Svensk vapenexport

Naturens Partis politiska ståndpunkt:

 

 

# Visa dagligen på Tv- och tidnings- nyheterna vilka företagen är som producerar vapen och vilka aktörer företagen säljer dem till, tills företagen upphör med detta. Arbeta för att stoppa produktionen av vapen i Sverige och internationellt.

 

 

# Avveckla SAAB Bofors vapenexport, och arbeta för att andra länder också avvecklar deras vapenexport.

 

 

# Avveckla alla handelsavtal som tex: CETA, TTIP och ISDS, detta ger företagen makt över staten (landet), och kan stämma stater om staten har misskött sig enligt företaget.

 

Källa: http://www.stoppattip.se/10-saker-om-ttip.html

 

SAAB Bofors:

Det Svenska företaget SAAB kommer på en 31 plats när det gäller vapenexport. Med en vapenförsäljning på 2950 Miljoner dollar, och en vinst på 170 miljoner dollar år 2013. Vapenförsäljningen utger 89% utav SAABs totala försäljning. Källa: SIPRI

Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Arms_industry

 

 

Svenska företags vapenexport:

"Med hänvisning till att Sverige är alliansfritt eftersträvar landet att i hög grad vara självförsörjande på försvarsmateriel. På senare år har Sverige dessutom utvecklats till en av världens största exportörer av försvarsmateriel i förhållande till BNP och capita. Åren 2001 till 2011 fyrdubblades svensk krigsmaterielexport. Huvuddelen av krigsmaterielexporten är för strid. Den svenska exporten av försvarsmateriel uppgick 2014 till 8 miljarder kronor, vilket var en minskning med 33% jämfört med 2013.

 

Svenska vapen används på senare år i konfliktområden såsom Burma (1983, 1989 och 2012), Colombia, Pakistan, Irak, Afghanistan och Somalia. År 2012 användes granatgevär av modell Carl Gustaf av Burmas armé trots EU:s vapenembargo sedan 2010. Vapnen hade ursprungligen exporterat till Indien, och levererats via Singapore. Av de 62 länder som köpte svenska vapen 2012 var 43 part i konflikt, exempelvis USA och Indien.

 

De fem länder som Sverige exporterade mest till under 2013 var Thailand, USA, Norge, Saudiarabien och Indien, som tillsammans står för 58 procent av den svenska vapenexporten. 40 procent av svensk vapenexport gick 2013 till länder som organisationen Freedom House klassade som icke-fria (exempelvis Saudiarabien och Förenade arabemiraten) eller delvis fria (exempelvis Thailand)."

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Svensk_vapenexport

 

 

 

 

 

 

 

Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti. Vi arbetar för att stoppa företagen som förstör våran gemensamma planet!

 

Genom att stoppa all handel med varor som producerats på regnskogsmark, tex: Sojabönor och nötkött från Brasilien, Ceylon te från Sri Lanka och palmolja från Borneo, så hinner vi rädda våra sista regnskogar!!

 

Naturens Parti är det politiska partiet som verkligen kämpar för att rädda planeten på riktigt, genom att stoppa företagens överproduktion. Vi har dom lösningarna som krävs för att stoppa miljöförstörningen och slöseriet med våra sista naturresurser, samt alla giftiga utsläpp som företagen orsakar på våran ömtåliga planet, varje dag!!!

 

Kontakt:

www.info@naturensparti.se