Bostäder

NATURENS PARTI

SANNING RÄTTVISA KÄRLEK

 

Miljonprogrammet:

Miljonprogrammet avser en miljon bostäder uppförda av staten runt om i sverige under åren 1965-1974. Varav en tredjedel villor-radhus, en tredjedel flerfamilj-låghus, och en tredjedel flerfamilj-höghus.

 

 

 

Varför ska vi ha helt avgiftsfria bostäder i miljonprogrammet idag?

I början utav åttiotalet var bostadshyran för en normalstor 3:a ca 150 kr i månaden i miljonprogrammets lägenheter. Detta var mindre än 10% utav en låginkomsttagares lön efter skatt.

 

Staten (vi skattebetalare) gick i borgen för lånen som gavs till allmännyttiga bostadsbolag som tex poseidon, bostadsbolaget, HSB, Riksbyggen med flera, för att bygga upp; 1 miljon bostäder, under en 10-årsperiod.

 

En tredjedel utav miljonprogrammet betalades av direkt med våra gemensamma AP fonder, så vi behövde inte låna pengar av banken för denna tredjedel.

Säkerheten till lånet för dom övriga ca 660 000 bostäderna säkerställdes från det Svenska folket (staten), genom våra AP fonder, som tillkom för att minska skillnaderna mellan dom som fick en tjänstepension och dom som inte hade det. Man införde då s.k. paritetslån. Dessa lån garanterade lägre räntor och amorteringar i början av lånetiden.

 

Dessa bostadslånen från riksbanken och övriga banker har redan blivit avbetalda genom räntekostnader och amorteringar, som hyresgästerna har betalat av genom deras bostadshyra.

Vi har en möjlighet att skapa ett helt avgiftsfritt boende för våra hyresbostäder, med endast ett underhållsbidrag på ca 300 kronor per månad för byggnaderna och fastighetsskötsel.

 

Om en fastighetsskötare har hand om 100 lägenheter och bor avgiftsfritt, får han 30 000 i månaden, och 360 000 på ett år. Detta räcker gott och väl till alla underhållskostnader som byte av fönster, stambyten, målarfärg, etc till hyresfastigheterna.

 

 

SABO – Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag: Är en intresseorganisation för allmännyttiga, huvudsakligen kommunägda bostadsföretag. Vid utgången av 2013 hade SABO 294 (293) medlemsföretag som tillsammans äger 730.000 lägenheter. Fastigheternas taxeringsvärden uppgår till 340 miljarder kronor, omsättningen till 52 miljarder kronor per år och antalet anställda är cirka 12.000.

 

Det sammanlagda beståndet för allmännyttiga kommunala bostadsföretag är ca 889 700 bostäder. Vilket ger en uppskattad sammanlagd årsomsättning på ca 65 miljarder kr! Baserat på 100 000 bostäder ca 8 miljarder oms/år.

 

Problemet ligger i att så kallade "allmännyttiga" företag, som egentligen är helt vanliga företag, stjäl våra bostadshyror!

 

Bostäder som vi det Svenska folket har: stått för säkerheten för byggnadslånen, betalt av lånen med ränta, och byggt upp hela miljonprogrammet själva genom statliga byggföretag, och fortsätter än idag att betala skyhöga hyror för, som dessutom höjs varje år!

 

Om man tar ett lån från banken, som man betalar av en summa på varje år, sänks inte totalsumman och räntekostnaderna för lånet då? Då ska ju också bostadshyrorna sänkas varje år.

 

 

Dom allmänyttiga företagen talar om att renovera 650 000 utav miljonprogrammets bostäder, till en kostnad på 650 miljarder kronor, som staten (vi skattebetalare) ska betala!

 

Detta blir en kostnad på 1 miljon kronor per lägenhet!

 

Husen i miljonrogrammet är byggda utav betong med plåttak som håller i över 100 år. Golven i miljonprogrammet är gjorda utav massivt trä, ofta fiskbens stavparkett med livstider på över 100 år, det kan man slipa och lacka, om det blir slitet. och det blir som ett helt nytt golv.

Det man behöver göra är att energieffektivisera, främst att isolera (byte utav fönster, mm) men även att byta rören (avlopp och vattenledningar).

 

Detta kostar inte mycket per byggnad, än mindre per lägenhet, då man köper upp material i stora partier till ett lägre pris, och då byggnaderna är massproducerade och standardiserade redan från början.

 

Vart har bostadsföretagen fått sina beräkningar ifrån? Fifflar bostadsföretagen med siffrorna för att få ut en egen ekonomisk vinst utav detta?

 

Dessa bostäder byggde ju våra föräldrar upp och betalade av pengamässigt, men också med slitna kroppar och många gånger våra föräldrars liv. För att dom själva och deras barn, samt framtida generationer skulle ha bra och billiga bostäder att bo i. Bostäder som sedan riksdagen i Sverige sålde ut till privata och kommunala företag som nu tjänar storkovan på ockerhyror, för hus som våra föräldrar har byggt upp åt oss! Och som nu är avbetalda!

 

 

 

 

 

 

 

Källor:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Miljonprogrammet

http://www.micral.se/miljonprogrammet/Miljonprogrammet.pdf

http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:851439/FULLTEXT02.pdf

http://www.sabo.se/om_sabo/arsredovisningar/Documents/SABO%20%C3%85rsredovisning%202013.pdf

Flerbostadshus i Göteborg Landala, del utav miljonprogrammet.

Radhusbebyggelse i Norra Sköndal, del utav miljonprogrammet.

Rinkeby i Stockholm är en av flera helt nya stadsdelar som byggdes i Sverige under Socialdemokraternas miljonprogram.

(Miljonprogrammet avser en miljon bostäder uppförda runt om i sverige under åren 1965-1974. Varav en tredjedel villor-radhus, en tredjedel flerfamilj-låghus, och en tredjedel flerfamilj-höghus).

Naturens Parti. Fritt ekologiskt boende.

Naturens Partis politiska ståndpunkt:

 

 

# Slopa fastighetsskatten för fastigheter med mark upp till 1 hektar per svensk medborgare, all övrig mark markbeskattas.

 

 

# Kommunalt vatten och avlopp finansieras via skattesedeln, och tas om hand av främst universitetsstudenter och proffesorer i vattenrening och effektivisering samt utveckling.

 

 

# Bostadsansvaret och hyresintäkterna ska skiftas över till staten igen, från dom kommunala bostadsbolagen, allmännyttan och miljonprogrammet, så att vi därmed minskar administrationkostnader och byråkrati och alla andra extra kostnader som läggs på hyran, av dom privata och kommunala hyresvärdarna, vilka hyresgästerna betalar.

 

 

# Att staten på lång sikt köper tillbaka det övriga Svenska bostadsbeståndet från företagen, så att folket kan bo gratis, med en viss underhållsavgift på ca 300 kr/mån som täcker en fastighetsskötares lön per 100 lägenheter/mån inklusive eventuellt material som värme, vatten, elektricitet, färg, fönster, rör, etc. 300 gånger 100 blir 30 000 kr i månaden och täcker alla kostnader för dessa 100 lägenheter varje månad då byggnaderna i miljonprogrammet är gjorda i armerad betong som håller i långt över 100 år och är i stort sett underhållsfria. Vatten och avloppsrören är utav robust material, fönstren är 3 glasisolerade och taket av rostfriplåt, allting är i stort sett underhållsfritt.

Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti. Vi arbetar för att stoppa företagen som förstör våran gemensamma planet!

 

Genom att stoppa all handel med varor som producerats på regnskogsmark, tex: Sojabönor och nötkött från Brasilien, Ceylon te från Sri Lanka och palmolja från Borneo, så hinner vi rädda våra sista regnskogar!!

 

Naturens Parti är det politiska partiet som verkligen kämpar för att rädda planeten på riktigt, genom att stoppa företagens överproduktion. Vi har dom lösningarna som krävs för att stoppa miljöförstörningen och slöseriet med våra sista naturresurser, samt alla giftiga utsläpp som företagen orsakar på våran ömtåliga planet, varje dag!!!

 

Kontakt:

www.info@naturensparti.se