EU

Naturens Partis politiska ståndpunkt:

 

 

# Sverige behöver gå ut ur EU. År 2015 var Sveriges avgift till EU 44,2 Miljarder kronor, Sverige fick tillbaka 9,7 Miljarder från EU, detta blir en förlust på 34,5 Miljarder kronor som Sverige förlorade 2015. Sverige har förlorat 345,7 miljarder kronor, sedan vi gick med i EU år 1994.

Sverige behöver gå ut ur EU, så att vapentillströmningen från andra EU länder avtar, samt att svenska medborgare får behålla sina arbeten och slipper konkurrera med låglönearbetare och svart arbetskraft från andra EU länder.

Sedan vi gick med i EU så har Sverige har förlorat över 345 miljarder på att vara med i EU, i medlemsavgift, för dessa pengar hade vi kunnat bygga höghastighetsbanor för maglevtåg ovan mark, precis som i Kina, för höghastighetståg mellan Stockholm-Jönköping-Malmö, Oslo-Göteborg-Malmö, Göteborg-Jönköping.

 

Från Aftonblandet: "Kineser vill bygga snabbtåg i Sverige:

Höghastighetsbanor mellan Skandinaviens huvudstäder – för 70 miljarder kronor:

Ett höghastighetståg på sträckan Oslo-Göteborg-Köpenhamn samt Oslo-Stockholm är under utredning.

En kinesisk firma vill leverera både teknologi och arbetskraft till projektet som kineserna kostnadsberäknat till 70 miljarder norska kronor.

– "Vi har de senaste tio åren byggt 10000 kilometer höghastighetslinjer i Kina. Vår kinesiska kompetens sätter oss i en unik position för att kunna bygga här i Skandinavien, säger CMC:s chef Zhao Jun till norska Dagens Næringsliv.

– Medan projekt som drivs av företag i västländer ofta blir försenade och med stora kostnadsöverdrag är våra projekt alltid klara i tid."

Källa: http://www.aftonbladet.se/resa/tag/article13330758.ab

 

# Inför tullavgift för import av alla produkter som har tillverkas på känsliga naturområden, som tex, Borneos, Sri Lankas och Amazonas regnskogsmark.

 

 

# Avveckla alla subventioner som EU ger till Europeiska bönder och fiskefartyg, vilka eldar upp enormt mycket ätliga grödor för att hålla uppe matpriserna för oss konsumenter! Och tar enormt många fiskars liv! Den döda bifångsten slängs överbord av företagen vilket är ett enormt slöseri!

Stoppa EUs stora fiskeflotta som fiskar ur all fisk och förstör våra rev och genom bottentrålning!

 

Källa: Dokumentären: We feed the world, från 2005.

Källa: http://www.eu-upplysningen.se/Sverige-i-EU/Sveriges-EU-avgift/

Källa bild: Av Mick Garratt, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10305650

 

Jordbruk och fiske från Wiki:

"EU:s jordbrukspolitik innefattar stöd till jordbrukare och företagare på landsbygden. Unionen har också ett regelverk för hur import och export av jordbruksprodukter får ske och hur dessa produkter ska säljas. EU garanterar alla jordbrukare ett lägsta pris för deras produkter. Om marknadspriset understiger det pris som garanteras av unionens institutioner, köper EU upp varor av den aktuella produkten och höjer därmed efterfrågan till dess att priset motsvarar den nivå som är garanterad. Vidare har unionen importtullar och exportsubventioner på jordbruksprodukter för att gynna det inhemska jordbruket. Jordbrukspolitiken innefattar även stöd till landsbygden för utveckling och bevarande. Drygt 40 procent av EU:s budget används för att finansiera jordbrukspolitiken. EU har även ett regelverk kring fiskeriet, vilket innefattar begränsningar för hur mycket fisk som får fångas, minimipriser för fisk, märkning av fisk samt stöd till fiskerinäringen".

 

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Europeiska_unionen#Jordbruk_och_fiskeri

 

 

EU och EU:s matsubventioner:

EU subventionerar (ger pengar till) stora företag och deras fiskefartyg som håller fångsten i nätet i 10-13 timmar åt gången. När nätet sedan tas upp är bifångsten redan död, bifångsten kan utgöra upp till 5 gånger mer fisk än den sort man fiskar efter, bifångsten slängs överbord direkt. Alltså av 100% fisk i näten, slängs 80% utav fisken direkt, och dessa fiskarna är då redan döda.

 

Små fiskebåtar som sköts utav vanliga små kustfiskare håller näten i vattnet i bara 1-2 timmar åt gången, på så vis överlever all bifångst, som slängs tillbaka i havet levande igen.

 

EU:s matsubventioner gör att inhemska grönsakssorter i Rumänien tex, inte köps in utav EU, utan EU kräver att man odlar dyra GMO - hybridsorter för att köpa in Aburginer från Rumänien och flera andra länder. EU köper upp grönsaker ifrån Europeiska bönder som har subventionerats med EU pengar, och sedan säljer EU dessa grönsaker till ett lägre pris i EU än andra utländska grönsaker. Detta för att hålla utländska grönsaker, som kan odlas inom EU, borta ifrån EUs matbutiker.

 

 

"Att människan skulle få odla sin egen mat, är som att människan skulle få trycka sina egna pengar".

 

Citat från okänd författare.

 

 

Idag köper företag upp stora landmassor och naturliga vattenreservoarer samt bygger konstgjorda, och lägger beslag på vattenbeståndet i tredje världen, vatten som är livsviktigt för alla människor på hela jorden.

Företagen använder vattnet främst för att försörja sin nötkreatursuppfödning, men säljer också vattnet i form utav vatten på flaska (kolsyrat vatten, cola, fanta, etc).

 

Ett exempel är olika företag som odlar grönsaker i Almeria i södra Spanien sedan år 1960, på 25 000 hektar i växthus. Dessa grönsaker fraktas sedan 3000 km till Afrika och säljs för en tredjedel utav vad en Afrikansk bonde kan sälja sina grönsaker för, detta gör att bonden inte kan överleva på sitt jordbruk och tvingas att emigrera till tex, Europa där chanserna för att kunna tjäna pengar är bättre.

 

Detta är en ekonomisk flykting, drabbad utav företagens vinstjakt och prisdumpnigar på inhemska varor som kan tillverkas lokalt eller kan odlas i denna bondens hemland, men som EU förstört markanden för. Det är främst ekonomiska flyktingar vi har i världen idag.

 

Om EU slutar skicka gratis second hand kläder och mat till Afrika, så kan Afrikanska bönder odla, sy och sälja sina grönsaker och kläder själva, och på så vis behöver inga människor från tex Afrika fly till EU mer.

 

Källa: Dokumentären: We feed the world. Från 2005.

 

 

EU är ett överstatligt maktorgan, som bestämmer över alla länder inom EU. Om tex Sverige vill producera sina egna varor självständigt, och stoppar företagens Naturresursuttag tex skogsskövlingen i Sverige, så förbjuder EU detta genom olika avtal.

 

Att inte kunna bestämma över vårat eget land, våra Naturresurser och våran regering, är ett diktaturlikt förhållande från EU mot folket.

Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti.

 

Vi i Naturens Parti kämpar för att rädda planeten på riktigt!

En av våra viktigaste politiska punkter är att sätta stopp för företagens överproduktion.

 

Vi behöver stoppa all handel med varor som producerats på regnskogsmark som tex: Sojabönor och nötkött från Brasilien, Ceylon te från

Sri Lanka och palmolja från Borneo!

Detta måste vi göra för att hinna rädda våra sista regnskogar!

 

Vi har alla dom politiska lösningarna som krävs för att stoppa miljöförstörningen och slöseriet med våra sista naturresurser! Istället måste vi övergå till ett helt ekologiskt levandssätt.

 

Vi måste tillsammans sätta stopp för företagens vinstdrivna överproduktion, och deras giftiga utsläpp, som orsakar enorma skador på våran ömtåliga planet varje dag!!

 

 

Kontakt:

www.info@naturensparti.s