Bilderberggruppen

NATURENS PARTI

SANNING RÄTTVISA KÄRLEK

Bild: Hotel de Bilderberg i Oosterbeek i Nederländerna, där gruppen hade sitt första möte den 29 maj 1954 under värdskap av prins Bernhard av Nederländerna.

Kända medlemmar har varit Henry Kissinger, Romano Prodi, David Rockefeller och Bill Clinton.

 

 

 

Bilderberggruppen och våra ledande politiker:

"Bilderberggruppen är ett årligt möte med 120–150 inbjudna deltagare som representerar den globala makteliten inom affärs- och industrivärld, media och politisk verksamhet.

Mötet har hållits varje år sedan 1954. Mötena organiseras av 34 personer i styrkommittén.

Ordförande för styrkommittén är Henri de Castries. I övrigt finns inga medlemmar, enbart inbjudna talare/deltagare.

Det sker ingen rapportering från de årliga mötena officiellt, genom intervjuer med deltagare eller genom bevakande journalister, även om också företrädare för mediebranschen deltar."

"Gruppens namn kommer från Hotel de Bilderberg i Oosterbeek i Nederländerna, där gruppen hade sitt första möte den 29 maj 1954 under värdskap av prins Bernhard av Nederländerna.

Kända medlemmar har varit Henry Kissinger,Romano Prodi, David Rockefeller och Bill Clinton."

Källa: Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Bilderberggruppen

Från Svenska Dagbladet:

"Men Bilderberg-gruppen är inte ensam om att vilja lösa globala frågor. Samma retorik används av tankesmedjorna Trilaterala kommissionen och Council of Foreign Relations. Senast för några veckor sedan deltog en stor del av den svenska regeringen i en liknande organisation, World Economic Forum, i Sydafrika.

Inte desto mindre står det klar att det vilar ett gigantiskt frågetecken över hur dessa privata organisationer påverkar de demokratiska organ – som regering och riksdag – där medborgare förväntar sig att besluten tas ur ett väljarperspektiv och inte enbart enligt önskemål från internationella näringslivsgiganter.

– Det finns forskning, framför allt i USA, som visar att deras inflytande kan flytta in i andra formella forum. Denna förflyttning är egentligen kärnan till att dessa organisationer har ett betydligt större inflytande än dess egentliga mandat, säger Christina Garsten, professor i socialantropologi vid Stockholms universitet och expert på tankesmedjor.

Och Garsten får medhåll från företagsekonomiskt håll.

– Tillsammans formar de här organisationerna stora transnationella nätverk. Klart är att de består av en ultra-elit när det gäller politiska forum, säger Ian Richardson som är forskarassistent på företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet och som forskat på elitnätverk och då intervjuat ett 30-tal medlemmar i dessa.

Sammanfattningsvis: personer med stor internationell makt träffas i rum utan insyn och flyttar, på oklara grunder, in beslut i demokratiska forum på nationell nivå.

Utan tvekan dyker det då upp frågor. Hur påverkar detta demokratin? Hur ser nätverken ut? Och vilka är människorna som sitter på den reella makten i denna mingelvärld?

Att vissa har mer inflytande än andra är helt klart. När det gäller den nu aktuella Bilderberg-gruppen har traditionellt den amerikanske finansmannen David Rockefeller och USA:s förre utrikesminister Henry Kissinger räknats till några av de mest drivande.

Men i takt med att dessa minst sagt börjar bli till åren finns nu en kader av internationella maktmänniskor som vill ta mer plats.

Om vi för en stund lämnar Bilderberggruppen och återknyter till World Economic Forum, där svenska politiker tycker om att synas och verka, så är det intressant att se vilka som bestämmer i bakgrunden. I World Economic Forums styrelse, vilken kallar sig ”väktaren över organisationens uppdrag, värderingar och varumärke” finns den tidigare nämnde Ackermann.

Nätverken hävdar att de saknar inflytande, och ofta tror faktiskt medlemmarna att det är så, men det är helt enkelt inte fallet. Problemet är att vi måste se bortom råa idéer om makt i världs- politiken och beakta det mjukare inflytandet.

Ian Richardson, forskare Stockholms universitet:

Men där finns också Pepsi-vd:n Indra Nooyi samt livsmedelsjätten Nestlés ordförande Peter Brabeck-Letmathe. Och som vanligt i dessa styrelser återfinns Goldman Sachs-mannen Peter Sutherland. Det gör också Drottning Rania av Jordanien och Carlos Ghosn, ordförande i Renault-Nissan samt den indiske telekom-mångmiljardären Mukesh Ambani.

Nästa gång halva svenska regeringen drar iväg till andra sidan jordklotet eller till Schweiz är det därför intressant att hålla i minnet vilka som egentligen håller i trådarna när ministrarna kommer ut och håller välregisserade presskonferenser.

Och här är Mukesh Ambani ett intressant namn eftersom han personifierar de globala tankesmedjornas strävan att få ökade kontakter i Asien. Dessutom binder Ambani ihop World Economic Forum med den amerikanska tankesmedjan Council of Foreign Relations, CFR, där Ambani sitter med som global rådgivare i styrelsen.

I CFR finns också Socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlin med på mötena. Vid sidan om CFR deltar Ahlin också i möten med ovan nämnda Trilaterala kommissionen.

– Vad de här mötena handlar om är helt enkelt en diskussion, en mötesplats, där vi debatterar och diskuterar globala skeenden och vad vi tror om framtiden, säger Urban Ahlin.

Frågan är då vilka ”vi” är och hur det går till att bli invald i dessa organisationer?

– Till att börja med kan man säga att de här grupperna samlar eliten ur exempelvis politik, näringsliv och akademin, och att det är själva grundtanken, säger Christina Garsten.

Men här menar Urban Ahlin att det är glasklart att det som räknas är den officiella position man har för tillfället.

– Hade jag inte varit utrikespolitisk talesperson för socialdemokraterna hade de ju aldrig bjudit in mig. Jag är son till en svetsare i Mariestad vilket jag är väldigt stolt över men jag är helt medveten om att jag bara är intressant för de här nätverken för att jag är utrikespolitisk talesperson, säger Urban Ahlin.

Samtidigt ställs frågan på sin spets om tankesmedjorna utgör ett hot mot demokratin. Den kritik som brukar framföras är att individer med stort inflytande – internationella mångmiljardärer, globala företagsledare och nationella politiker – träffas med ett fullständigt oklart mandat i informella sammanhang med agendor som inte är kända för allmänheten.

Vissa menar också att organisationerna huvudsakligen består av äldre män som vägrar släppa makten och på så sätt hämmar arbetet i mer formella forum.

Vid sidan om dessa mer generella orosmoment finns konkreta exempel på hur tankesmedjorna sätter agendan i olika frågor genom att producera rapporter inom områden som ekonomi, utrikes- och energipolitik. Rapporter där det inte är klarlagt på vilka grunder de kommit till, vilka frågeställningar som valts ut, hur de presenteras och hur de har finansierats.

– Det är hittills ganska outforskat. Men det kan inte uteslutas att finansiärer påverkar vad som kommer fram i rapporterna och vad som således påverkar politikerna. Det vore naivt att tro att det inte finns en risk här, säger Christina Garsten.

Källa: http://www.svd.se/slutet-sallskap-med-dold-agenda

Bilderbergarna har hållit fyra möten i Sverige:

Grand Hotel Saltsjöbaden i Saltsjöbaden (1962, 1973, 1984).

Stenungsbaden, Stenungsund (2001, i samband med EU-toppmötet i Göteborg).

 

Urval av svenska deltagare:

2010-talet:

Carl Bildt (1992, 1993, 1996, 1997, 1999, 2000, 2006 (speciellt inbjuden av Bilderberg), 2007, 2008, 2009, 2010 (medlem), 2013, 2014).

Jonas Bonnier (2012).

Anders Borg (2007, 2013).

Urban Bäckström (2010).

Gunilla Carlsson (2012).

Börje Ekholm (2013).

Stefan Löfven (2013).

Lars Renström (2010).

Jacob Wallenberg (1998, 2000, 2001, (2006) 2007, 2008, 2009, 2010 (medlem i styrkommittén), 2012, 2013, 2014).

Marcus Wallenberg (2014).

Tove Lifvendahl (2014).

Håkan Buskhe (2014).

Carl-Henric Svanberg (2014).

2000-talet:

Fredrik Reinfeldt (2006, inbjuden av Jacob Wallenberg, samt ytterligare några gånger).

Jan Björklund (2009).

Maud Olofsson (2008).

Carl-Henric Svanberg (2007).

Marcus Wallenberg d.y. (1996, 1997), (2001), (2009).

Tom Johnstone (2008).

Hans Stråberg (2006, inbjuden av Jacob Wallenberg).

Carin Jämtin (2004, inbjuden av Mona Sahlin).

Lars Heikensten (2004).

Gunnar Brock (2004).

Percy Barnevik (1992), (1996), 1997, (1999, 2000), (2001) (Före detta medlem i styrkommittéen).

Leif Pagrotsky (2001).

Leif Johansson (2001).

Lars-Eric Petersson (2000).

1990-talet:

Björn Rosengren (1999).

Tom Hedelius (1999).

Mauricio Rojas (1999).

Björn Svedberg (1997).

Mona Sahlin (1996) (inbjuden av Percy Barnevik).

Ines Uusmann (1995).

Kung Carl XVI Gustaf (1995).

Stig Larsson (1994).

Hans Bergström (1994).

Sten Gustafsson (1984), (1991), (1992) (Dåvarande medlem i styrkommittén).

Lars Jonung (1991).

Bo Ramfors (1991).

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Bilderberggruppen

Naturens Partis politiska ståndpunkt:

# Öppna alla politiska möten för allmänheten, och visa alla informella dokument och handlingar som påverkar allmänheten, som avgjorts på alla politikers, företags och bankers möten.

Detta är ju vad Demokrati handlar om, att vara öppen och transparent till hela allmänheten och inte att hemlighålla slutna gruppers möten, speciellt personer med dom viktigaste maktpositionerna måste granskas av fria medier kontinuerligt.

 

Bild: Jacob Wallenberg år 2008.

Jacob Wallenberg

Född13 januari 1956 (61 år)

Stockholm, Stockholms län, Sverige

Nationalitet: Svensk

Utbildning: Master of Business Administration (Wharton School, University of Pennsylvania), reservofficer flottan

Yrke/uppdrag: Ordförande i Investor

Ordförande i SEB (1998-2005), vice ordförande ABB, Ericsson, SAS, FAM, Patricia Industries

Styrelse-ledamot i Coca Cola Company (1997-2014), ledamot i KAW, HHS

Maka:Marie Wehtje (1986-2008)

Annika Levin (2015-)

BarnLovisa

Alice

Jacob

Föräldrar Peter Wallenberg (far)

Suzanne Grevillius Fleming (mor)

Utmärkelser:

Konungens medalj i 12:e storleken i serafimerordens band, Hedersdoktor HHS samt Hanken (Helsingfors). Wallenberg är ordförande för investmentbolaget Investor, där kusinen Marcus Wallenberg tidigare var verkställande direktör. Han har åren 1998-2005 varit ordförande i SEB. I SEB var han också vd 1997. Åren 2007-2014 var han ledamot av Coca-Cola Companys styrelse, där han var den ende icke-amerikanske ledamoten.

Jacob Wallenberg är även vice ordförande i Telefonaktiebolaget LM Ericsson, SAS AB, FAM AB, ABB Ltd samt Patricia Industries.

Han är ledamot i Handelshögskoleföreningen, Handelshögskolan i Stockholms högsta beslutande organ. Han utsågs av föreningen 2002 till ledamot i direktionen, högskolans högsta verkställande organ, en befattning han ännu innehar. Wallenberg är även ledamot i Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och i organisationen Svenskt Näringslivs styrelse.

Tidigare i karriären var han vice ordförande i Atlas Copco och Stora Enso och ordförande för Kungliga Svenska Segelsällskapet. Wallenberg var tidigare även ledamot av styrelsen i Electrolux, WM-data och Stockholms Handelskammare.

Wallenberg är den svenska deltagare som har varit med på flest möten i det slutna sällskapet Bilderberg: och var med på Bilderbergmöte 2010 i Sitges i Spanien,

2008 i Chantilly,

2007 i Istanbul,

2006 i Ottawa och Rottach-Egern 2005,

2004 i Stresa,

2003 i Versailles,

2002 i Chantilly,

2001 i Stenungsund,

2000 i Bryssel och 1998 i Turnberry.

Wallenberg är medlem i IBLAC (Internationella rådet i Shanghai), i IVA och i ERT (European Rond Table of Industrialists).

Utmärkelser och hedersuppdrag:

Ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien sedan 2000

Ledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet sedan 2006

Ekonomie hedersdoktor vid Handelshögskolan i Stockholm (ekon. dr. h.c.) 2005

Ekonomie hedersdoktor vid Svenska handelshögskolan (Hanken) i Helsingfors 2009

Konungens medalj i 12:e storleken i serafimerordens band. 2007

SSE Research Award 2010

Commander of the Order of the Lion Finland

Comendador Orden de Mayo Al Merito (Argentina))

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Jacob_Wallenberg_(född_1956)

Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti. Vi arbetar för att stoppa företagen som förstör våran gemensamma planet!

 

Genom att stoppa all handel med varor som producerats på regnskogsmark, tex: Sojabönor och nötkött från Brasilien, Ceylon te från Sri Lanka och palmolja från Borneo, så hinner vi rädda våra sista regnskogar!!

 

Naturens Parti är det politiska partiet som verkligen kämpar för att rädda planeten på riktigt, genom att stoppa företagens överproduktion. Vi har dom lösningarna som krävs för att stoppa miljöförstörningen och slöseriet med våra sista naturresurser, samt alla giftiga utsläpp som företagen orsakar på våran ömtåliga planet, varje dag!!!

 

Kontakt:

www.info@naturensparti.se

Carl Bildt som utrikesminister för moderaterna, tillsammans med den amerikanska utrikesministern Condoleezza Rice den 24 oktober 2006.

Politiskt parti: Moderata samlingspartiet.

Ämbetsperiod: 6 oktober 2006–3 oktober 2014. Sveriges utrikesminister.

Ämbetsperiod: 4 oktober 1991–7 oktober 1994. Sveriges statsminister.

Ämbetsperiod: 23 augusti 1986–4 september 1999. Moderata samlingspartiets partiledare.

Ämbetsperiod: 14 december 1995–18 juni 1997. EU:s höga representant för Bosnien och Hercegovina.

Ämbetstiden som Sveriges statsminister:

Bildt kunde 1991 bilda en fyrpartiregering tillsammans med Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Regeringen liberaliserade regelverk, sålde ut statliga företag, inledde och slutförde förhandlingarna om Sveriges medlemskap i Europeiska unionen och startade byggandet av Öresundsbron. Bildt var själv ordförande i den it-kommission, som regeringen bildade för att stimulera den nya informationstekniken.

Den ekonomiska krisen, som till största del berodde på avskaffade kreditmarknadsregler för bostadsmarknaden vållade svåra problem. Hösten 1992 förhandlade regeringen Bildt fram flera krispaket tillsammans med det största oppositionspartiet, socialdemokraterna, men trots detta tvingades man att överge den fasta kronkursen. Efter det borgerliga valnederlaget 1994 avgick hans regering.

Bildt verkade energiskt för svensk anslutning till EU, och undertecknade vid det europeiska toppmötet på Korfu i Grekland den 23 juni 1994 fördraget om Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Hans utrikespolitiska erfarenhet har senare lett fram till prestigefyllda internationella uppdrag.

Internationella uppdrag:

I juni 1995 utsågs han till EU:s medlare i jugoslaviska krigen och delade i den egenskapen ordförandeskapet i fredskonferensen för Bosnien-Hercegovina på flygbasen Wright-Patterson i Dayton, Ohio den 1–21 november 1995 (hans med-ordförande var Richard Holbrooke som representerade USA och Igor Ivanov från Ryssland).

Efter fredsavtalets formella undertecknande i Paris den 14 december 1995 utsågs Bildt till den förste innehavaren av posten som hög representant, High Representative, och chef för Office of the High Representative, den internationella myndighet som inrättades i Bosnien för att leda det politiska och civila genomförandet av avtalet. Han återkom 1997 till Sverige för att driva valrörelse 1998, men då de borgerliga inte lyckades återta regeringsmakten avgick han som partiordförande i augusti 1999. Han hade då utsetts till FN:s generalsekreterare Kofi Annans särskilda ombud (special representative) på Balkan och fortsatte i den befattningen till och med 2001. I egenskap av internationell diplomat blev han erbjuden att hålla The Tanner Lecture on Human Values, vilken han gav vid Cambridge University i mars 2005: Peace after War: our Experience, där han presenterade sju ”läxor” om hur man bygger upp en stat efter en väpnad konflikt. År 1998 utkom han med en bok om sina erfarenheter i Balkan: Peace Journey: The Struggle for Peace in Bosnia.

Carl Bildt har kritiserats för sin roll som medlare i bosnienkriget. Bland annat har han som statsminister anklagats för likgiltighet inför den etniska rensning och folkmord som begåtts av bosnienserbiska styrkor mot muslimska och kroatiska civila. Bildt motsatte sig varje militär intervention och kritiserade den tidigare brittiska premiärministern Margaret Thatcher år 1993 för att hon krävde Nato-ingripande mot de bosnienserbiska styrkorna. Sunday Times kallade Bildts och andra EU-ledares handfallenhet inför det pågående folkmordet för "skamligt".

Efter Bildts utnämning till EU:s särskilda sändebud till Jugoslavien gick Tom Warrick från Coalition for International Justice till skarp kritik mot Bildt som beskrevs som "farligt felunderrättad om sin egen arbetsbeskrivning" och i stort sett okunnig om regionen. The New York Times kritiserade Bildt för en nonchalant inställning till massakern i Srebrenica där över 8 000 bosniaker dödades, och beskrev honom som att vara belastad med ett rykte om att acceptera serbiska påståenden om gott uppförande utan bevis och se mellan fingrarna gällande angrepp mot civila. Flera länder kritiserade Bildt för att ha varit ineffektiv och alltför nära knuten till serberna i Bosnien och Serbien. Brittiske historikern Marko Attila Hoare anklagade Bildt för att ha tonat ner antalet dödsoffer för massakern i Srebrenica och ignorerat serbiska krigsbrott. Bildt kritiserades också för att inte ha nämnt massakern i Srebrenica under ett lunchmöte den 15 juli 1995 i Belgrad med den serbiske presidenten Slobodan Milosevic och befälhavaren för den bosnienserbiska armén, Ratko Mladić, trots att han hade fått rapporter om den pågående massakern.

Efter den förtida frigivningen av dömda krigsförbrytaren Biljana Plavšić från svenskt fängelse under 2009 anmäldes Bildt till konstitutionsutskottet för att vara jävig att delta i ett sådant beslut. Bildt anklagades för att vara personligen involverad i fallet och att ha personliga band till Plavšić. Bildt vittnade på Plavšićs rättegång år 2002 i Haag och berömde då hennes efterkrigsinsatser som "modiga".

Bildt har sedan medlaruppdraget i Bosnien haft olika internationella uppdrag för bland annat ESA (Europeiska rymdorganisationen), Europakommissionen och ICANN. Förutom uppdrag i olika företagsstyrelser är han bland annat styrelseledamot i International Institute for Strategic Studies i London, European Policy Center i Bryssel, Apen Italia i Rom, Centre for European Reform i London och RAND Corporation i Arlington County i Virginia och Santa Monica. Han var även ordförande för International Democrat Union 1992–99.

Bildt är medlem i Trilateral Commission (grundad av David Rockefeller), tillsammans med bland andra Urban Ahlin och Marcus Wallenberg. Han är hedersdoktor vid University of St. Andrews i Skottland, där han är medlem av rådet för Center for the study of Terrorism and Political Violence. Han har också ett långvarigt engagemang i det slutna elitsällskapet Bilderberggruppen och var med 1992, 1993, 1996, 1997, 1999, 2000, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013 och 2014.

Privat aktieinnehav:

Efter att ha avgått som ledare för Moderaterna 1999 engagerade sig Bildt i flera uppdrag inom näringslivet samt i internationella tankesmedjor. Till den senare kategorin hör medlemskap i styrelsen för tankesmedjan RAND Corporation, som står nära det amerikanska försvaret. Han var också medlem i styrelsen för European Policy Center (Bryssel) samt International Institute for Strategic Studies (London) och International Advisory Board of the Council on Foreign Affairs (New York). Han satt också i styrelsen för det amerikanska investmentbolaget Legg Mason, som bland annat investerat i försvarsindustrin.

År 2002 gick Bildt med i styrelsen för Vostok Nafta, ett investmentbolag med innehav i första hand i statliga ryska gasbolaget Gazprom. Bildt var också styrelsemedlem i oljebolaget Lundin Petroleum och medlem i fondförvaltaren East Capitals rådgivningskommitté. Han lämnade dessa uppdrag i samband med att han blev utrikesminister i oktober 2006.

Bildt har kritiserats för möjliga intressekonflikter på grund av hans tidigare position i Vostok Nafta och hans aktieinnehav i företaget. Gazprom är nämligen det företag som bygger den omstridda naturgasledningen mellan Ryssland och Tyskland som går förbi Gotland, ett bygge som godkänts av den svenska regeringen. Denna intressekonflikt anses också kunna påverka relationerna mellan Sverige och andra EU-länder samt Ryssland, då många EU-länder är beroende av rysk olja och gas för sina energibehov. Det har också kommit fram att svenska staten satsat nära en miljard svenska kronor (140 miljoner US-dollar) i Vostok Nafta via de svenska AP-fonderna. Bildts aktieinnehav i Vostok Nafta KU-anmäldes av Miljöpartiets Ulf Holm i oktober 2006, två månader senare i december 2006 avyttrade utrikesministern sitt aktieinnehav i Vostok Nafta ".

Utmärkelser:

Sverige H.M. Konungens medalj i 12:e storleken med kedja, med motiveringen ”För en synnerligen framstående politikergärning”. Sedan de svenska statsordnarna 1975 ej längre utdelas till svenska medborgare är detta efter Serafimermedaljen den näst högsta utmärkelse som kan tilldelas en svensk medborgare.

Belgien Storkors av Belgiska Kronorden

Estland Estniska Terra Mariana-korsets orden av 1 klass

Finland Storkors av Finlands Vita Ros' orden

Grekland Storkors av Grekiska Fenixorden

Luxemburg Storkors av Luxemburgs Ekkronans orden

Norge Storkors av Norska förtjänstorden

Tyskland Storkors av Förbundsrepubliken Tysklands förtjänstorden

Lettland Storofficer av Lettlands Tre Stjärnors orden

Storbritannien Kommendör av första klassen av Storbritanniska Sankt Mikaels och Sankt Georgsorden

Frankrike Kommendör av Franska Hederslegionen

Bildt är ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien sedan 1989.

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Bildt