Sveriges försvar

Naturens Partis politiska ståndpunkt:

 

 

# Visa på Tv nyheter och nyhets tidningar vilka företagen är som producerar vapen och vem företagen säljer dem till. Då vi arbetar för att stoppa vapenproduktionen i Sverige och internationellt.

 

 

# Avveckla SAAB Bofors vapenexport, och arbeta för att andra länder också avvecklar deras vapenexport.

 

 

# Avveckla alla handelsavtal som tex: CETA, TTIP och ISDS, detta ger företagen makt över staten (landet), och kan stämma stater om staten har misskött sig enligt företaget.

Källa: http://www.stoppattip.se/10-saker-om-ttip.html

 

 

# Bevara alliansfriheten, nej till NATO. Ut ur värdlandsavtalet med NATO.

 

 

# Bygg ett starkt Svenskt försvar och återinför allmän värnplikt.

 

 

# Förbättra relationerna med omvärlden genom diplomati och ömsesidiga affärsförbindelser enligt statsminister Olof Palmes modell, så att USA och Ryssland blir oberoende av Sverige och bevarar freden med Sverige.

 

 

# Samarbeta militärt främst med våra Nordiska grannländer.

 

Korvetten HMS Visby (K31).

Mark Harkin - K31 HSwMS VisbyUploaded by tm, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26973971

Pansarterrängbil 360 med skyttesoldater.

Av Jorchr - Eget arbete, CC BY-SA 3.0,https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42597702

JAS 39 Gripen.

Guinnog from en.wikipedia.org, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1089291

"I samband med Sovjetunionens kollaps och kalla krigets slut i slutet av 1980/början på 90-talet omorienterades gradvis den svenska Försvarsmakten från att varit ett stort invasionsförsvar, det vill säga uppbyggt att möta en stor militär invasion från Sovjetunionen, till att bli ett insatsförsvar mer inriktat på internationella insatser."

 

"I försvarsbesluten på slutet av 90-talet och början på 2000-talet lades ett mycket stort antal militära förband ner. Kvalitet och insatsberedskap prioriterades framför kvantitet. En stor mängd äldre militär utrustning som förknippades med invasionsförsvaret kasserades eller såldes."

 

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Försvarsmakten_(Sverige).

 

 

Det svenska försvaret.

Sverige behöver ha ett starkt försvar, och återinföra värnplikten snarast, då företagen kommer göra allt för att försvaga Sverige efter det att vi infört några utav ovanstående reformer, som tex import tullar, som kommer att öka den svenska självförsörjningen på tex lamm, kyckling och mjölkprodukter (ost, smör, mjölk, mm) drastiskt, detta kommer att skapa alla dom jobben som behövs i Sverige idag.

 

Vi behöver främst samarbeta med våra nordiska grannländer, både som handelspartners och militärt.

 

Sveriges riksdag har vid flera tillfällen satt in sin yrkesmilitär mot det svenska folket. Den mest kända händelsen var då Sveriges riksdag beodrade svenska yrkessoldater att skjuta ihjäl svenska arbetare som krävde högre löner, år 1931 i skotten i Ådalen.

För att förhindra att makten sätter in sin egen yrkesarme mot folket igen (i form utav militären, polisen, eller andra myndighetsorganisationer), så måste folket ha sin egna arme.

Hela det Svenska folket måste få gå en militär utbildning igen, så att folket kan försvara sig mot att riksdagen eller företag eller utländska makter, sätter in sin yrkesarme mot folket igen.

 

I slutändan hoppas vi att vapen inte längre behövs för att försvara oss själva, vår natur, och vår plats på jorden, då vi förhoppningsvis har skapat en mer kärleksfull värld, men tills dess måste vi ha ett starkt försvar för att klara av dagens problem och verklighet, samt hotet från vår riksdag, stora företag och utländska makter.

 

 

Från Aftonbladet:

 

Prata hellre med Ryssland än gå med i Nato:

"Försvarsministern talar om felinformation, det förekommer väl, men viktigare är vad socialdemokrater och fredsrörelsen ifrågasätter i värdlandsavtalet, motståndet är massivt i hela landet.

 

I helgen beslutade partidistriktet i Göteborg mot sin styrelse att värdlandsavtalet bör bordläggas ett år tills en seriös debatt fått föras om konsekvenserna. Ett liknande beslut har fattats av Skånes partidristrikt. Den kommande helgen är det partidistriktet i Stockholm som ställer en serie krav om vad regeringen måste föra in i propositionen; om bl a kärnvapen, Nato-baser på svensk mark och den militära "solidaritetsförklaringen".

Fredsrörelsen har också ställt samma krav.

Utan dessa krav kan en hågad borgerlig regering använda värdlandsavtalet som de vill, vilket är en uppenbar risk med tanke på hur de i riksdagen röstade bort den allmänna värnplikten med 153 röster mot 150.

 

En lärdom vore att göra som Finland gör dvs återta den dialog med Ryssland på alla nivåer från regering, riksdag, myndigheter och institutioner och folkrörelser vi tidigare hade. Mellanfolkliga vänortsavtal är bättre än militära värdlandsavtal."

 

Maj Britt Theorin

Före detta nedrustningsambassadör och riksdagsledamot

 

Pierre Schori

Initiativtagare med Stina Oscarson till Natoutredningen

 

 

 

Utav Ulf Sandberg/facebook:

 

SVERIGES KRIGSHISTORIA. EN LITEN LISTA ÖVER SVENSKA KRIG:

 

1553 - 57 Stora ryska kriget

1563 - 70 Nordiska sjuårs kriget

1570- 95 Nordiska tjugofemårs kriget

1598 - 99 Kriget mot Sigismund

1600 - 29 Andra polska kriget

1610 - 17 Ingermanländska kriget

1611 - 13 Kalmarkriget

1618 - 48 Trettioåriga kriget

1643 - 45 Torstensons krig

1653 - 54 Första Bremiska kriget

1655 - 60 Karl X Gustavs polska krig

1656 - 61 Karl X Gustavs ryska krig

1657 - 58 Första danska kriget

1658 - 60 Andra danska kriget

1665 - 66 Andra bremiska kriget

1675 - 79 Skånska kriget

1688- 97 Pfalziska tronföljarkriget

1700 - 21 Stora Nordiska kriget

1741 - 43 Hattarnas ryska krig

1757 - 62 Pommerska kriget

1788 - 89 Teaterkriget

1788 - 90 Gustav III:s ryska krig

1801 - 02 Barbareskkriget

1805 - 10 Första Napoleonkriget

1808 - 09 Dansk-svenska kriget

1808 - 09 Finska kriget

1810 - 12 Kriget mot Storbritannien

1812 - 14 Andra Napoleonkriget

1814 Fälttåget mot Norge

 

 

* Sverige skapades som nation på 1100-talet o folket upplevde sedan 700 år av krig. Periodvis som mellan 1553 till 1679, alltså under 126 år, var det krig oavbrutet !

Och påståendet Sverige haft fred 200 år bygger på att man väljer att blunda med båda ögonen o totalt ignorera Sveriges aktiva krigföring - allt utom ammunition - under 2vk.

 

* Över två miljoner tyska soldater färdades genom Sverige.

 

* Sverige inrättade koncentrationsläger/arbetsläger, där icke önskvärda sattes som norska motståndsmän, kommunister o socialister o diverse andra.

 

* Sverige skeppade tillbaka flyende judar.

 

* Sverige hade förråd i Luleå som Nazityskland hyrde o där förvarade mat, hö, drivmedel, kött, dricka, ost, alkohol m.m. - som försåg hela tyska nordkalottarmén !

 

* Sverige sålde tusentals baracker, stall o tält o timmerstugor till Nazityskland som kördes i skytteltrafik via 150 svenska lastbilar o 300 svenska chaufförer, djupt in i Finland o sattes upp - i skydd för vintern - detta möjliggjorde Nazitysklands angrepp på Sovjetunionen.

 

* Sveriges fred var ett svek o förräderi på danska folket, norska folket o de progressiva krafterna i Sverige.

Och det hyllas idag av sk. progressiva krafter. Det kan ju inte gå ihop...

 

Skrivet Utav Ulf Sandberg/facebook

 

 

 

 

SAAB Bofors:

 

Det Svenska företaget SAAB kommer på en 31 plats när det gäller vapenexport. Med en vapenförsäljning på 2950 Miljoner dollar, och en vinst på 170 miljoner dollar år 2013. Vapenförsäljningen utger 89% utav SAABs totala försäljning. Källa: SIPRI

Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Arms_industry

 

 

Svenska företags vapenexport:

"Med hänvisning till att Sverige är alliansfritt eftersträvar landet att i hög grad vara självförsörjande på försvarsmateriel. På senare år har Sverige dessutom utvecklats till en av världens största exportörer av försvarsmateriel i förhållande till BNP och capita. Åren 2001 till 2011 fyrdubblades svensk krigsmaterielexport. Huvuddelen av krigsmaterielexporten är för strid. Den svenska exporten av försvarsmateriel uppgick 2014 till 8 miljarder kronor, vilket var en minskning med 33% jämfört med 2013.

 

Svenska vapen används på senare år i konfliktområden såsom Burma (1983, 1989 och 2012), Colombia, Pakistan, Irak, Afghanistan och Somalia. År 2012 användes granatgevär av modell Carl Gustaf av Burmas armé trots EU:s vapenembargo sedan 2010. Vapnen hade ursprungligen exporterat till Indien, och levererats via Singapore. Av de 62 länder som köpte svenska vapen 2012 var 43 part i konflikt, exempelvis USA och Indien.

 

De fem länder som Sverige exporterade mest till under 2013 var Thailand, USA, Norge, Saudiarabien och Indien, som tillsammans står för 58 procent av den svenska vapenexporten. 40 procent av svensk vapenexport gick 2013 till länder som organisationen Freedom House klassade som icke-fria (exempelvis Saudiarabien och Förenade arabemiraten) eller delvis fria (exempelvis Thailand)."

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Svensk_vapenexport

Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti.

 

 

Vi i Naturens Parti kämpar verkligen för att rädda planeten på riktigt, en av våra viktigaste politiska punkter är att sätta stopp för företagens överproduktion.

 

Vi behöver stoppa all handel med varor som producerats på regnskogsmark som tex: Sojabönor och nötkött från Brasilien, Ceylon te från

Sri Lanka och palmolja från Borneo!

 

Vi måste göra detta för att hinna rädda våra sista regnskogar!

 

Vi har alla dom lösningarna som krävs för att stoppa miljöförstörningen och slöseriet med våra sista naturresurser!!

 

Vi måste tillsammans sätta stopp för företagens giriga framfart och deras giftiga utsläpp som orsakar enorma skador på våran ömtåliga planet varje dag!!

 

 

Kontakt:

www.info@naturensparti.se