Vår politik

Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti.

 

Vi i Naturens Parti kämpar för att rädda planeten på riktigt!

En av våra viktigaste politiska punkter är att sätta stopp för företagens överproduktion.

 

Vi behöver stoppa all handel med varor som producerats på regnskogsmark som tex: Sojabönor och nötkött från Brasilien, Ceylon te från

Sri Lanka och palmolja från Borneo!

Detta måste vi göra för att hinna rädda våra sista regnskogar!

 

Vi har alla dom politiska lösningarna som krävs för att stoppa miljöförstörningen och slöseriet med våra sista naturresurser! Istället måste vi övergå till ett helt ekologiskt levandssätt. Se rubriken "Vårat Mål".

 

Vi måste tillsammans sätta stopp för företagens vinstdrivna överproduktion, och deras giftiga utsläpp, som orsakar enorma skador på våran ömtåliga planet varje dag!!!

 

 

Kontakt:

www.info@naturensparti.se

VÅR POLITIK I KORTFORM:

(Klicka på bilderna för att läsa mer om våra olika politiska lösningar).

Amazonas Regnskog

 

# Importstopp på alla produkter som producerats på regnskogsmark. Vi behöver införa sanktioner mot dom företag som är ansvariga för skogsskövlingen, samt i viss del mot Brasiliens regering, som är medskyldig till skövlingen, tills man har gjort hela området för Amazonas regnskog till ett permanent Naturreservat.

 

# Ställ företagen som skövlar regnskogarna och förstör andra känsliga naturområden inför rätta.

Arbete

 

# Slopad fastighetsskatt för fastigheter med tomter på upp till 1 hektar. Detta kostar staten 30 miljarder per år och finansieras via en skattehöjning för dom större företagen. Staten behöver egentligen inte ha dessa 30 miljarder utan klarar sig utmärkt utan dessa pengar, men detta är en väldigt stor skillnad för det svenska folket som kan bo avgiftsfritt och inte behöver arbeta heltid då vi inte behöver betala varje år för våra redan köpta fastigheter.

Bostäder:

 

# Kommunalt vatten och avlopp finansieras via skattesedeln, och tas om hand av främst universitetsstudenter och proffesorer i vattenrening och effektivisering, samt utveckling.

 

# Staten finansierar ett tillbakaköp av det svenska fastighetsbeståndet med början med miljonprogrammet, så att folket kan bo med en låg bostadsavgift på ca 300 kr/mån för underhåll av boendet.

Brott och Straff:

 

# Småhandel tex, torg- och

gatuförsäljning får ske utan tillstånd. Vinst upp till 120 000 per år skattefritt. Man ska inte behöva söka tillstånd, starta företag, eller betala avgifter för att sälja mat och andra varor på offentliga platser, detta gör att människan kan tjäna pengar på sitt eget arbete och behöver inte stjäla eller begå andra olagliga handlingar för att kunna tjäna pengar och överleva. Läs mer under rubriken "Skatt".

Ekologiskt hållbart naturmaterial:

 

# Införa storskalig industri för Svensk Hampa, för att ersätta fossilojan och tillverka plast, betong, isolering, medicin, kläder, mat, etc av hampa.

Tillverkningen sker för inrikes bruk i Sverige främst, men också att exportera Svenska ekologiskt hållbara hampaprodukter som: Plast, Kläder, Betong, Papper, etc, och därmed minska skogsavverkningen och spara planetens naturresurser världen över.

 

# Stoppa all användning av bomull, polyester och nylon. Istället för dessa materialen ska hampa användas.

Energi:

 

# Användning av fossilolja och kol i Sverige trappas ner stegvis, och all nyanvändning förbjuds efter en trettioårsperiod. Det är främst industin som kräver vår svenska energi, när vi endast producerar livsviktiga produkter sänks elanvändningen i Sverige markant och detta leder till att vi klarar oss utan kärnkraft.

Istället för fossilolja ska vi använda ny ren energi som: Sol, vind och vattenkraft, bergvärme, jordvärme etanol, mm, och använda elverktyg, elmaskiner, el och etanoldrivna fordon och använda arbetsdjur. Foto: Av Jorchr - Eget arbete, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3532572

Fria patent:

 

# Gör Sverige till en patentfri zon, där alla världens patent kan användas och utvecklas. Sveriges patentfria zon, och dom nya produkterna som därmed utvecklats, får till en början bara användas inom Sveriges gränser, tills man nått en överenskommelse med andra länder för exempelsvis export.

Företagens nyheter:

 

# Avveckla all ägarkoncentration, dvs stora företags ägande i massmedia, filmer och tidningar. Detta ska produceras och skapas utav våra svenska studenter i film och media, och betalas med våra gemensamma skattepengar.

GMO:

 

# Importstopp på GMO i matprodukter. Vi vill inte att GMO grödor och andra GMO produkter används i vår mat eller i djurmaten i Sverige.

 

# Sprid information över hela världens nyheter och Tv-kanaler, om hur farligt GMO är för människor, djur och natur (leder till cancer i flera tester, etc).

Internationella storföretag:

 

# Låt folket i respektive land rösta om ett internationellt företag ska få etablera sig och utvinna naturresurser inom deras lands gränser.

 

 

# Utred företag som Nestle och andra läskedrycksföretag för köpta vattenrättigheter i flera av dom länder där företagen finns i, då detta bidrar till vattenbrist i många av dessa länder där civilbefolkningen blir lidande.

Sjukvård:

 

# Nej till vinster i välfärden.

 

# Stoppa patenten på läkemedel. Läkemedel ska produceras utan några patent och tilldelas gratis till den behövande, inga företag eller stat ska kunna tjäna pengar på sjuka människor!!

 

# Proffessorer, lärare och elever ska utveckla medicin på våra universistet och högskolor, och inte privata företag som vill tjäna pengar på sjuka.

 

# Avveckla all antibiotikaanvändning i våran svenska köttproduktion, och importstopp för antibiotikabehandlat kött från utlandet.

Skatt:

 

# Löntagarskatten slopas.

 

# Trappvist höja skatten för alla företag som bedriver handelsverksamhet inom Sveriges gränser, för såväl Svenska företag som utländska företag, till en skattesats på:

0 % till upp till 120 000 i bolagsvinst per år. Sedan ökar bolagsskatten i steg från 120 000 - 10 miljoner till 25% i bolagkatt, 10 - 20 milj. 27,5 % i bolagsskatt, 20 - 30 milj 30 %, osv, upp till 75 % i bolagsskatt som är den övre gränsen, denna inträder då företaget gör en vinst på 200 miljoner per år. Dessa vinstpengar från bolagsskatten ska användas till att finansiera basinkomsten.

Naturens Partis politik i videoform:

(Våra olika politiska punkter står till höger).

Basinkomst

 

# Inför basinkomst på 10 000 kronor i månaden för alla svenska medborgare från 18 år, genom att sänka alla politikers och alla statligt och kommunanställdas löner till 20 000 kronor i månaden utan skatt, samt stänga försäkringskassan, socialkontoren och arbetsförmedlingen och slopa alla bidrag, tex, socialbidrag, bostadsbidrag, underhållsstöd, etc, och istället använda dessa skattepengar till att införa en basinkomst till alla svenska medborgare, från 18 år och uppåt, på 10 000 kronor i månaden utan skatt.

Direktdemokrati:

 

# Inför Direktdemokrati, där man kan logga in på ett personligt konto hos valmyndigheten med en personlig kod, från datan hemma, och rösta i alla frågor helt elektroniskt och helt gratis. Precis som våran internetbank fungerar idag.

 

# Sänk kravet från 4 % till 0,1 %. Detta är vad en demokrati handlar om, att dom små partierna får framföra sina åsikter i riksdagen precis som dom stora.

EU:

 

# Sverige behöver gå ut ur EU. År 2015 var Sveriges avgift till EU 44,2 Miljarder kronor, Sverige fick tillbaka 9,7 Miljarder från EU, detta blir en förlust på 34,5 Miljarder kronor som Sverige förlorade 2015. Sverige har förlorat 345,7 miljarder kronor, sedan vi gick med i EU år 1994.

Sverige behöver gå ut ur EU, så att vapentillströmningen från andra EU länder avtar, samt att svenska medborgare får behålla sina arbeten och slipper konkurrera med låglönearbetare och svart arbetskraft från andra EU länder.

Företagen äger Sverige:

 

# Inför import/tullavgift på dom konsumtionsvaror som kan tillverkas i Sverige.

Detta kommer att skapa mer arbete i Sverige och vi bidrar inte till den globala miljöförstöringen genom långa leveranser, och då förstör vi inte utlänsk jordbruksmark.

Moderaternas mörka historia:

 

# Stoppa alla pengar från Svenskt näringsliv och från stora företag till våra politiker, så att företagens inflytande över riksdagen upphör.

 

 

# Politiker ska ej få fortsatt statlig lön efter avslutat politikeruppdrag utan ska söka a-kassa precis som alla andra svenska arbetare gör, alltså inga lönefallskärmar eller andra arvoden till politiker. Politiker ska ej få arbeta inom ett företag samtidigt som man sitter som politiker och ej äga eller ha en viktig befattning på ett stort företag inom 4 år efter avslutat politikeruppdrag.

Utrotade djur och skogar:

 

# Importstopp på alla träprodukter som har producerats i Amazonas, Sri Lanka, Borneo, och andra känsliga naturområden.

 

# Importstopp på alla produkter som har odlats på regnskogsmark, produkter som Ceylon Te från Sri Lanka, Palmolja och Tigerräkor från Asien, Soja och nötkött från Brasilien, etc.

 

# Stoppa all skogsskövling i Sverige genom att införa exporttull på känsliga naturresurser.