat bygga höghastighetsbanor för maglevtåg ovan mark, precis som i Kina, för höghastighetståg mellan Stockholm-Jönköping-Malmö, Oslo-Göteborg-Malmö, Göteborg-Jönköping.

"Kineser vill bygga snabbtåg i Sverige:

Höghastighetsbanor mellan Skandinaviens huvudstäder – för 70 miljarder kronor:

Ett höghastighetståg på sträckan Oslo-Göteborg-Köpenhamn samt Oslo-Stockholm är under utredning.

En kinesisk firma vill leverera både teknologi och arbetskraft till projektet som kineserna kostnadsberäknat till 70 miljarder norska kronor.

– "Vi har de senaste tio åren byggt 10000 kilometer höghastighetslinjer i Kina. Vår kinesiska kompetens sätter oss i en unik position för att kunna bygga här i Skandinavien, säger CMC:s chef Zhao Jun till norska Dagens Næringsliv.

– Medan projekt som drivs av företag i västländer ofta blir försenade och med stora kostnadsöverdrag är våra projekt alltid klara i tid."

Källa: http://www.aftonbladet.se/resa/tag/article13330758.ab

 

# Inför tullavgift för import av alla produkter som har tillverkas på känsliga naturområden, som tex, Borneos, Sri Lankas och Amazonas regnskogsmark.

 

 

# Avveckla alla subventioner som EU ger till Europeiska bönder och fiskefartyg, vilka eldar upp enormt mycket ätliga grödor för att hålla uppe matpriserna för oss konsumenter! Och tar enormt många fiskars liv! Den döda bifångsten slängs överbord av företagen vilket är ett enormt slöseri!

Stoppa EUs stora fiskeflotta som fiskar ur all fisk och förstör våra rev och genom bottentrålning!

Källa: Dokumentären: We feed the world, från 2005.

 

 

 

EUROPAS KOLONIALA HISTORIA.

 

# FN ska utreda dom Europeiska länderna för kolonialismens brott, och betala tillbaka alla naturresurser genom att återställa naturen i dessa u-länder i bästa mån det är möjligt till det ursprungliga skicket som den orörda naturen var i innan dom internationella företagen förstörde naturen i kontinenter som Afrika, Nordamerika och Sydamerika.

 

 

# Avveckla den moderna kolonialismen, där företagen köper upp stora landområden för att utvinna vatten, mineraler, och andra naturresurser, samt förslavar människor i diamantgruvor i Afrika tex, och förgiftar grundvattnet i U-länder och tvingar lokalbefolkningar på flykt.

 

 

 

FRANSKA REVOLUTIONEN.

 

# Undervisa barnen i skolan hur våra rättigheter och friheter har tagits ifrån oss och hur vi måste tänka för att uppnå verklig frihet, (frihet från löneslaveriet, bo och äta gratis, etc). Och avslöja dom företagen som verkligen håller i makten idag.

 

 

# Sveriges kung och adel ska inte ha några privilegier utan blir vanliga medborgare. Alla slott och hovets andra tillgångar blir offentliga, och all mark som kungen och adeln äger ska avsättas till permanent Naturreservat.

 

 

# Kyrkans marktillgångar till ombildas till permanent naturreservat, och kyrkans övriga tillgångar blir offentliga.

 

 

 

FRIA PATENT.

 

# Gör Sverige till en patentfri zon, där alla världens patent kan användas och utvecklas. Sveriges patentfria zon, och dom nya produkterna som därmed utvecklats, får till en början bara användas inom Sveriges gränser, tills man nått en överenskommelse med andra länder för exempelsvis export.

 

 

# Internet-bibliotek med fri film-, musik- och bok-nedladdning, direkt hemma från datorn. där alla människor i hela världen och allmänheten i Sverige kan visa och låna ut sina egengjorda videofilmer och musik, poesi, böcker, etc.

 

 

# Skattefinansierat internet och mobiltelefoni till alla Sveriges hushåll. Universitetsstudenter som studerar inom detta exempelvis till elektronikingenjörer, maskinister och mastoperatörer, betalas 15 000 kronor i månaden av staten skattefritt för att arbeta med detta.

 

 

 

FÖRETAGENS MEDIA.

 

# Press stödet ska delas upp i lika delar till varje parti som får över 0,1 procent utav dom röstberättigades röster vid ett kommun eller riksdagsval. Och inte som idag då man ger presstödet till den näst största tidningen, detta gör att vi bara ser en sida utav konflikterna på våra nyheter, då det oftast är samma företag som äger dom båda största tidningarna på samma ort, eller är i nära samarbete med varandra.

 

 

# Avveckla all ägarkoncentration, dvs stora företags ägande i massmedia, filmer och tidningar. Detta ska produceras och skapas utav våra svenska universitetsstudenter i film och media, och betalas med våra gemensamma skattepengar.

 

 

# Avveckla all reklam på Tv och radio. Det finns över 250 000 spelmissbrukare i Sverige, reklam för spel med pengar leder till att många spelare och spelande föräldrar inte kan betala sin bostadshyra. Reklam för spel är samma sak som att visa reklam för alkohol för en alholist, detta är skadligt för människan. Reklam för alla icke livsviktiga konsumtionsprodukter bidrar till överkonsumtionen av planetens begränsade resurser, som utplånas, Oberoende granskade sanningsenliga dokumentärer om vår historia, nutid och vår Natur ska visas på Tvn, samt vilka företag som skövlar världens regnskogar! Samt andra informativa, positiva och kärleksfulla program som komedier och andra empatifulla och konstruktiva filmer.

Övrig källa: http://www.bgf.nu/historia/6/tv.html

 

 

# Vi behöver ha ett fritt folkets informations-Tv, som är finansierat utav välfärdssystemet, där vi får se en rättvist fördelad bild utav våran omvärld på nyheter och programutbud, med bägge sidor utav konflikterna samt ge orsakerna till dessa konflikter i minsta detalj och historskt sett.

En viss summa utav dom årliga skatteinkomsterna går direkt till ett konto som ägs utav alla svenska medborgare, till Tv kanaler, så att det Svenska folket får en verklig bild utav omvärlden.

Nyheterna skapas utav skattefinansierade fria journalister i universiteten i Sverige, som trycker upp fria nyheter med en garanterad lön varje månad, och som inte är kontrollerade utav staten eller företagen.

 

 

 

FÖRETAG OCH MARKÄGANDE.

 

# Inför import-tullavgift på dom konsumtionsvaror som kan tillverkas i Sverige.

Detta kommer att skapa mer arbete i Sverige och vi bidrar inte till den globala miljöförstöringen, genom långa leveranser och vi förstör utlänsk jordbruksmark, istället odlar och tillverkar vi allting helt ekologiskt hållbart här i Sverige, flera av dessa hållbara produkter kommer vi att exportera och sälja utomlands.

Ekologiskt tyg starkare än bomull, kvalitetspapper, ekologisk stark betong, ekologisk plast, etc, av hampa.

 

 

# Slopa statliga återbetalningar på aktier eller andra värdepappersfall till företag och privatpersoner, att spekulera i värdepapper, etc, är precis som ett roulettespel med dina egna pengar, väljer man att spela med sina pengar så får man stå för förlusten själv, detta är ingenting som vi Svenska skattebetalare ska stå för.

 

 

# Staten finansierar ett tillbakaköp av det svenska fastighetsbeståndet med början med miljonprogrammet, delvis med ovanstående pengar, detta för att kunna slopa de flesta avgifter i det svenska bostadsbeståndet, så att svenska folket endast betalar en låg underhållsavgift på ca 300 kronor i månaden per lägenhet till staten, för underhåll på bostäderna.

 

 

# Elever på elutbildningen i skolan bygger bra svensktillverkade, standardiserade datorer som är enkla att uppdatera och byta delar på, desamma gör vi med maskiner, el-fordon, transportfordon, packeteringsmaskiner, skördetröskor, mm, på våra univeritetsutbildningar. Detta gör att vi självständigt kan laga och byta delar när dessa slits ut. Detta tryggar det Svenska folkets livsviktiga behov och gör oss oberoende utav andra länder.

 

# Stoppa all skogsskövling i Sverige genom att införa exporttull på känsliga naturresurser. All mark som vi inte behöver för att odla livsnödvändiga produkter på, ska göras till Naturreservat.

Företagen måste stoppas från att skövla och förstöra våra Svenska skogar och gräva fler gruvor! Företagen stjäl från framtida generationer och skapar all miljöförstörning och mer växthuseffekt!

 

# Nej till trängselskatt. Det är företagen som orsakar trafikstörningarna pga att företagen behöver arbetare till deras produktion, då ska också företagen stå för transportkostnaderna för deras arbetare och utbyggnad utav vägar och tunnlar som krävs för att företagen ska få sina arbetare i tid till jobbet. Tänk bara på Älvsborgsbron och alla skolor, infrastruktur och miljonprogrammet som vi svenska arbetare byggde upp, för detta krävdes inga vägskatter utan allt blev betalat vi arbetarnas skatter. Idag byggs bara en liten bråkdel av vad vi svenska arbetare byggde upp på 60 och 70 talet, alla lån är idag avbetalda och skatteintäkterna är högre än aldrig förr, trots detta kräver riksdagen att vi svenska arbetare ska betala en livslång trängselskatt. Tänk på att det fortfarande är det svenska folket som bygger upp broarna, vägarna och tunnlarna samt att det är svenska naturresurser som används till bygget. Trots detta är det vi svenska arbetare som ska betala av detta onödiga bygge. Detta onödiga bygge ska finansieras via den höjda skatten för företagen.

Vill företagen ha arbetare som producerar dessa icke livsnödvändiga sakerna som volvobilar, etc, får volvo och andra företag också betala för infrastrukturen som är till för att deras arbetare ska komma i tid till deras fabriker!

 

 

 

FÖRETAGEN FÖRSTÖR PLANETEN.

 

# Kräv att FN utreder företagen som producerade dom kemiska gifterna till Vietnamkriget, etc och stoppa all handel med dessa företagen, fram tills vi vet vilken inblandning och vilka som är skyldiga till vanskapta barn i Vietnam, krig och producerat krigsmaterial till dom senaste åren av krig.

 

 

# Avveckla SAAB Bofors vapenexport, och arbeta för att andra länder också avvecklar deras vapenexport.

 

 

# Avveckla användningen av konstgödsel och giftiga besprutningsmedel på våra Svenska åkrar! Vi ska gödsla våra åkrar med mänsklig avföring och urin, etc, i behandlad form, och odla insektståligare matväxter.

 

# Avveckla alla handelsavtal som tex: CETA, TTIP och ISDS, detta ger företagen makt över staten (landet), och kan stämma stater om staten har misskött sig enligt företaget.

Källa: http://www.stoppattip.se/10-saker-om-ttip.html

 

 

 

GMO.

 

# Utred och belys problemen i nyheterna med GMO när den sprider sig till den vilda naturen, att den lätt tar över och konkurrerar ut naturliga inhemska sorter.

 

 

# Utred dom sjukdomar låntidseffekter som GMO orsakar i fria studier som inte är gjorda utav dom företagen som själva producerar eller har kopplingar till GMO producenter.

 

 

# Importstopp på GMO i matprodukter. Vi vill inte att GMO grödor och andra GMO produkter används i vår mat eller i djurmaten i Sverige.

 

 

 

NON VIOLENCE.

 

# Ställ företagen som skövlar regnskogarna och förstör andra känsliga naturområden inför rätta och döm dem för miljöförstörningen i olika straffgrader beroende på omfattning av förstörelsen.

 

 

# Visa varje dag på Tv och tidningar vilka företagen är som producerar vapen och vilka företagen säljer dem till. Arbeta för att stoppa produktionen av vapen i Sverige och internationellt.

 

 

# Ställ företagen inför rätta som gräver gruvor och förstör vår svenska natur, och i alla andra delar av världen där företagen gräver efter diamanter som barn och andra människor får gräva upp och arbeta likt slavar för dessa företagen.

 

 

# Allt våld behöver förbjudas på Tv! Då detta leder till mer våld i samhället. Banken och företagen med sin massmedia, vill att människor ska vara i konflikt med varandra och skapar medvetet våld, rädslor och splittring människor emellan, så att vi inte ska förstå vilka företagen är som är orsaken till all den miljöförstöring vi ser idag. Därför skapar eliten medvetet generation efter generation med våldsmatade barn, som blir våldsamma, empatilösa och känslokalla vuxna, som inte ska bry sig om dom verkliga problemen vi har i världen idag.

 

 

 

PENGAR.

 

# Utred vilka individer som är ansvariga i panamadokumenten, individer i ledningen för Nordea, Swedbank, SEB och Handelsbanken, och ställ dessa inför rätta för att ha lurat och gömt undan pengar utomlands, pengar som skulle ha gått till svenska folkets gemensamma välfärd!

 

# Vi som folk räddade bankerna med folkets och statens gemensamma skattepengar, då bankerna gick omkull år 2008. Vi som folk och land har därmed rätt att radera alla statens och folkets privata skulder samt statsskulden till bankerna sedan 2008. Utöver detta har bankerna redan fått tillbaka alla utlånade pengar, i form av räntor, valutaväxel-avgifter och amorteringar genom åren.

 

 

# Med tiden behöver vi avveckla privatägda banker, och istället skapa en ny statlig gemensamt ägd, folkets bank, där vi trycker egna skuldfria svenska pengar, som alltid håller samma värde, liknande sk "Greenback" pengar.

En bank trycker upp pengar, sedan skapar banken inflation som gör att pengarna tappar i värde. Så det spelar ingen roll hur mycket du arbetar och får ihop under din ungdom, när du är gammal är dina ihopsamlade pengar inte alls lika mycket värda, som dom var när du arbetade ihop pengarna.

Detta kan liknas med ett badkar som du vill fylla upp med vatten, men en bankir drar ut proppen så att vattnet sakta försvinner.

Detta är värdet på dina pengar som sakta försvinner genom inflation.

 

 

 

POLISEN.

 

# Politikerna måste respektera dom mänskliga rättigheterna och stoppa alla företag och banker som tjänar pengar på mat, vatten, boende, sjukvård och energi.

Dessa livsviktiga produkter ska produceras utav staten och ges helt gratis till hela Sveriges befolkning, precis som vårat vatten fungerar idag, fast med mat, bostad, sjukvård och energi också, genom våra universitetselever, proffessorer och lärare.

 

 

# Omorganisera hela polisens arbete, till att inrikta sig på att ta fast bankirer och företagsledare som förstör våran gemensamma Planet över hela världen.

 

 

# Minska antalet poliser och ge alla kommunalt och statligt anställda en lön på 20 000 kronor i månaden utan skatt. Istället ska vi använda dessa överblivna polisers och statliganställdas löner till att delfinansiera en allmän basinkomst, på 10 000 kronor i månaden. Idag har maskinerna tagit över nästan alla våra jobb, vilket gör att det nästan är omöjligt att hitta ett jobb och tjäna pengar i dagens samhälle, därför är människor tvugna att stjäla mat och övriga produkter för att kunna överleva, när människor inte hittar ett jobb och kan tjäna egna pengar. Idag måste alla människor sälja sin kropp för att kunna överleva, (använda kroppen till att arbeta för företagen).

Basinkomsten gör att alla brott i samhället kommer att minska drastiskt, och poliser, försäkringskassan, socialtjänsten, arbetsförmedlingen, rättsväsendet, etc, kommer inte att behövas till slut, då medför medborgarlönen inga extra kostnader för staten. Läs mer om detta under rubriken "Basinkomst".

 

 

 

RELIGION.

 

# Stoppa alla skattepengar till religiösa trosamfund och religiösa föreningar permanent. Samt alla religiösa utbildningar som finansieras utav skattepengar stoppas permanent.

# Visa på Tv och ge information i skolorna om att judar, muslimer och kristna tillber samma gud, och att den guden endast ser judarna som sitt eget folk och tycker att alla andra människor ska dö, vilket tydligt framkommer i bibeln, torahn och koranen, då israels folk flyr från fångenskapen i Egypten, och dödar alla assyrier, perser, filisteer, amoreer, kananeer, i Kanaans land (Palestina) med guds välsignelse, dessa människor som mördas i Kanaans land är dagens Asiater, Europeer och Afrikaner. (5 Mos 34:1-4:) (Jer 31:31,33)(Hes 36:27-28).

# Den Samiska religionen bör återinföras som statsreligion i Sverige, där man dyrkar och vördar Naturen. "Samisk religion (förr lapsk mytologi) kallas den förkristna religionen hos samerna som grundades i huvudsak på muntliga traditioner och var orienterad på denna värld (s.k. primal religion). De karaktäristiska dragen är dyrkan av naturen (animism) och förfäderna." Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Samisk_religion

 

 

 

SJUKVÅRD.

 

# Nej till vinster i välfärden.

 

 

# Avveckla all antibiotikaanvändning i våran svenska köttproduktion, och importstopp för antibiotikabehandlat kött från utlandet.

 

 

# Kunskap om könssjukdomar ska ges i skolan varje termin från det att barnen blivit tonåringar, och kunskapsprov om dessa obotiga könssjukdomar ska ske varje termin under elevernas tonår. Detta leder till att tonårsgraviditerna minskar och könssjukdomarna minskar markant då tonåringarna inser hur viktigt det är att använda kondom. Dom obotliga könssjukdomarna och tonårsgravidideterna samt tonårsaborter har gått upp markant, detta förstör resten av livet för den drabbade ungdomen som också hinner smitta många andra människor med den obotliga könssjukdomen under ungdomens hela levnadstid.

 

 

# Låt våra barns naturliga immunförsvar få utvecklas maximalt! Avveckla alla vaccinationer på våra barn! Det finns väldigt höga halter av arsenik och andra kemikalier i vaccinationen, vilket kan göra att barn blir överkänsliga och lättare utvecklar adhd, allergier och hindrar barnets egna naturliga immunförvar att utvecklas fullt ut. Vaccinet kan också mutera i människokroppen och bli obotligt, detta har hänt i Ukraina där man övervaccinerar barn med bland annat poliovirus som blev resistent och dödade många barn då det inte finns något botemedel mot det muterade polioviruset. Plasmider från döda och halvdöda virus tas också upp av människokroppens nedbrytarceller och blir en permanent del utav cellernas DNA, denna virusgen kan återaktiveras om människokroppen blir utsatt av ett liknande virus och ger då en dubbelskadlig effekt hos den vaccinerade människan.

 

# Helt naturlig medicin, utan kemikalier eller andra konstgjorda ämnen skall främst användas i sjukvården.

 

 

# Inför dämpad ljudvolym på klubbar och spelningar i Sverige. Då många människor lider av hörselskador och obotlig tinnitus pga den höga ljudvolumen som spelas på klubbarna i Sverige. När ungdomarna är unga förstår dom inte att hög musik på klubbar ger dom permanenta hörselskador för resten av livet.

"Enligt Hörselskadades Riksförbund finns det cirka 1,3 miljoner personer i Sverige som har nedsatt hörsel, varav cirka 560 000 har så grav skada att de skulle dra nytta av att använda sig av hörapparat." Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Hörselskada

 

 

# Permanent sommartid införs, vintertid slopas. Varje år får tusentals svenskar hjärtinfarkter, sömnstörningar och vi missar tider på grund av att vi måste ställa om klockan. Vintertid infördes för att spara på energi men är föråldrat idag då vi använder gatubelysning dygnet runt och vi sparar ingen energi med detta längre. Att ställa om klockan kostar många äldre människor livet varje år då deras kroppar och hjärtkärl är så känsliga och ömtåliga att de inte kan ställa om sig till en ny dygnsrytm inom så kort varsel.

"Utslaget på de 1,6 miljarder människor i världen som ställer om sina klockor kan dödsoffren räknas i tusentals enbart räknat på fler hjärtinfarkter."

Källa: http://www.svt.se/opinion/med-sommartid-aret-runt-kan-vi-radda-manga-liv

 

 

 

SKOLA.

 

# Statligt ägda skolor, kommunala skolor, friskolor och privata skolor avvecklas och staten tar över dessa skolor, detta för att skolutbildningen ska bli lika bra för alla elever.

 

 

# Obligatoriskt gymnasium. Detta gör att elever kan studera vidare fastän eleven har haft en svår eller fattig uppväxt, med föräldrar som inte har förstått hur viktig skolan är för att hitta ett jobb i dagens samhälle. Detta leder också till minskad kriminalitet, då unga killar går direkt från skolan till ett jobb och inte pausar vid 15 års ålder, då 15 åringar inte ska arbeta, utan lära ska sig nya saker i skolan.

Istället driver 15 åringen runt med andra avhoppade ungdomar som begår brott, busar, och tar droger, etc, detta leder till en permanent negativ cirkel för 15 åringen, som biter sig fast i resten utav 15 åringens liv (15 åringen begår ett bus/brott och blir registrerad för detta hos polisen, detta brottet/buset gör att 15 åringen inte kan få det jobbet, körkortet eller utbildningen som 15 åringen vill ha senare i livet. Det enda valet för 15 åringen är att gå in på den kriminella banan eller att ta ett jobb som ingen annan vill ha, diskare eller dylikt).

 

 

# Ändrade skoltider med start kl 10.00.

Att barnen får den livsviktiga kunskap i skolan som barnen verkligen behöver i livet, och inte den ovesäntliga informationen som ges till barnen i skolan idag, där all den överinformationen som barnen måste lära sig i skolan idag bara blir till en sörja som barnen ändå inte kommer ihåg efter avslutad termin, och ovesäntligt avancerat matematik som eleverna inte har någon användning av alls, varken i arbetslivet eller privat. Detta gör att barnen blir mer avstressade och mer kreativa, och växer upp till att bli mogna och kärleksfulla vuxna, med en bra behövlig livsutbildning.

"Att tvinga en 18-åring (eller rättare sagt en tonåring i puberteten) att gå upp klockan 6.30 eller 7 är jämförbart med att tvinga en 50-årig lärare att gå upp klockan 4.30. Konsekvent genomfört skulle detta betraktas närmast som tortyr." Källa: http://www.svd.se/tidiga-skolmorgnar-en-fara-for-halsan

 

# Förminskad skolplan. Livsviktig information ska studeras i skolorna, om hur våran mat kommer till, att eleverna lär sig att odla mat, konservera den och lära sig överleva i Naturen och vårda Naturen. I skolan räcker det med att barnen lär sig: två språk, basal geografi, endast dom viktigaste historiska händelserna då folket rest sig och befriat sig från förtyckare och makten ska undervisas, enkel plus och minus, enklare och basal division samt procenttal ska läras ut i skolan. Gångertabeller och mer avancerad division, bråktal, samt procenträkning slopas helt i Svenska skolan, (denna mer avancerade matematiken studeras frivilligt).

 

 

# Inga betyg i skolan, då detta missgynnar barn, som tex bara har en förälder, då dessa har mindre tid att hjälpa till med läxor och dylikt, eller barn och ungdomar som går igenom förändingar i sin omgivning och inom sig själv, tex i samband med puberteten, i sitt kärleksförhållande eller i någon annan livskris, då är det ännu svårare att kunna hålla sig fokuserad på bagateller som vad Hallands tredje största vattenå heter tex. Detta ska våra barn inte straffas med genom att ge barnet ett dåligt betyg, som kommer att hindra barnet från att utvecklas och bli det barnet verkligen vill bli. En elev som har dåliga betyg i vissa ämnen kan ha väldigt bra betyg och vara överintelligent i andra ämnen och kan se lösningar inom tex forskning som andra forskare inte ser. Einstein var en sådan elev.

 

 

# En lektion med daglig musikundervisning i skolorna. Detta leder till att barnens hjärna utvecklas och barnens kreativitet, känslor och glädje utvecklas. Detta leder till att vi får smartare och lyckligare elever som tar väl hand om varandra och inte elaka och mobbande elever som skolan ofta producerar idag.

 

 

 

SVENSKA FÖRSVARET.

 

# Stoppa SAAB Bofors vapenexport! Svenska SAAB Bofors vapen används i Syrien, Irak, Afghanistan, Libyen, och i dom flesta andra krigsdrabbade länderna i världen!

 

 

# Bevara alliansfriheten, nej till NATO. Ut ur värdlandsavtalet med NATO.

 

 

# Bygg ett starkt Svenskt försvar och återinför allmän värnplikt.

 

 

# Förbättra relationerna med Ryssland och omvärlden med diplomati och ömsesidiga affärsförbindelser enligt Olof Palmes modell, så att USA och Ryssland blir beroende av Sverige och bevarar freden med Sverige.

 

 

# Samarbeta militärt med våra Nordiska grannländer främst.

 

 

 

SVERIGES SJÄLVFÖRSÖRJNING.

 

# Avveckla all antibiotikaanvändning i våran svenska köttproduktion, och importstopp för antibiotikabehandlat kött från utlandet.

 

 

# Hållbart fiske: Skydda Sveriges vatten och fiskebestånd. Inom Sveriges vattengränser skall det endast fiskas med små enskilt och familjeägda fiskebåtar. Inga internationella företags fiskeflottor ska fiska ur våra svenska hav och bottentrålning ska avvecklas.

 

 

# Tillåt gårdsförsäljning av mat, alkohol och andra livsnödvändiga produkter.

 

 

# Fastighetsskatten slopas för fastigheter med mark på upp till 1 hektar, per person. För mark utöver denna 1 hektar införs det en markskatt på. Om människan bor i små ekologiska familjefarmar som byggs eller omvandlas utav avlidna människors gårdar. Stora nog att kunna föda en normalstor familj med en helt ekologiskt kost, gör att vi alltid har tillgång till rena GMO fria och kemikaliefria grödor, och då vi arbetar med detta får vi och våra barn en bättre förståelse, närhet och respekt till Naturen.

På taken kan solpaneler installeras och en enklare utbildning i reparation av solpaneler ges till dom nyinflyttande.

Vi gödslar våra åkrar med vår mänskliga urin och avföring i bearbetad form, på så vis behöver vi inte använda fossiloljebaserade gödslingsmedel som dödar alla organismer i våra åkerjordar, som omvandlar jorden till näringsämnen som matväxterna behöver för att kunna växa, och därmed gör konstgödsel våra åkerjordar döda och näringslösa.

Familjen får en enklare utbildning utav erfarna människor inom slakt samt om enklare djursjukdomar och behandlingar. Familjen kan sedan lagligt slakta sina egna matdjur på gården och behandla enklare sjukdomar, helt självständigt.

På detta viset kan vi leva helt gratis. Så att den som vill kan odla sin egen mat och föda upp sina egna djur, ha ett eget litet jordbruk med en liten uppfödning av djur.

Detta gör att vi som land klarar oss ur vilken situation eller katastof som helst i omvärlden, och i Sverige fortfarande ha fri bostad, energi, mat och vatten. Och dom produkter som vi kan tillverka självständigt som land.

 

 

 

TIDERNAS STÖRSTA SKATTEREFORM.

 

# Förändrad skattepolitik, skatt på mänskligt arbete och skatt på pension slopas, skatten för små företag med upp till 120 000 kronor i vinst per år slopas, skatten för stora och medelstora företag ökar i trappsteg, (mer om detta under företag och markägare).

 

 

# Slopa fastighetsskatten för fastigheter med tomter upp till 1 hektar. Mark utöver denna 1 hektar införs det en markskatt för. Maximalt en fastighet per människa är fri från fastighetsskatt.

Detta för att unvika att våra svenska naturresurser och skogar skövlas utav företagen.

 

 

 

TRANSPORTER.

 

# Avveckla all användning av fossiloja och all fossilbränsle i Sverige inom en tioårsperiod. Förnybar el och elfordon samt arbetsdjur ska användas, vilka inte förstör och förgiftar Naturen!

 

 

# Maglev höghastighetståg ska byggas på broar 5 meter ovan mark, och användas istället för flyg, dessa åker i 500 km/h, och knyter ihop städerna: Stockholm, Jönköping, Oslo, Göteborg, Malmö och Köpenhamn, så att vi kan ta oss ut i Europa på ett snabbt och miljömässigt hållbart sätt. Höghastighetsbanan finansieras med den höjda skatten för företagen, läs mer under rubriken "Företag och Markägare".

 

 

 

UTLANDSBISTÅND OCH FLYKTINGPOLITIK.

 

# Utlandsbistånd ska inte ges i form utav pengar till andra länder, utan istället ska Svenska arbetare bygga upp livsviktig infrastuktur, mat-/vatten-försörjning och energiförsörjning i länder där flyktingar som söker sig till EU kommer ifrån. Så att vi verkligen hjälper u-landet med Svensk arbetskraft, material och kunskap, istället för att ösa pengar till korrupta politiker, företag och ledare i dessa länder, som ofta behåller bidragen för sig själva utan att hjälpa det lidande folket.

 

 

# Redovisa vad som har byggts upp i u-landet med våra svenska skattebetalares biståndspengar. Alla bidrag till röda korset, rädda barnen och alla andra sk, "hjälporganisationer" ska redovisas öppet vad dessa organisationer har byggt upp och priser på inköpt material samt arbetskraft jämfört med bidragen man fått.

 

 

# Dom flyktingar som släpps in i Sverige och får asyl här, ska främst vara kvinnor, och barn som inte har kommit in i puberteten än. Pappor till dessa kan också få asyl.

Kvinnor och barn utsätts för mer hemskheter än män i krig, och kvinnor och barn behöver få skydd i Sverige i första hand. Männen och pojkarna behöver försvara och bygga upp sitt eget hemland för att återvändandet av flyktingarna ska underlättas.

 

 

# Folkomrösta om flyktingmottagningen. Att avveckla flyktingmottagningen permanent och istället hjälpa ALLA flyktingar i krigsdrabbade länders grannländer, genom att bygga upp livsviktig infrastuktur som energikraftverk, vattenreningsverk och hållbar matproduktion i tex, Libanon för Syrier, i Pakistan för Afghaner, i Sudan för somalier, så att vi kan hjälpa ALLA flyktingar, och inte bara den lilla droppen i havet av flyktingar som är starka nog att ta sig hela vägen till Sverige. Dom flyktingar som är svagast och i störst behov av hjälp är fast i krigsdrabbade grannländer. Därför måste vi avveckla all flyktingmottagning i Sverige permanent, och istället lägga dessa pengar på att bygga upp livsviktig infrastruktur i dom krigsdrabbade ländernas grannländer, som tex i Pakistan för afghaner, i Libanon för syrier, i Etiopien för somalier, etc, så att vi kan hjälpa alla flyktingar som är svaga, fattiga och som verkligen behöver hjälp, och inte bara den lilla droppen i havet av flyktingar som är rika och starka nog att ta sig hela vägen till Sverige.

Övrig källa: https://www.svd.se/vad-kostar-invandringen

 

 

# För att förbättra återvändandet utav flyktingar, så ska Sverige, efter att föregående erbjudande med nödvändig infrastuktursuppbyggnad, etc, har erbjudits landet för att ta emot sina papperslösa landsmän, ge dom styrande i specifika U-länder en viss summa pengar för varje papperslös landsman som får flytta tillbaka till sitt hemland, exempelvis 30 000 kronor per landsman. Om landet ändå inte vill ta emot sina landsmän så ska Sverige istället betala dom styrande i den asylsökandes grannland för att ta emot dom asylsökande och ge dessa ett medborgarskap, exempelvis Pakistan för Afghaner, Etiopien eller Sudan för somalier etc. Om en svensk hade sökt asyl i ett annat land och fått avslag och blivit skickad till Norge eller Danmark och fått medborgarskap där istället för Sverige så hade detta varit acceptabelt för svensken, då det är en likande kultur och ofta ett liknande språk i den asylsökandes grannländer.

 

 

# Begår en ny svensk medborgare ett grovt brott inom 15 år efter att den har fått sitt svenska medborgarskap, ska personen bli av med sitt svenska medborgarskap och utvisas permanent. Till en början ska alla svenska medborgarskap som beviljats från år 2000 och framåt omprövas utifrån om personen har begått grov brottslighet, eller upprepade gånger mindre brottslighet, personerna ska då bli av med sitt svenska medborgarskap och utvisas permanent, desamma gäller för terrorresor där man krigat för terrorister i andra länder.

 

 

 

 

UTROTADE DJUR OCH SKOGAR.

 

# Importstopp på alla träprodukter som har producerats i Amazonas, Sri Lanka, Borneo, och andra känsliga naturområden.

 

 

# Importstopp på alla produkter som har odlats på regnskogsmark, produkter som Ceylon Te från Sri Lanka, Palmolja och Tigerräkor från Asien, Soja och nötkött från Brasilien, etc.

 

 

# Importstopp för fossiloja efter en trettioårsperiod, istället ska elfordon, vete-etanol och arbetsdjur användas för transporter och bearbetning av våra svenska åkrar, detta för att hinna rädda våran planet i tid. Se mer under rubriken "Energi".

 

 

 

VÅLD OCH KRIMINALITET.

 

# Allt våld behöver avvecklas på Tv! Då detta leder till mer våld i samhället. Banken och företagen med sin massmedia, vill att människor ska vara i konflikt med varandra, så att vi inte förstår att det är bankerna och företagen som är orsaken till all den miljöförstöring och krigen vi har idag. Därför skapar makten medvetet en ny generation av våldsmatade barn, som blir våldsamma, empatilösa och känslokalla vuxna, som skapar konflikter, rädsla och splittring människor emellan, i samhället idag.

 

 

# Avveckla all reklam på svensk Tv, radio. Reklam för hasardspel och icke livsnödvändiga produkter leder till ett ökat spelmissbruk och ökad konsumtion, det finns över 250 000 spelmissbrukare som ofta inte kan betala sin hyra pga hasardspel. All annan reklam leder till överdriven konsumtion vilket skövlar planetens naturresurser!

Övriga källor: http://www.vetenskaphalsa.se/vi-behover-bli-battre-pa-att-hitta-tidiga-tecken-pa-spelberoende/

"Det svenska teleundret":

"År 1947 bildades Nämnden för televisionsforskning, där en grupp ingenjörer gjorde ett pionjärarbete. Men det dröjde ända till 1956 innan riksdagen beslutade om hur televisionen skulle organiseras, nämligen genom statligt monopol och reklamförbud."

Källa: http://www.bgf.nu/historia/6/tv.html

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/ingen-reklam-pa-tv-om-svenskarna-far-valja

 

 

# Visa ett jämnt fördelat Tv inehåll, från alla delar utav världen, med 10% Australiensk Tv, 10% Asiatisk Tv, 10% Afrikansk Tv, 10% Nord&Sydamerikansk Tv, 10% Övrig Europeisk Tv, 10% Dansk Tv, 10% Norsk Tv, 30% Svensk Tv. Detsamma gäller också nyheter. Detta gör att vi får en allsidig bild utav omvärlden och inte den ensidiga bild som nyhetsbyråerna TT, Reuters och American associated press ger oss, dessa tre företag förser oss med alla våra nyheter idag.

Sänd också 30 % Danskspråkiga och 30 % Norskspråkiga, och 40 % Svenska barnprogram på TV, och byta ut Finska barnprogram och nyheter som bara en liten del utav befolkningen förstår. Detta leder till att alla människor i Sverige lär sig fler språk och kan göra sig förstådda i våra närmaste grannländer.

 

 

# Prostution och sexköp blir lagligt. Detta leder till att våldtäkterna och sexualbrotten drastiskt minskar i Sverige, samt att dom prostituerade inte är beroende utav en hallick som tar en stor del utav vad kvinnorna tjänar.

Alla människor får själva välja vad man vill göra med sin egen kropp, man kan välja att sälja sin kropp till företagen och få betalt, eller att använda sin egen kropp som ett företag och få betalt. Alla människor bestämmer själva över vad man vill göra med sin egen kropp!

 

 

# Folkets hus behöver åter öppnas igen alla dagar i veckan, som en naturlig avgiftsfri mötesplats i stadsdelarna där alla människor är välkomna och kan ta en kopp kaffe, se på film, spela pingis, biljard, schack etc. Detta skapar gemenskap och trygghet i städerna igen, och leder till mindre våld i städerna.

 

 

 

WORLD TRADE ORGANISATION

 

# Sverige behöver gå ut ur EU, och bli helt självförsörjande på ekologisk GMO-fri mat och alla övriga livsviktiga produkter.

 

 

# Gå ur World Trade Organisation och släppa alla patent fria, så att vi kan vidareutveckla mänsklighetens patent, uppfinningar och kunskaper, inom Sveriges gränser.

 

 

# Stoppa CETA, TTIP och ISDS.

 

 

YOGA, MEDITATION, QIGONG

 

# Undervisa på Tv om dom positiva effekterna utav daglig meditationsövning, och inför Meditation, Yoga och Qigong i skolans undervisningsplan. En lektion i avslappnande yoga, qigong och meditationsträning införs varje dag i skolan. Detta leder till att vi får avslappnade, empatifulla och kärleksfulla barn och ungdomar i skolorna, vilket i sin tur leder till mogna, ansvarsfulla och kreativa vuxna individer i Sverige. Detta skapar individer som är fredliga och som inte begår några våldsbrott, detta livsviktiga ämne har dagens skola misslyckats med totalt.

 

 

 

ÖVERPOPULATIONEN I VÄRLDEN.

 

# Minska världens befolkning, genom att sprida information via hela världens medier om överpopulationens negativa effekter, och införa rekommendationer på ett barn per familj i världens mest befolkade länder i förhållande till landsytan, och genom ekonomiska incitament få betalt för att kastrera sig, främst i världens mest befolkade länder, (högre betalning om du inte har skapat något barn, mindre betalt om du har ett barn, väldigt lite betalt efter två barn).

 

 

# Information om hur överpopulationen och företagens överproduktion och deras avfall förstör och förgiftar våran Planet, ska visas på Sveriges Tv, tidningar och höras på radio dagligen! Tills företagen slutar att skövla naturresurser, förgifta våra hav och luften vi andas!

 

 

# Inför föräldrarutbildning i den svenska skolplanen: I föräldrautbildningen går eleverna igenom hur man uppför sig mot ett barn, vad barnet tar skada av, hur man ska hantera sina egna känslor nära barnet vid ilska, stress, etc, så att förälderns ilska aldrig går ut över barnet.

Att barnet kräver föräldrarnas fulla uppmärksamhet; att fundera på att arbeta endast deltid pga att barnet verkligen behöver sina föräldrar väldigt mycket i barnets 10 första år.

- En livsutvecklingsplan behöver planeras för barnet, innan man skaffar barn: man ska vara väl införstådd med hur mycket arbete som krävs för att ta hand om ett barn, en plan för idrott, sport, instrument och andra personliga utvecklingsmål för barnet, så att barnet kan nå sin fulla potential och inte bli struntad i efter att föräldrarna tappat orken och intresset för barnet.

- Grundläggande medicin och akuthjälp ska ingå i föräldrautbildningen: samt att obligatoriskt ha en bebis, ett barn en tonåring hemma under en lång period innan man beslutar sig för att bli föräldrar. Detta kan ske i samarbete med problematiska ungdomar från statens instutioner idag, ungdomar ska få kärlek och en riktigt bra familj, detta leder till att ungdomen känner sig accepterad och omtyckt och anpassar sig sälva till ett normalt liv. Dessa vilsna ungdomar ska inte behöva bli omförflyttade på olika behandlingshem.

 

 

# Delat barnbidrag mellan båda föräldrarna redan från att barnet föds, detta är rättvist att göra, då detta leder till stora konflikter mellan föräldrarna och skadar barnets känslomässiga utveckling, som blir drabbat av föräldrarnas gräl.

- Underhållsbidraget och underhållsstödet ersätts av ett förhöjt barnbidrag för bägge förädrar, dvs, lika mycket staten ger oss idag per barn, fast till bägge föräldrar. Detta gör att det inte går att tjäna pengar på att lämna den ena föräldern.

- Nedtrappat barnbidrag efter det tredje barnet, dvs en halvering utav barnbidraget för det fjärde barnet, ytterligare halvering av denna summan för det femte barnet där man når lägstanivån, som är ca 25% av ursprungligt barnbidraget, som sedan håller sig permanent på denna nivå för alla efterkommande barn efter det femte barnet, detta gör att den Svenska populationen håller sig på en ekologiskt hållbar gräns för Naturen.

Då familjen gör större matinköp minskar kostnaden per portion, syskons leksaker samt vissa kläder, skor, jackor kan återanvändas av sykon vilket minskar den totala kosnaden för en flerbarnfamilj,

- För hushåll med en gemensam inkomst på över 50 000 kronor per månad efter skatt, slopas barnbidraget, detta gör att dom föräldrar som verkligen behöver barnbidraget får det.

Dom pengar som staten sparar på barnbidrag och underhållsstöd ska gå till en basinkomst på 10 000 kronor i månaden till alla Svenska medborgare som är över 18 år.

 

 

# Gör om kvinnojouren till familjejouren, män behöver lika mycket stöd från samhället som kvinnor får, då det är det män som råkar mest illa ut vid seperationer. Mamman får barnen och bostaden, medan män blir utstängda utan bostad, utan att få träffa sina barn och ofta med stora skulder för att pappan har investerat alla sina sparade pengar på sin familj. Män tar oftare självmord än kvinnor och detta sker ofta vid separationen från sin partner och sina barn.

 

Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti. Vi arbetar för att stoppa företagen som förstör våran gemensamma planet!

 

Genom att stoppa all handel med varor som producerats på regnskogsmark, tex: Sojabönor och nötkött från Brasilien, Ceylon te från Sri Lanka och palmolja från Borneo, så hinner vi rädda våra sista regnskogar!!

 

Naturens Parti är det politiska partiet som verkligen kämpar för att rädda planeten på riktigt, genom att stoppa företagens överproduktion. Vi har dom lösningarna som krävs för att stoppa miljöförstörningen och slöseriet med våra sista naturresurser, samt alla giftiga utsläpp som företagen orsakar på våran ömtåliga planet, varje dag!!!

 

Kontakt:

www.info@naturensparti.se