Brott och straff

För ett barn är det som sker på Tvn lika verkligt som det som sker i verkligheten, därför lär sig barnet vid en tidig ålder att våld och skjutningar är en normal del av samhället och får lättare att ta till våld i olika situationer i sitt egna liv.

Naturens Partis politiska ståndpunkt:

 

 

# Småhandel tex, torg- och

gatuförsäljning får ske utan tillstånd. Vinst upp till 120 000 per år skattefritt. Man ska inte behöva söka tillstånd eller betala avgifter för att sälja mat och andra varor på offentliga platser, detta gör att människan kan tjäna pengar på sitt eget arbete och behöver inte stjäla eller begå andra olagliga handlingar för att kunna tjäna pengar och överleva. Läs mer under rubriken "Skatt".

 

 

# Gratis tillgång till kommunala/statliga skolors gymnastikhallar efter ordinarie skoltid (kvällar och helger) för ideella idrottsföreningar. Detta gör att alla barn och ungdomar har råd att sporta istället för att söka spänningen i bus och väljer på så sätt bort ett liv i kriminalitet.

 

 

# Folkets hus behöver återigen öppnas alla dagar i veckan, som en naturlig avgiftsfri mötesplats där alla människor är välkomna och kan ta en kopp kaffe, se på film, spela pingis, biljard, schack etc. Detta skapar gemenskap bland svenska folket igen, och leder till mindre våld och mer trygghet då alla känner igen varandra i förorterna och i städerna.

 

 

# Allt våld behöver avvecklas på Tv. Då detta leder till mer våld i samhället. Banken och företagen med sin massmedia, vill att människor ska vara i konflikt med varandra, så att vi inte förstår att det är bankerna och företagen som är orsaken till all den miljöförstöring och krigen vi har idag. Därför skapar makten medvetet en ny generation av våldsmatade barn, som blir våldsamma, empatilösa och känslokalla vuxna, som skapar konflikter, rädsla och splittring människor emellan, i samhället idag.

 

 

# Avveckla all reklam på svensk Tv, radio. Reklam för hasardspel och icke livsnödvändiga produkter leder till ett ökat spelmissbruk och ökad konsumtion, det finns över 250 000 spelmissbrukare som ofta inte kan betala sin hyra pga hasardspel. All annan reklam leder till överdriven konsumtion vilket skövlar planetens naturresurser!

Övriga källor: http://www.vetenskaphalsa.se/vi-behover-bli-battre-pa-att-hitta-tidiga-tecken-pa-spelberoende/

"Det svenska teleundret":

"År 1947 bildades Nämnden för televisionsforskning, där en grupp ingenjörer gjorde ett pionjärarbete. Men det dröjde ända till 1956 innan riksdagen beslutade om hur televisionen skulle organiseras, nämligen genom statligt monopol och reklamförbud."

Källa: http://www.bgf.nu/historia/6/tv.html

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/ingen-reklam-pa-tv-om-svenskarna-far-valja

 

 

# Visa ett jämnt fördelat Tv inehåll, från alla delar utav världen, med 10% Australiensk Tv, 10% Asiatisk Tv, 10% Afrikansk Tv, 10% Nord&Sydamerikansk Tv, 10% Övrig Europeisk Tv, 10% Dansk Tv, 10% Norsk Tv, 30% Svensk Tv. Desamma gäller också nyheter. Detta gör att vi får en allsidig bild av omvärlden och inte den ensidiga bild som nyhetsbyråerna TT, Reuters och American associated press ger oss idag, dessa tre företag förser oss med alla våra Tv-nyheter idag.

Vi behöver också sända 30 % danskspråkiga, och 30 % norskspråkiga, och 40 % svenska barnprogram på Tv, samt sluta sända finska barnprogram och nyheter på SVT som bara en liten del utav befolkningen förstår. Detta leder till att alla människor i Sverige lär sig fler språk och att vi kan göra oss förstådda i våra närmaste grannländer.

 

 

# Legalisera Cannabis för rekreationellt bruk i Sverige. På systembolaget ska det finnas en avdelning med Cannabis, där man efter att ha uppvisat sitt ID kort och är 20 år, får köpa upp till 10 gram Cannabis per dag. Detta gör att kriminella slutar att använda våld över Cannabismarknaden och många alkoholmissbrukare, heroinmissbrukare, tablettmissbrukare och användare av andra dödliga droger slutar att använda dessa droger och röker Cannabis istället som är mycket mer hälsosammare för dem, och gör att dessa människor kan leva ett mer normalt liv och arbeta igen.

Cannabis är hälsosammare för kroppen än tobak, socker, alkohol och andra accepterade missbruk.

Cannabis har använts i Sverige i över 2 500 år för rekreationellt bruk, mat, samt för dom produkter som människan gjorde från växtfibrernas stora användningsområde.

Cannabisfrön används som mat och har nyttiga fetter och flera essentiella aminosyror i sig. Cannabis används i flera moderna mediciner mot allvarliga sjukdomar som cancer, alzheimers, multipel skeleros, mm.

Arkeologer har hittat spår av Cannabisodlingar i Sverige:

"I Sverige har hampa odlats under järnåldern (500 f. Kr-1150 e. Kr.) i Skåne, Västergötland, Östergötland, Dalarna, Sörmland, Uppland, Jämtland och Ångermanland, det vet man eftersom de arkeologiska fynden är entydiga. Under tiden 600-1000 e. Kr. sker en kraftig ökning av förekomsten av hampapollen, vilket tyder på en kraftig expansion i odlingen." Källa: http://www.vaxteko.nu

 

 

 

Fortnite är det nya spelet som utbildar våra barn till att mörda andra och tycka det är kul. Vi har redan sett fortnitespelande ungdomar som slagit ihjäl en hemlös person i Husquvarna år 2018, för skojs skull.

Några av dom våldsamma filmer som vuxna och ungdomar ser på.

Manhunt - spelet som utbildar våra barn till att bli seriemördare.

Några av dom våldsamma tecknade filmer som många barn tittar på.

Olika våldsamma spel som våra barn och ungdomar spelar varje dag.

 

 

Redan 1908 varnade svenska lärare för att våldsfilmer kunde få barn att drömma mardrömmar. 1911 blev Sverige den första staten i världen att införa filmcensur:

"I oktober 1994 skakades Sverige och Norge av våld bland barn i förskoleåldern. Våldet började oftast som "lek" men urartade och resulterade ibland i dödlig utgång, bland annat inträffade det så kallade Siljefallet i Norge. Man började debattera om underhållningsvåldet kunde ligga bakom. Flera TV-kanaler började nu granska barnprogram. Bland program som vissa slutade visas var Power Rangers det mest omtalade, men även Darkwing Duck berördes, och ersattes av de barnvänligare och mindre våldsamma Bumbibjörnarna. När en lärare i en svensk tredjeklass i december 1994 gav barnen i uppgift att skriva julberättelser fick läraren, som väntat sig "vanliga" julberättelser, in våldsamma julberättelser där tomten sköt alla barnen och pappan skar fingrarna av barnen. Detta väckte uppmärksamhet i radio och tidningar samt Sveriges riksdag, och underhållningsvåldet sades vara orsaken."

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Underhållningsvåld

 

 

Moderaternas företag kinnevik var det företaget som bröt mot svensk lag och började sända våldsamma program i svensk tv 1987 efter att man mördat Olof Palme som var emot våld på svensk Tv bla. Detta är den främsta anledningen till att det råa våldet har ökat i det svenska samhället sedan dess:

"Den 31 december 1987 inledde Kinnevik sina sändningar av TV3 som sände program på de skandinaviska språken. Sändningarna skedde via satellit från London för att kringgå skandinavisk lagstiftning."

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_TV-historia#1987-:_Public_Service-monopolet_bryts

 

 

 

Våld kriminalitet:

Det oprovocerade våldet som har eskalerat i Sverige beror främst på att moderaterna bröt mot den svenska lagen och började den 31 December 1987 att via sitt företag kinnevik sända grovt våld på svensk Tv som dessförinnan hade varit helt förbjudet i Sverige. Moderaterna lyckades med detta på grund av att moderaternas företag kinnevik började sända våld på svensk Tv via satellit, den svenska regeringen hade inte hunnit stifta lagar om satellit tv än, då det var relativt nytt sätt att sända Tv på.

Visar man våld på Tv om och om igen så blir våra barn och ungdomar avtrubbade gentemot våld och empatilösa, detta leder till att man får lättare att ta till våld i olika situationer. På grund utav världsbilden vi får från filmerna och all reklam, så vill vi konstant ha nya saker, och vi är inte nöjda med dom sakerna vi redan har fastän dom fungerar. Reklam bidrar till överkonsumtion och behöver avvecklas för att spara på vår planets knappa resurser.

 

I tv program som tex, CSI, utreder man först ett mordfall, sedan berättar man hur mördaren tänkte, detta planterar ideer hos ungdomarna, som i värsta fall leder till att ungdomarna begår ett liknande brott under sitt liv.

 

Majoriteten utav programmen som visas på Tv idag som tex. Sons of anarchy, Family Guy och Criminal Minds, glorifierar ju våldet och rent av beskriver detaljerat hur man ska använda våldet för att få folk i samhället att känna rädsla. Hur tror du att dessa våldsamma bilder och program påverkar ett litet barn?

 

Filmindustrin, speciellt Hollywoods, manipulerar oss och våra barn på en subtil nivå, från att ha avtrubbat vår hållning gentemot våld, till att få oss att tycka att våldet i samhället är normalt, "not a big deal", detta är ju helt vansinnigt! Varför har vi inte reagerat på detta självklara problemet innan??

 

Vad tv och media istället bör visa är ju; Naturprogram, bra dokumentärer som gör oss mer intelligenta och medvetna, istället för att bli mindre medvetna om miljöförstöring, vilka företag som ligger bakom den, och känslomässigt avtrubbade, när vi tittar på Tvn.

 

 

Vi behöver stoppa allt våld på Tv!

Då är det garanterat att vi kommer se en drastisk minskning utav våldet i samhället efter 10 år, då den nuvarande våldsamma och mer empatilösa generationen har växt upp och anpassat sig. Och inte förbjuda våldsam musik eller våld på internet utan endast det som visas på tvn och våldsamma spel, intresset för våldet kommer att rinna ut, för att det man är intresserad av i yngre tonåren sätter sig som intresse sedan för resten utav livet.

 

Visar vi inte våldsamma Tv program utan istället visar filmer där det finns bra föredömen i och en bra historiemening med filmen som skildrar våran samtid och vår verkliga historia och människans möjligheter idag, så får vi också en mer medveten ungdom med en större empati och förståelse för livet och våran historia och våra fantastiska möjligheter idag.

 

För att få ett tryggare samhälle och ett slut på alla skottlossningar som har hänt i Sveriges städer, så måste vi öppna upp fritidsgårdarna för alla åldrar alla dagar i veckan så att ungdomsgenerationen får kontakt med vuxengenerationen och kan därigenom skapa goda relationer och bidra med viktigt stöd och ge råd och fungera som pappa gestalter då många ungdomar på glid idag kommer ifrån ensamstående föräldrar och därmed saknar ett bra föredöme hemma.

 

Detta kostar inte staten något extra då vi redan har personalen med samma öppettider som idag och vi använder dom redan befintliga fritidsgårdarna. Många vuxna besökare kommer ockå agera som frivillig extrahjälp för personalen på fritidsgårdarna.

 

 

Detta skapar gemenskap och trygghet i städerna igen:

Idag får man endast vistas på fritidsgårdarna om man är upp till 19 år, då de flesta ungdomar är utan jobb och den verkligt destruktiva banan börjar då man slutat skolan, och inte får något jobb, så är det ju väldigt viktigt att alla åldrar är välkomna på fritidsgårdarna, alla dagar! Då kan personalen och andra vuxna ta hand om ungdomarnas arga frustrationer och balansera dessa känslor så att dom inte blir uttryckta i destruktiva handlingar, då det ofta fattas ansvariga vuxna i ungdomars liv som är på glid.

 

Vi behöver också öppna upp folketshus igen för att skapa en naturlig avgiftfri mötespats för alla människor i samhället. Där alla människor är välkomna och kan ta en kopp kaffe, och prata och umgås, se filmer, spela pingis, biljard, schack etc.

 

Då många människor känner varandra i stadsdelarna ökar det tryggheten och det blir svårare att begå brott, misshandla eller råna någon, och komma undan med det.

 

Det finns en lag som säger att våldsamma och stötande bilder ej får spridas bland allmänheten. Men för Tvn hade man tagit bort förbudet vid slutet av 80-talet, varför kan man ju undra?? Tvn är ju det viktigase och mest inlytelserika medium var har i Sverige idag!

 

 

Här är några lagar som media och tv industrin bryter mot:

"Del ur radio och tv-lagens demokratiparagraf 5 kap. 1 §:"Programverksamheten som helhet ska präglas av principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet.”

 

6 kap.2§: Om tryckta skrifters spridning:2. Bland barn och ungdom sprider tryckt skrift, som genom sitt innehåll kan verka förråande eller eljest medföra allvarlig fara för de ungas sedliga fostran.

 

7 kap.4§ i tryckfrihetsförordningen:13. olaga våldsskildring, varigenom någon i bild skildrar sexuellt våld eller tvång med uppsåt att bilden sprids, om inte gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig. (Tryckfrihetsförordningen gäller enbart för tryckta skrifter. Kartor, ritningar och bilder ska ses som skrift även om det inte finns någon text.)"

Källa: Lagen.nu

 

 

Kriminalvården: Att rehabilitera och återanpassa istället för att straffa.

I fängelset ska den som blivit dömd för ett brott få genomgå en obligatorisk yrkesutbildning i ett bristyrke, samt ge den intagne en lägenhet efter det att den brottsdömde blir frisläppt, och hjälpa den intagne in i en ny social grupp genom en hobby som tex, sport, friluftsliv, politisk förening, etc. Detta leder till att återfall i brott minimeras.

 

Ingen människa vill bli kriminell fån början, utan påverkas utav omgivningen, har dåliga relationer i hemmet, eller har en kompetensbrist som leder till att människan blir kriminell.

Kriminalitet och våld minskar drastiskt i det nya arbetsfria samhället:

Stölder, våld och övriga brott beror oftast på att det är en brist på en viss vara. I det nya "arbetsfria" samhället som Naturens Parti förespråkar, så kommer inte kriminalitet att existera i den bemärkelsen vi har idag, då allting man behöver kommer att finnas tillgängligt för gratis användning till alla.

Om du tex vill ha en cykel är det bara att ta en cykel och sedan lämna den på speciella platser runtom i staden, helt gratis, ungefär som dagens bibliotek, detsamma gäller filmer och Internet, eller utbildningsmaterial, bara att ladda ner från en gemensam fri och öppen server, från folkets informations server. Desamma gäller mat, energi och boende, helt gratis i utbyte mot några få dagars arbete per månad.

 

Är det någon människa som använder våld eller beter sig illa så skulle man i första hand hjälpa denna människan med att ge denne kärlek och gå till grunden med problemet och verkligen förstå varför detta har hänt, och lösa problemet ifrån grunden, så att problemet aldrig uppstår igen för någon annan människa, och lära oss ifrån våra misstag och göra rätt med nästa generation, därav måste vi ta bort allt våld från Tv programmen då barnen och ungdomarna tar efter detta och tycker att detta är coolt.

Vi behöver ge ungdomarna rättvisa, starka och kärleksfulla föredömen att se upp till på Tv programmen.

 

Tv programmen ska visa vad företagen gör i Amazonas regnskogar och många andra platser där skogar skövlas och naturresurser utplånas, och där urfolken drivs på flykt, undan företagens hänsynslösa jakt på nya naturresurser att förbruka, och vanliga människor rentav dödas för deras protester, vad har hänt med Sveiges media? Varför rapporteras det inget om dessa skyldiga företag?

 

Svensk media rapporterar ju ingenting om regnskogarna som ju ska vara på förstasidan på alla tidningar, tills det att man har slutat skära ner skog och börjat återplantera stora områden igen!

 

Detta är ju det viktigaste någonsin, som nyheterna måste informera om varje dag! Detta handlar om alla framtida generationer och om hela planetens överlevnad!

 

Svensk narkotikadödlighet näst högst i EU:

INRIKES ons 07 jun 2017

HÄLSA.

 

Antalet personer som dör i överdoser i Sverige har mer än fördubblats på tio år.

 

Narkotikadödligheten i Sverige är nu näst högst i hela EU.

 

– Vi har påtagliga och ökande problem med narkotikarelaterade dödsfall i Sverige, säger professor Bengt Svensson.

 

Allt fler i Europa dör av narkotika, enligt en ny rapport från EU:s narkotikacentrum ECNN. I snitt dog cirka 20 personer per miljon invånare av överdoser i EU 2015. Sverige ligger avsevärt högre, med 100 drogrelaterade dödsfall per miljon invånare.

 

Bara Estland har fler döda, med 103 döda i överdoser per miljon invånare.

Källa: https://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article24975248.ab

Vill legalisera cannabis:

 

Vi måste i dag förändra vårt sätt att se på cannabis, vi måste våga omvärdera och försöka ta till oss information från andra källor än staten.

Att vansinniga summor pengar satsas på att stoppa cannabisbruk är för mig helt oacceptabelt. Dessa skattepengar skulle istället kunna användas till att vårda folk som på riktigt har problem med cannabis eller andra tyngre droger.

 

Mer skattepengar skulle även kunna satsas på allvarligare brott. Jag tycker hellre pengar och resurser skall läggas på att stoppa våldtäktsmän och mördare, än på att gripa människor som röker en växt.

 

Vidare drar kriminella nätverk in kollosalt mycket pengar på att sälja cannabis, en marknad som enkelt skulle kunna övertas av svenska staten, och således generera pengar till staten, samtidigt som man stryper en viktig, och framför allt en väldigt stor del av de kriminellas inkomster.

Vid en legalisering skulle staten kunna reglera cannabiskonsumtionen, och endast sälja cannabis till folk över 18 eller 20 år.

Källa: http://www.lerumstidning.se/2010/01/vill-legalisera-cannabis/comment-page-4/

Det narkotikafria samhället dödar unga:

Spicetrenden visar att den dogmatiska nollvisionen om ett totalt svenskt drogförbud bevisligen inte fungerar, replikerar Piratpartiets före detta EU-parlamentariker Christian Engström.

 

 

Cannabis är en naturlig växtdrog som har använts i tusentals år. Alla effekter och bieffekter är väl kända. Ingen har någonsin dött av en överdos cannabis. Men eftersom cannabis är förbjudet har spice kommit in på marknaden istället. Spice är en direkt följd av den restriktiva narkotikapolitiken, kriget mot drogerna som det kallas. Men precis som alla andra krig skördar det kriget oskyldiga dödsoffer.

 

Sverige har fler som dör av överdoser och dåligt knark än länder med en mer human och verklighetsanpassad narkotikapolitik, som Nederländerna och Portugal. Skademinimering som ledstjärna för narkotikapolitiken räddar liv. Dogmatiska visioner om ett narkotikafritt samhälle har den motsatta effekten. De dödar istället för att hjälpa. Spice-trenden är bara ett påtagligt exempel på det.

 

Om cannabis vore lagligt och såldes under reglerade former, skulle det inte finnas någon anledning för någon att riskera livet genom att röka spice istället. Då försvinner de livsfarliga spice-varianterna från marknaden av sig själva. Att fortsätta med den nuvarande svenska narkotikapolitiken är helt enkelt inte moraliskt försvarbart. Låt oss lägga om kursen till en faktabaserad narkotikapolitik som syftar till skademinimering, innan ännu fler av våra ungdomar har drivits i döden av en politisk dogm som inte fungerar.

 

 

Christian Engström

EU-parlamentariker 2009-2014 för Piratpartiet

Källa: https://www.dagenssamhalle.se/debatt/spicetrenden-doer-om-cannabis-blir-lagligt-11819

Från Aftonbladet:

"Olovlig droganvändning ska enligt konventionerna inte bekämpas genom straffbeläggande utan genom prevention, vård och behandling och genom att tillgängligheten kontrolleras rigoröst. En kriminalisering av bruket av narkotika följer inte av anslutningen till konventionerna men det är inte förbjudet att införa en sådan lagstiftning, vilket Sverige gjorde 1988.

 

Att avkriminalisera bruket av narkotika är i linje med bestämmelserna och andan i narkotikakonventionerna. Att legalisera bruket för andra syften än medicinska vore däremot ett brott mot konventionerna.

 

Kan man avkriminalisera narkotika, vilket en del skribenter förespråkar? Vi utgår från att de menar hanteringen av narkotika. Svaret är både ja och nej. Vid ett ringa narkotikabrott, till exempel innehav av små mängder för eget bruk, är det möjligt att ge behandling eller annan insats i stället för eller i tillägg till straff om den som begått brottet själv missbrukar droger. Det är ett tillägg till konventionerna som infördes 1972 och som Sverige drev fram. Det är beklagligt att vi senare slagit in på den motsatta vägen och kriminaliserat användningen och till och med infört fängelse i straffskalan. Det placerar oss i sällskap med länder som Indonesien, Thailand och Kambodja.

 

Den utvärdering som BRÅ gjorde för femton år sedan pekade på att kriminaliseringen ledde till att polisen i stor utsträckning prioriterade ringa narkotikabrott, främst bland ungdomar, samtidigt som den grövre narkotikabrottsligheten åsidosattes. Någon avskräckande effekt på ungas narkotikabruk kunde inte konstateras.

 

En viktig landvinningarna under senare tid är konstaterandet att narkotikaberoende är en multifaktoriell kronisk sjukdom (som exempelvis högt blodtryck och hjärtkärlsjukdomar) som påverkar hjärnan. Intressant nog är detta i linje med narkotikakonventionernas syn på den som missbrukar droger som en individ som inte ska bestraffas utan i stället erbjudas behandling och rehabilitering.

Narkotikakonventionerna rättfärdigar inte en repressiv politik.

 

Vi uppmanar regeringen att uppdatera narkotikapolitiken med utgångspunkt i narkotikakonventionernas förespråkande av en icke-bestraffande politik och synen på beroende som en multifaktoriell kronisk sjukdom. Regeringen och ansvariga statsråd bör agera nu. Frågan handlar om liv eller död".

 

Källa: http://www.aftonbladet.se/debatt/article21420040.ab

Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti.

 

Vi i Naturens Parti kämpar för att rädda planeten på riktigt!

En av våra viktigaste politiska punkter är att sätta stopp för företagens överproduktion.

 

Vi behöver stoppa all handel med varor som producerats på regnskogsmark som tex: Sojabönor och nötkött från Brasilien, Ceylon te från

Sri Lanka och palmolja från Borneo!

Detta måste vi göra för att hinna rädda våra sista regnskogar!

 

Vi har alla dom politiska lösningarna som krävs för att stoppa miljöförstörningen och slöseriet med våra sista naturresurser! Istället måste vi övergå till ett helt ekologiskt levandssätt.

 

Vi måste tillsammans sätta stopp för företagens vinstdrivna överproduktion, och deras giftiga utsläpp, som orsakar enorma skador på våran ömtåliga planet varje dag!!

 

 

Kontakt:

www.info@naturensparti.se

Från SVT:

Norge slutar straffa människor med drogproblem: "En avkriminalisering innebär, till skillnad från en legalisering, att droger fortfarande är olagliga, men att den som använder dem eller innehar en mindre mängd för eget bruk inte begår ett brott och därmed kan bemötas med andra insatser än straff."

Källa: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/norge-avkriminaliserar-narkotika-vard-ska-ersatta-straff

Från GP:

"En liberal grundbult är att staten inte skall ha befogenhet att styra vad en individ väljer att göra med sin kropp, under förutsättningen att det inte inskränker någon annans fri- och rättigheter.

Detta innefattar även droger, och dagens förlegade drogpolitik skadar mer än vad den hjälper. Det är hög tid att några av samhällets mest utsatta erbjuds en hjälpande hand istället för en fängelsedom för sitt missbruk.

Under 90-talet hade Portugal enorma problem med drogmissbruk. Efter en omfattande utredning kom de fram till lösningen på problemet: Avkriminalisera alla droger, cannabis likväl som heroin.

Sedan avkriminaliseringen 2001, finns nu tillräckligt med data för att utreda, och i en rapport från CATO-institutet talar statistiken sitt tydliga språk. Missbruket har sjunkit, missbrukare har vågat söka vård för sitt missbruk – och mardrömmen om drogturism har inte slagit in. Med andra ord, allt som kunde gå rätt gick rätt. Avkriminaliseringen blev en succé och i dag går det knappt att hitta någon som vill återgå till hur det var innan avkriminaliseringen.

 

Avkriminaliseringen blev en succé eftersom Portugal förstod följande: Avkriminalisering handlar om att minska missbruket genom att hjälpa, istället för straffa, samhällets utsatta som lider av drogberoende. Avkriminaliseringen var aldrig tänkt som en reform för att släppa alla droger fria. Det var tänkt som en folkhälsofråga, och därför lyckades den.

 

Nu står Sverige inför ett vägskäl. Antingen fortsätter vi på vår inslagna gamla väg. Den väg vars moralism kostar samhället enorma resurser och orsakar utsatta människor ofattbart lidande. Eller så lyssnar vi till forskningen och går i Portugals fotspår".

 

Per Aronsson

leg biomedicinsk analytiker och apotekarstudent

styrelseledamot Liberala studenter Göteborg

 

Källa: http://www.gp.se/nyheter/debatt/moralisera-mindre-avkriminalisera-alla-droger-1.125568

Från Aftonbladet:

"Norge avkriminaliserar narkotika: Stortinget i Norge har tagit beslut om att inte längre straffbelägga narkotikanvändare.

 

Istället ska människor med missbruk få behandling.

 

– Stortinget har beslutat att sluta straffa folk som tar droger och istället ge dem hjälp och behandling, säger Nicolas Wilkinson som är hälsopolitisk talesman, till VG."

Källa: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/e182Ky/norge-avkriminaliserar-narkotika

Från Expressen:

"En av de högst ansedda organisationerna som arbetar med mänskliga rättigheter i världen är Human Rights Watch. De gick nyligen ut med en önskan om att avkriminalisera narkotika. Tidigare i år har dessutom FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon, precis som sin företrädare Kofi Annan, tagit ställning för en avkriminalisering. Världshälsoorganisation (WHO) har också gått i bräschen för att avkriminalisera drogbruk över hela världen.

De har alla insett att förbudspolitiken skadar mer än vad lätt narkotikabruk gör".

 

"Oräkneligt mycket klinisk forskning finns också på de medicinska effekterna av cannabis.

Drogen kan användas för allt från smärtlindring till att lindra symptomen av både MS och epilepsi, men också för patienter med Alzheimers och mot nedsatt aptit.

Dessutom har forskare lyckats få fram mildare sorter av cannabis som uppfyller just de medicinska syften som sig bör, och inte mer.

Sverige borde se framåt i frågan. Halva världen legaliserar cannabis för medicinskt bruk och avkriminaliserar för rekreationellt. Istället för att använda sjuka medmänniskor som syndabockar i ett helt och hållet förlegat system borde Sverige sluta straffa människor som vill hjälpa sig själva".

 

Andreas Eriksson

Liberal debattör med bakgrund i Centerpartiet

 

Källa: http://www.expressen.se/debatt/ett-viktigt-steg-mot-att-legalisera-cannabis