Sjukvård

"6-Shogaol Inhibits Breast Cancer Cells and Stem Cell-Like Spheroids by Modulation of Notch Signaling Pathway and Induction of Autophagic Cell Death:"

 

 

"Cancer stem cells (CSCs) pose a serious obstacle to cancer therapy as they can be responsible for poor prognosis and tumour relapse. In this study, we have investigated inhibitory activity of the ginger-derived compound 6-shogaol against breast cancer cells both in monolayer and in cancer-stem cell-like spheroid culture. The spheroids were generated from adherent breast cancer cells. 6-shogaol was effective in killing both breast cancer monolayer cells and spheroids at doses that were not toxic to noncancerous cells.

 

The percentages of CD44+CD24-/low cells and the secondary sphere content were reduced drastically upon treatment with 6-shogaol confirming its action on CSCs. Treatment with 6-shogaol caused cytoplasmic vacuole formation and cleavage of microtubule associated protein Light Chain3 (LC3) in both monolayer and spheroid culture indicating that it induced autophagy. Kinetic analysis of the LC3 expression and a combination treatment with chloroquine revealed that the autophagic flux instigated cell death in 6-shogaol treated breast cancer cells in contrast to the autophagy inhibitor chloroquine.

 

Furthermore, 6-shogaol-induced cell death got suppressed in the presence of chloroquine and a very low level of apoptosis was exhibited even after prolonged treatment of the compound, suggesting that autophagy is the major mode of cell death induced by 6-shogaol in breast cancer cells. 6-shogaol reduced the expression levels of Cleaved Notch1 and its target proteins Hes1 and Cyclin D1 in spheroids, and the reduction was further pronounced in the presence of a γ-secretase inhibitor. Secondary sphere formation in the presence of the inhibitor was also further reduced by 6-shogaol. Together, these results indicate that the inhibitory action of 6-shogaol on spheroid growth and sustainability is conferred through γ-secretase mediated down-regulation of Notch signaling. The efficacy of 6-shogaol in monolayer and cancer stem cell-like spheroids raise hope for its therapeutic benefit in breast cancer treatment".

 

 

Källa: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0137614

Varför får inte Amish folket cancer?

 

1. Amish folket vaccinerar sig aldrig.

2. Amish folket äter organisk lokalt odlad mat.

3. Amish folket äter mycket hälsosamma fetter.

4. Amish folket är fysiskt aktiva.

5. Amish folket lever stressfria liv.

 

Källa: http://complete-health-and-happiness.com/why-dont-the-amish-get-cancer/

 

 

Naturliga botemedel hade den medicinska makten i USA innan Big Pharma tog över:

 

"Få personer inser i vilken utsträckning plantor och mineraler går in i apotekets praktik och hur viktiga de är för att upprätthålla folkhälsan. Det har konstaterats att upp till 70 procent av alla använda läkemedel är växtprodukter."

 

"Bläddra framåt 80 år och vi har ett medicinskt system som nästan helt och hållet bygger på patenterade kemikalier och / eller biologiska ämnen som är långt borta från något som liknar den "naturliga bakgårds medicin" från tidigare år. FDA:s definition av ett läkemedel utesluter nu användningen av naturliga ämnen och kemiska läkemedel har blivit en form av mänskligt offer i en skala som överstiger tidigare civilisationers mänskliga offer för religiösa skäl. Den här kartan bör delas långt och brett och förhoppningsvis kommer detta att kasta ljus på den massiva, framväxande databas över naturliga ämnen (det finns cirka 1700 indexerade på vår hemsida) som kan användas för att behandla ett otroligt brett utbud av hälsoförhållanden (över 3000 indexerade på vår sida).

 

Obs! Förvånansvärt hittar du den mycket demoniserade Cannabis Sativa listad som en läkemedelsväxt som används på Druggists karta! Tänk på att den här växten i modern tid har använts för att fängsla hundratusentals medborgare helt enkelt för att ha, använda och / eller att ha handlat den som en vara! (Källa: GreenMed TV)".

Källa: http://www.realfarmacy.com/1930s-pharma/

 

Kanadensiska forskare hittade botemedlet mot cancer år 2007:

"Canadian researchers find a simple cure for cancer, but major pharmaceutical companies are not interested.

 

Researchers at the University of Alberta, in Edmonton, Canada have cured cancer last week, yet there is a little ripple in the news or in TV. It is a simple technique using very basic drug. The method employs dichloroacetate, which is currently used to treat metabolic disorders. So, there is no concern of side effects or about their long term effects.

 

This drug doesn't require a patent, so anyone can employ it widely and cheaply compared to the costly cancer drugs produced by major pharmaceutical companies.

 

Canadian scientists tested this dichloroacetate (DCA) on human's cells; it killed lung, breast and brain cancer cells and left the healthy cells alone. It was tested on Rats inflicted with severe tumors; their cells shrank when they were fed with water supplemented with DCA. The drug is widely available and the technique is easy to use, why are the major drug companies not involved? Or the Media interested in this find?"

 

"Pharmaceutical companies are not investing in this research because DCA method cannot be patented, without a patent they can’t make money, like they are doing now with their AIDS Patent. Since the pharmaceutical companies won't develop this, the article says other independent laboratories should start producing this drug and do more research to confirm all the above findings and produce drugs. All the groundwork can be done in collaboration with the Universities, who will be glad to assist in such research and can develop an effective drug for curing cancer."

 

Källa: http://www.collective-evolution.com/2013/06/26/dichloroacetate-university-of-alberta-doctors-discover-a-cure-for-cancer/

 

 

Amerikansk forskare hittade botemedlet för AIDS den 22 September 1994:

"Method of curing AIDS with tetrasilver tetroxide molecular crystal devices

US 5676977 A

 

SAMMANFATTNING:

The diamagnetic semiconducting molecular crystal tetrasilver tetroxide (Ag4 O4) is utilized for destroying the AIDS virus, destroying AIDS synergistic pathogens and immunity suppressing moieties (ISM) in humans.

 

A single intravenous injection of the devices is all that is required for efficacy at levels of about 40 PPM of human blood. The device molecular crystal contains two mono and two trivalent silver ions capable of "firing" electrons capable of electrocuting the AIDS virus, pathogens and ISM. When administered into the bloodstream, the device electrons will be triggered by pathogens, a proliferating virus and ISM, and when fired will simultaneously trigger a redox chelation mechanism resulting in divalent silver moieties which chelate and bind active sites of the entities destroying them. The devices are completely non-toxic. However, they put stress on the liver causing hepatomegaly, but there is no loss of liver function."

Källa: https://www.google.co.uk/patents/US5676977

Dichloroacetic acid

Other names:

Dichloroethanoic acid, bichloroacetic acid, DCA, BCA, dichloracetic acid, bichloracetic acid

 

Formula:

C2 H2 Cl2 O2

Naturens Partis politiska ståndpunkt:

 

 

# Nej till vinster i välfärden.

 

 

# Stoppa patenten på läkemedel. Läkemedel ska produceras utan några patent och tilldelas gratis till den behövande, inga företag eller stat ska kunna tjäna pengar på sjuka människor!!

 

 

# Avveckla all antibiotikaanvändning i våran svenska köttproduktion, och importstopp för antibiotikabehandlat kött från utlandet.

 

 

# Kunskap om könssjukdomar ska ges i skolan varje termin från det att barnen blivit tonåringar, och kunskapsprov om dessa obotliga könssjukdomar ska ske varje termin under elevernas tonår. Detta leder till att kondomer och andra preventivmedel används oftare och tonårsgraviditeterna minskar och könssjukdomarna minskar markant, då tonåringarna inser hur viktigt det är att använda kondom bland annat. Dom obotliga könssjukdomarna och tonårsgraviditeterna samt tonårsaborter har gått upp markant, detta förstör resten av livet för den drabbade ungdomen som också hinner smitta många andra människor med den obotliga könssjukdomen under ungdomens hela levnadstid.

 

 

# Låt våra barns naturliga immunförsvar få utvecklas maximalt! Avveckla alla vaccinationer på våra barn! Det finns väldigt höga halter av arsenik, aluminium och andra kemikalier i vaccinerna som är neurtoxiskt, vilket kan göra att barn blir överkänsliga och lättare utvecklar adhd, allergier och hindrar barnets egna naturliga immunförvar att utvecklas fullt ut. Vaccinet kan också mutera i människokroppen och bli obotligt, detta har hänt i Ukraina där man övervaccinerar barn med bland annat poliovirus som blev resistent och dödade många barn då det inte finns något botemedel mot det muterade polioviruset. Plasmider från döda och halvdöda virus tas också upp av människokroppens nedbrytarceller och blir en permanent del utav cellernas DNA, denna virusgen kan återaktiveras om människokroppen blir utsatt av ett liknande virus och ger då en dubbelskadlig effekt hos den vaccinerade människan. Övrig källa: http://www.tf.nu/nyhet/riskfyllt-med-aluminium-i-vacciner/

 

# Helt naturlig medicin, utan kemikalier eller andra konstgjorda ämnen skall främst användas i sjukvården.

 

 

# Inför dämpad ljudvolym på klubbar och spelningar i Sverige. Då många människor lider av hörselskador och obotlig tinnitus pga den höga ljudvolumen som spelas på klubbarna i Sverige. När ungdomarna är unga förstår dom inte att hög musik på klubbar ger dom permanenta hörselskador för resten av livet.

"Enligt Hörselskadades Riksförbund finns det cirka 1,3 miljoner personer i Sverige som har nedsatt hörsel, varav cirka 560 000 har så grav skada att de skulle dra nytta av att använda sig av hörapparat." Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Hörselskada

 

 

# Permanent vintertid införs, sommartid slopas. Varje år får tusentals svenskar hjärtinfarkter, sömnstörningar och vi missar tider på grund av att vi måste ställa om klockan. Sommartid och vintertid infördes för att spara på energi men är föråldrat idag då ingen energi sparas med detta längre. Att ställa om klockan kostar många äldre människor livet varje år då deras kroppar och hjärtkärl är så känsliga och ömtåliga att de inte kan ställa om sig till en ny dygnsrytm inom så kort varsel.

"Utslaget på de 1,6 miljarder människor i världen som ställer om sina klockor kan dödsoffren räknas i tusentals enbart räknat på fler hjärtinfarkter."

Källa: http://www.svt.se/opinion/med-sommartid-aret-runt-kan-vi-radda-manga-liv

 

 

# Proffessorer, lärare och elever ska utveckla ny medicin på våra universistet och högskolor, och inte privata företag.

Läkemedelsföretag:

Alla läkemedel behöver utvecklas tillsammans av det svenska folket på våra skattefinansierade universitet och högskolor. Ett företag som till exempel Astra Zenica, ska inte få tillverka och patentera några läkemedel överhuvudtaget.

 

Vad händer om ett företag får fram botemedlet mot tex, Hepatit C?

Jo, företaget patenterar medicinen och säljer sedan medicinen för summor som vanliga människor aldrig kan betala!

 

Från Wiki:

"Det finns inget vaccin mot hepatit C. Det nya läkemedlet Sofosbuvir kan bota människor smittade med hepatit C, HCV, utan biverkningar. Det är dock dyrt - en tremånadersbehandling med läkemedlet kostar 360.000 kronor - och inte alla Landsting erbjuder ännu så länge Sofosbuvir".

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Hepatit_C

 

Sjukvård:

 

Kemikaliebaserade läkemedel ger ofta grova organmässiga biverkningar på ex, levern, och försvagar människans naturliga immunförsvar. Vårat känsliga immunförsvar utsätts för olika väldigt farliga döda och halvdöda bakterier och virus redan ifrån födseln innan vårat immunförvar hunnit utveckla sig helt, detta skadar utvecklingen utav det naturliga immunförsvaret som blir försvagat, då delar utav dessa bakterier och virus äts upp utav kroppens egna försvarceller som i sin tur blir uppätna utav kroppens avfallsceller, och blir en permanent del utav dessa bakteriers DNA, då plasmider tas upp utav nedbrytarcellens DNA, och blir en permanent del utav symbioscellens DNA då den delar sig för att föröka sig. Denna virus-gen kan aktiveras igen om cellen kommer i kontakt med en släkting till detta livsfarliga viruset. Detta kan alltså ge en dubbelskadlig effekt ske hos den drabbade. Läs mer om detta i Svenska gymnasieskolans biologikurs B, (Under: virus, plasmider, DNA).

 

 

Från SVT:

 

"Forskare har lyckats få möss att backa i ålder, genom att programmera om cellerna så att de hamnade i ett yngre tillstånd. Det är första gången man lyckas med det här i en levande organism."

 

Källa: http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/mossen-som-blev-yngre-med-aren

USA patenterar naturmedicinen cannabinoider mot bla, Cancer, Alzheimers och Parkinsons år 2003:

 

Patentnummer: US 6630507 B1

SAMMANFATTNING:

"Cannabinoider har visat sig ha antioxidant egenskaper, som inte är relaterade till NMDA-receptorantagonism. Denna nya funna egenskap gör cannabinoider är användbara vid behandling och profylax av många olika oxidationsrelaterade sjukdomar, såsom ischemiska, åldersrelaterade, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. cannabinoider har visat sig ha speciell användning som neuroprotektiva medel, till exempel vid begränsande av neurologisk skada efter ischemiska symptom, såsom stroke och trauma, eller vid behandling av neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och HIV-demens.

 

Nonpsykoaktiva cannabinoider, såsom cannabidoil, är särskilt fördelaktiga att använda eftersom de undviker toxicitet som uppträder med psykoaktiva cannabinoider vid höga doser som är användbara vid förfarandet enligt föreliggande uppfinning. En speciell beskriven klass av cannabinoider användbara som neuroprotektiva antioxidanter är formel (I), vari R-gruppen är oberoende vald från gruppen bestående av H, CH3 och COCH3. "

 

Källa: https://www.google.com/patents/US6630507

En väldigt sevärd dokumentär som handlar om dom viktiga medicinska egenskaperna hos Cannabis och hur dom stora läkemedelsföretagen håller Cannabis olagligt för att Cannabisen skulle konkurrera ut läkemedelsbolagen och minska företagens vinster enormt.

Från sidan Aprikoskärnor:

Vitamin B17 / Laetrile är förmodligen ett utav de mest kontroversiella medicinska ämnena de senaste 40 åren. Under 50-70 talet fanns det en hel del hype i den medicinska världen om en ny naturlig cancerbehandling som dödade cancerceller. Denna forskning finns presenterad i Dr Ernst Krebs bok kallad ”Världen Utan Cancer”. Efter flera års rättsfall och kontroverser om Laetrile rapporterades det som ett bedrägeri och misslyckande, sk kvacksalveri.

 

Internet har gett oss möjligheten att få information om vad som egentligen hände och vad som möjligen är en av de största mörkläggningen när det gäller behandling av cancer.

 

Vad är då B17? Det är en giftfri naturprodukt som förstör cancerceller och som utgör ett allvarligt hot mot konventionella läkemedel och de vinster som läkemedelsföretagen gör. Cancer är big business! De läkemedelsföretag som gör cancermediciner har gjort stora ansträngningar för att göra B17 olagligt och otillgänglig genom lobbying i regeringar och genom deras finansiella inflytande på stora välgörenhetsorganisationer som arbetar med cancer. Cancerindustrin är en MULTIMILJARD industri.

Källa: http://www.aprikoskarnor.se/vad-ar-vitamin-b17/

Mungbönor innehåller höga mängder vitamin B17:

 

De finns att köpa på de flesta mataffärer. Sen kör man de groddade bönorna

 

i en mixer och dricker ca 1 liter/ dag.

 

Mungbönor innehåller stora mängder laetrile(B17), C-vitamin och E-vitamin.

 

Groddning:

Blötlägg torkade mungbönor 12 timmar. Häll sedan av vattnet, skölj ännu en gång och plocka bort de bönor som inte har svällt.

 

Lägg sedan i en glasburk med silduk/myggnät som lock, fäst med gummisnodd (eller använd särskild groddningsburk).

 

Ställ burken lutande och täck över, eftersom de groddas bättre i mörker.

Låt de grodda 3-5 dagar, skölj två ggr/dag med ljummet vatten under groddningen.

 

Groddade mungbönor förvaras i kylskåp, och håller sig där drygt en vecka.

Källa: https://newsvoice.se/2013/04/18/bota-cancer-med-ananas-och-vitamin-b17-som-finns-i-mungbonor/

Från sidan Newsvoice:

Bota cancer med ananas och vitamin B17 som finns i mungbönor.

B17 liksom B15 upptäcktes av biokemisten E. T. Krebs jr. Det är ännu inte officiellt godkänt som ett vitamin, utan har tvärtom blivit utsatt för ett massivt förtryck från läkarföreningar och socialstyrelser.

 

Text: NewsVoice | Källa bla: Information Transformation

 

B17 är, enligt Krebs, speciellt effektivt mot cancer och det används av en del biologiskt orienterade läkare för att förebygga och behandla cancer.

 

Amygdalin innehåller giftet cyanid i inaktiv form. Cyaniden frigörs av enzymet betaglucoronidas som finns i 1000 gånger högre koncentration i cancercellerna än i vanliga celler. Samtidigt innehåller friska celler ett annat enzym, rhodanes, som neutraliserar cyanid. Cancercellerna saknar detta enzym. Det betyder i praktiken att amygdalin är särskilt giftigt för cancercellerna, men relativt ofarligt för friska celler.

Källa:https://newsvoice.se/2013/04/18/bota-cancer-med-ananas-och-vitamin-b17-som-finns-i-mungbonor/

Från sidan Nya Dagbladet:

Behandlade cancern med cannabisolja

Nisse har tagit två cannabiskurer på 3-4 månader vardera för att behandla och bota sin elakartade lungcancer. Nisse är nöjd med effekten som cannabiskurerna givit honom.

 

– Från att min tumör har varit stor som en apelsin, så är den nu stor som en vindruva, och jag orkar göra det mesta jag vill göra. Det var som om jag under kurens gång kunde känna av hur den gjorde mig gott, säger han till YLE.

 

Men alla är inte lika övertygade som Nisse om att cannabisolja är ett lämpligt medel för att behandla cancer med. Helsingfors universitets centralsjukhus avdelningsöverläkare Carl Blomqvist är en av dem.

 

– Han diagnostiserades för en tumör som hade väntats ha en ganska dålig prognos. Nu har det visat sig att två år efter behandlingen så har tumören krympt. Det kan sägas vara lite överraskande, men på inget sätt omöjligt, säger Blomqvist till YLE.

 

Samtidigt finns studier som föreslår att patienter med lungcancer borde behandlas med cannabisolja. En av de studierna gjordes vid Institutet för toxikologi och farmakologi i Tyskland.

Källa: https://nyadagbladet.se/halsa/behandlade-cancern-med-cannabisolja/

Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti.

 

 

Vi i Naturens Parti kämpar verkligen för att rädda planeten på riktigt, en av våra viktigaste politiska punkter är att sätta stopp för företagens överproduktion.

 

Vi behöver stoppa all handel med varor som producerats på regnskogsmark som tex: Sojabönor och nötkött från Brasilien, Ceylon te från

Sri Lanka och palmolja från Borneo!

 

Vi måste göra detta för att hinna rädda våra sista regnskogar!

 

Vi har alla dom lösningarna som krävs för att stoppa miljöförstörningen och slöseriet med våra sista naturresurser!!

 

Vi måste tillsammans sätta stopp för företagens giriga framfart och deras giftiga utsläpp som orsakar enorma skador på våran ömtåliga planet varje dag!!

 

 

Kontakt:

www.info@naturensparti.se

I kommentarfältet på sidan Newsvoice:

 

Sven Erik Nordin 17 Jan, 2017 at 11:54

 

Mungbönor verkar vara ett onödigt komplicerat sätt att få i sig det ämne man är intresserad av. Enklast är sannolikt att använda bittra aprikoskärnor (som man faktiskt kan få tag i via hälsokostföretag på nätet). Att äta vanliga äppelkärnor är ett annat sätt.

Det är sannolikt just det aktuella ämnet, Amygdalin eller B 17 (som definitivt inte är något vitamin), som hjälpt mig att bli fri från ”absolut obotlig” cancer. Men det här är bara en av väldigt många ”naturliga” metoder att bota cancer- vilka nästan alla blivit förbjudna av ”Big Pharna” i samarbete med korrumperade läkare och myndigheter. Cancer är ju en mångmiljardindustri för de stora läkemedelsbolagen, och de skyr absolut inga medel, när det gäller att bli av med konkurrens på detta område. Läs gärna om några av de alternativa metoderna – inkl. min egen metod – här: http://www.svaradoktorn.se/426070622

 

Källa: https://newsvoice.se/2013/04/18/bota-cancer-med-ananas-och-vitamin-b17-som-finns-i-mungbonor/