Sveriges försvar

Naturens Partis politiska ståndpunkt:

 

 

# Stoppa SAAB Bofors vapenexport! Svenska SAAB Bofors vapen används i Syrien, Irak, Afghanistan, Libyen, och i dom flesta andra krigsdrabbade länderna i världen!

 

 

# Bevara alliansfriheten, nej till NATO. Ut ur värdlandsavtalet med NATO.

 

 

# Bygg ett starkt Svenskt försvar och återinför allmän värnplikt.

 

 

# Förbättra relationerna med Ryssland och omvärlden med diplomati och ömsesidiga affärsförbindelser enligt Olof Palmes modell, så att USA och Ryssland blir beroende av Sverige och bevarar freden med Sverige.

 

 

# Samarbeta militärt med våra Nordiska grannländer främst.

 

Korvetten HMS Visby (K31).

Mark Harkin - K31 HSwMS VisbyUploaded by tm, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26973971

Pansarterrängbil 360 med skyttesoldater.

Av Jorchr - Eget arbete, CC BY-SA 3.0,https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42597702

JAS 39 Gripen.

Guinnog from en.wikipedia.org, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1089291

"I samband med Sovjetunionens kollaps och kalla krigets slut i slutet av 1980/början på 90-talet omorienterades gradvis den svenska Försvarsmakten från att varit ett stort invasionsförsvar, det vill säga uppbyggt att möta en stor militär invasion från Sovjetunionen, till att bli ett insatsförsvar mer inriktat på internationella insatser."

 

"I försvarsbesluten på slutet av 90-talet och början på 2000-talet lades ett mycket stort antal militära förband ner. Kvalitet och insatsberedskap prioriterades framför kvantitet. En stor mängd äldre militär utrustning som förknippades med invasionsförsvaret kasserades eller såldes."

 

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Försvarsmakten_(Sverige).

 

 

Det svenska försvaret.

Sverige behöver ha ett starkt försvar, och återinföra värnplikten snarast, då företagen kommer göra allt för att försvaga Sverige efter det att vi infört några utav ovanstående reformer, som tex import tullar, som kommer att öka den svenska självförsörjningen på tex lamm, kyckling och mjölkprodukter (ost, smör, mjölk, mm) drastiskt, detta kommer att skapa alla dom jobben som behövs i Sverige idag.

 

Vi behöver främst samarbeta med våra nordiska grannländer, både som handelspartners och militärt.

 

Sveriges riksdag har vid flera tillfällen satt in sin yrkesmilitär mot det svenska folket. Den mest kända händelsen var då Sveriges riksdag beodrade svenska yrkessoldater att skjuta ihjäl svenska arbetare som krävde högre löner, år 1931 i skotten i Ådalen.

För att förhindra att makten sätter in sin egen yrkesarme mot folket igen (i form utav militären, polisen, eller andra myndighetsorganisationer), så måste folket ha sin egna arme.

Hela det Svenska folket måste få gå en militär utbildning igen, så att folket kan försvara sig mot att riksdagen eller företag eller utländska makter, sätter in sin yrkesarme mot folket igen.

 

I slutändan hoppas vi att vapen inte längre behövs för att försvara oss själva, vår natur, och vår plats på jorden, då vi förhoppningsvis har skapat en mer kärleksfull värld, men tills dess måste vi ha ett starkt försvar för att klara av dagens problem och verklighet, samt hotet från vår riksdag, stora företag och utländska makter.

 

 

Från Aftonbladet:

 

Prata hellre med Ryssland än gå med i Nato:

"Försvarsministern talar om felinformation, det förekommer väl, men viktigare är vad socialdemokrater och fredsrörelsen ifrågasätter i värdlandsavtalet, motståndet är massivt i hela landet.

 

I helgen beslutade partidistriktet i Göteborg mot sin styrelse att värdlandsavtalet bör bordläggas ett år tills en seriös debatt fått föras om konsekvenserna. Ett liknande beslut har fattats av Skånes partidristrikt. Den kommande helgen är det partidistriktet i Stockholm som ställer en serie krav om vad regeringen måste föra in i propositionen; om bl a kärnvapen, Nato-baser på svensk mark och den militära "solidaritetsförklaringen".

Fredsrörelsen har också ställt samma krav.

Utan dessa krav kan en hågad borgerlig regering använda värdlandsavtalet som de vill, vilket är en uppenbar risk med tanke på hur de i riksdagen röstade bort den allmänna värnplikten med 153 röster mot 150.

 

En lärdom vore att göra som Finland gör dvs återta den dialog med Ryssland på alla nivåer från regering, riksdag, myndigheter och institutioner och folkrörelser vi tidigare hade. Mellanfolkliga vänortsavtal är bättre än militära värdlandsavtal."

 

Maj Britt Theorin

Före detta nedrustningsambassadör och riksdagsledamot

 

Pierre Schori

Initiativtagare med Stina Oscarson till Natoutredningen

 

 

 

Utav Ulf Sandberg/facebook:

 

SVERIGES KRIGSHISTORIA. EN LITEN LISTA ÖVER SVENSKA KRIG:

 

1553 - 57 Stora ryska kriget

1563 - 70 Nordiska sjuårs kriget

1570- 95 Nordiska tjugofemårs kriget

1598 - 99 Kriget mot Sigismund

1600 - 29 Andra polska kriget

1610 - 17 Ingermanländska kriget

1611 - 13 Kalmarkriget

1618 - 48 Trettioåriga kriget

1643 - 45 Torstensons krig

1653 - 54 Första Bremiska kriget

1655 - 60 Karl X Gustavs polska krig

1656 - 61 Karl X Gustavs ryska krig

1657 - 58 Första danska kriget

1658 - 60 Andra danska kriget

1665 - 66 Andra bremiska kriget

1675 - 79 Skånska kriget

1688- 97 Pfalziska tronföljarkriget

1700 - 21 Stora Nordiska kriget

1741 - 43 Hattarnas ryska krig

1757 - 62 Pommerska kriget

1788 - 89 Teaterkriget

1788 - 90 Gustav III:s ryska krig

1801 - 02 Barbareskkriget

1805 - 10 Första Napoleonkriget

1808 - 09 Dansk-svenska kriget

1808 - 09 Finska kriget

1810 - 12 Kriget mot Storbritannien

1812 - 14 Andra Napoleonkriget

1814 Fälttåget mot Norge

 

 

* Sverige skapades som nation på 1100-talet o folket upplevde sedan 700 år av krig. Periodvis som mellan 1553 till 1679, alltså under 126 år, var det krig oavbrutet !

Och påståendet Sverige haft fred 200 år bygger på att man väljer att blunda med båda ögonen o totalt ignorera Sveriges aktiva krigföring - allt utom ammunition - under 2vk.

 

* Över två miljoner tyska soldater färdades genom Sverige.

 

* Sverige inrättade koncentrationsläger/arbetsläger, där icke önskvärda sattes som norska motståndsmän, kommunister o socialister o diverse andra.

 

* Sverige skeppade tillbaka flyende judar.

 

* Sverige hade förråd i Luleå som Nazityskland hyrde o där förvarade mat, hö, drivmedel, kött, dricka, ost, alkohol m.m. - som försåg hela tyska nordkalottarmén !

 

* Sverige sålde tusentals baracker, stall o tält o timmerstugor till Nazityskland som kördes i skytteltrafik via 150 svenska lastbilar o 300 svenska chaufförer, djupt in i Finland o sattes upp - i skydd för vintern - detta möjliggjorde Nazitysklands angrepp på Sovjetunionen.

 

* Sveriges fred var ett svek o förräderi på danska folket, norska folket o de progressiva krafterna i Sverige.

Och det hyllas idag av sk. progressiva krafter. Det kan ju inte gå ihop...

 

Skrivet Utav Ulf Sandberg/facebook

 

 

 

 

Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti.

 

 

Vi i Naturens Parti kämpar verkligen för att rädda planeten på riktigt, en av våra viktigaste politiska punkter är att sätta stopp för företagens överproduktion.

 

Vi behöver stoppa all handel med varor som producerats på regnskogsmark som tex: Sojabönor och nötkött från Brasilien, Ceylon te från

Sri Lanka och palmolja från Borneo!

 

Vi måste göra detta för att hinna rädda våra sista regnskogar!

 

Vi har alla dom lösningarna som krävs för att stoppa miljöförstörningen och slöseriet med våra sista naturresurser!!

 

Vi måste tillsammans sätta stopp för företagens giriga framfart och deras giftiga utsläpp som orsakar enorma skador på våran ömtåliga planet varje dag!!

 

 

Kontakt:

www.info@naturensparti.se