Utlandsbistånd och flyktingpolitik

 

Varför vill moderaterna att fler flyktingar ska söka sig till Sverige?

1. För att företagen ska få billigare arbetskraft. Ett företag kan erbjuda en mycket lägre lön när det är 1000 personer som står i kö till samma jobb än när det endast är 10 personer som står i kö till samma jobb.

 

2. För att skapa olikheter, splittringar och konflikter i samhället så att svenska folket inte kan organisera ett motstånd mot företagens exploatering av Sveriges Naturresurser och av våran överdrivna arbetsbörda och arbetstid.

 

3. Att skylla våldsamheter, försämringar i välfärden, höjda hyror och energikostnader på varandra, och inte på företagen som ligger bakom alla dessa försämringar.

 

 

 

Varför vill socialdemokraterna att fler flyktingar ska söka sig till Sverige?

På grund utav humanitära skäl, alltså för att man tycker synd om dem. Vad socialdemokraterna inte förstår är att vi endast hjälper en liten bråkdel utav alla som lider av kriget, och då hjälper det inte att släppa in en bråkdel människor i Sverige till en väldigt hög kostnad för samhället och gemenskapen människor emellan i Sverige.

 

Den verkliga hjälpen ska tilldelas på plats i flyktingarnas hemländer, då kan Sverige till en väldigt låg kostnad hjälpa majoriteten av alla flyktingarna i så kallade gröna zoner där man bygger upp nödvändig infrastruktur och beskyddar genom FN så att flyktingarna kan leva och gå i skolan i väntan på att kriget ska ta slut.

I Sverige har vi inte råd att bygga fler universitet och anställa fler lärare så att vi kan utbilda dom läkare, lärare och ingenjörer som vi behöver, men vi har råd med att försörja och utbilda tusentals asylsökande, och ge dom bostäder när vi inte ens kan ge våra svenska medborgare som är hemlösa och våra egna ungdomar några bostäder.

 

Det finns inte tillräckligt med jobb i Sverige, inte ens för den svenska befolkningen, hur ska det finnas jobb för flyktingar och EU immigranter?

 

Arbeten minskar på grund utav att mer produktion utförs av maskiner, istället för med mänsklig arbetskraft. Detta ska tillgodoräknas den svenska befolkningen i form av minskad arbetstid med bibehållen lön.

 

 

 

Brist på livsnödvändiga produkter:

Att människor flyttar från sitt land och söker sig till andra länder beror främst på att människan vill ha ett enklare liv, med rent vatten, pålitlig och hållbar energi, och en hållbar matförsörjning, detta räcker för att människor ska stanna kvar i sitt eget hemland.

 

Idag öser svenska riksdagen ut skattebetalarnas pengar till korrupta ledare i U-länderna, som tar pengarna till sig själva, och bygger inte upp den livsnödvändiga infrastrukturen som behövs i sina egna länder, så att folket får sina livsnödvändiga behov tillgodosedda, så att dom slipper flytta till ett bättre liv i tex, EU.

 

Svenskt utlandsbistånd ska endast ges med kunskap, arbetskraft och material, istället för med pengar, att bygga upp en hållbar mat- energi- och vattenförsörjning i dessa fattiga u-länder, samt bra vägar eller bra tågnät. Och att bygga i så stor balans med naturen som möjligt, och med hållbart material, istället för att ösa bistånd och pengar till korrupta ledare.

Detta kan också användas för att återvändningen utav flyktingar ska underlättas, i utbyte mot att Sverige bygger upp denna livsviktiga infrastrukturen och energiförsörjningen, etc, att u-landet också tar emot sina landsmän och kvinnor, även om dessa saknar papper, men som skäligen är ifrån respektive land.

 

Den sista lösningen för att få dom styrande i landet att ta emot sitt folk är att ge dom styrande ett bidrag för varje papperslös landsman som landet tar emot, exempelvis 30 000 kronor per person.

 

I Kanada får asylsökande inte bostätta sig permanent i dom 3 mest befolkade provinserna, utan är tvugna att sprida ut sig. I Sverige motsvarar detta Stockholms län, Västra götalands län och Skåne län som nyanlända inte ska få bosätta sig i permanent.

Detta har lett till att Kanada är bäst i hela världen på integration.

 

 

Naturens Partis ståndpunkt:

 

 

# Utlandsbistånd ska inte ges i form utav pengar till andra länder, utan istället ska vi bygga upp livsviktig infrastuktur, mat och vattenförsörjning och energiförsörjning, i länder där flyktingar som söker sig till EU kommer ifrån. Så att vi verkligen hjälper u-landet långsiktigt med svensk arbetskraft, material och kunskap, istället för att ösa pengar till korrupta politiker och företagsledare i dessa länder, som oftast behåller bidragen för sig själva utan att hjälpa det lidande folket.

 

 

# Redovisa vad som har byggts upp i u-landet med våra svenska skattebetalares biståndspengar. Alla bidrag till röda korset, rädda barnen och alla andra sk, "hjälporganisationer" ska redovisas öppet vad dessa organisationer har byggt upp och priser på inköpt material samt arbetskraft jämfört med bidragen man fått.

 

 

# Främst kvinnor och barn som inte har kommit in i puberteten än, ska vara dom flyktingar som släpps in i Sverige och får asyl eller uppehållstillstånd här. Pappor till dessa kan också få asyl.

Kvinnor och barn utsätts för mer hemskheter än män i krig, och kvinnor och barn behöver få skydd i Sverige i första hand.

Männen och pojkarna behöver försvara och bygga upp sitt eget hemland för att återvändandet av flyktingarna ska underlättas.

 

 

# Folkomrösta om flyktingmottagningen.

Att avveckla flyktingmottagningen permanent och istället hjälpa ALLA flyktingar i krigsdrabbade länders grannländer, genom att bygga upp livsviktig infrastuktur som energikraftverk, vattenreningsverk och hållbar

matproduktion i tex, Irak för Syrier, Pakistan för Afghaner, Etiopien för somalier, så att vi kan hjälpa ALLA flyktingar, och inte bara den lilla droppen i havet av flyktingar som är starka nog att ta sig hela vägen till Sverige. Idag är dom flyktingar som är svagast och som är i störst behov av hjälp, fast i dom krigsdrabbade ländernas grannländer.

 

Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti.

 

 

Vi arbetar för att rädda våran ömtåliga planet.

 

Vi behöver stoppa all handel med varor som producerats på regnskogsmark som tex: Sojabönor och nötkött från Brasilien, Ceylon te från

Sri Lanka och palmolja från Borneo!

 

Vi måste göra detta för att hinna rädda våra sista regnskogar!

 

Vi i Naturens Parti kämpar verkligen för att rädda planeten på riktigt, en av våra viktigaste politiska punkter är att sätta stopp för företagens överproduktion.

 

Vi har alla dom lösningarna som krävs för att stoppa miljöförstörningen och slöseriet med våra sista naturresurser!!

 

Vi måste sätta stopp för företagens giriga framfart och deras giftiga utsläpp som orsakar enorma skador på våran ömtåliga planet varje dag!!

 

Kontakt:

www.info@naturensparti.se

Källa bild: https://www.aftonbladet.se/minekonomi/article18086986.ab/promo

 

När våra pengar används till att bekämpa fattigdom på riktigt: Genom att gräva vattenbrunnar, familjeplanera, bygga upp hållbar energi och matproduktion, istället för att hamna i fickorna på biståndsorganisationernas chefer, så kommer fattigdomen och flyktingarna att upphöra i hela världen inom en väldigt kort tidsperiod.