Basinkomst

Naturens Partis politiska ståndpunkt:

 

 

# Trappvist höja skatten för alla företag som bedriver handelsverksamhet inom Sveriges gränser, för såväl Svenska företag som utländska företag, till en skattesats på:

Från 0 - 120 000, i vinst, 0% i skatt per år. Sedan ökar skatten i steg, från 120 000 - 500 000, 2,5% i skatt per år. 500 000 - 1 miljon, 5 % i skatt, 1 milj. - 1,5 miljoner 7,5 %, osv, upp till 7 miljoner som blir 35 % i skatt per år.

 

35 procent i skatt är den övre gränsen för skatt, denna gräns inträder då dessa större företagen gör en vinst på 7 miljoner kronor per år. Dessa vinstpengar från bolagsskatten ska användas till att finansiera sjukvård, skola, bostad och energi till alla medborgare.

 

Flyttar företagen utomlands och ett behov för produkten kvarstår, öppnar ett nytt företag som tillverkar denna produkten i Sverige, men som betalar den bestämda skatten, och som därmed bidrar till en bättre välfärd, mer arbeten och minskad brottslighet då ingen behöver stjäla för att äta sig mätt och ha en bostad.

 

 

# Inför basinkomst på 10 000 kronor i månaden för alla svenska medborgare från 18 år, genom att införa en skattetrappa för företagen, och sänka politikers och statligt och kommunanställdas löner till 17 500 kronor i månaden utan skatt, samt stänga försäkringskassan, socialkontoren och arbetsförmedlingen och slopa alla bidrag, tex, socialbidrag, bostadsbidrag, underhållsstöd, etc, och istället använda alla dessa skattepengar till att införa en basinkomst till alla Svenska medborgare, från 18 år och uppåt, på 10 000 kronor i månaden utan skatt.

Man blir inte politiker för lönens skull utan man blir politiker för att kämpa mot orättvisor i samhället. Blir man politiker för att tjäna stora pengar, då är våra fri- och rättigheter i väldigt farliga händer!

Man blir inte läkare för lönens skull, man blir läkare för att rädda liv!

Om man blir läkare, polis eller politiker för lönens skull så har man ingenting i dessa yrken att göra, dessa yrken är livsviktiga för oss människor! Det är verkligen viktigt att vi har individer i dessa yrken som verkligen vill skapa rättvisa, rädda liv, och hjälpa andra, och inte giriga individer som endast arbetar för pengar!

 

 

# All skatt behöver gå direkt till välfärden utan mellanhänder. Vår tanke är att skattepengarna dirigeras till ett konto som Sveriges universitetsstudenter i ekonomi gemensamt har hand om, dessa planerar och fördelar ut dessa pengar till olika användningsområden på det allra bästa och effektivaste sättet i samarbete med övriga svenska universitetsstudenter och proffessorer i ekonomi. Kommunal skatt slopas och blir istället statlig skatt.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna:

 

Artikel 25.

 

1. "Var och en har rätt till en levnadsstandard

tillräcklig för den egna och familjens hälsa och

välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad,

hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt

till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom,

invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller

annan förlust av försörjning under omständigheter

utanför hans eller hennes kontroll."

 

Källa: http://www.fn.se/PageFiles/7177/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf

 

 

 

 

Den ökande konsumtionen utav antideppressiva mediciner i Sverige samt dom ökande självmorden, främst bland unga, beror på den enorma stressen vi har i samhället idag, i arbetslivet och i skolan.

 

 

Från sidan Minds:

"Det var 1531 människor som tog sitt liv under 2014. Av dessa var 1044 män och 487 kvinnor. Könskvoten, d.v.s. förhållandet mellan mäns och kvinnors självmordstal, var 2,2:1 i Sverige år 2014. För varje självmord som begicks av en kvinna, begicks således 2,2 självmord av män. Skillnaderna mellan män och kvinnor var tidigare ännu större. I 1900-talets början var kvoten 5:1.

 

I Sverige har självmorden ökat mest bland unga. I andra EU-länder finns tecken på sjunkande självmordstal bland tonåringar, 15-19 år. Ytterst få länder visar en tendens som liknar den i Sverige.

 

Totalt registrerades 8251 självmordsförsök 2014. För varje självmord registreras alltså ca fem slutenvårdade självmordsförsök. Av dessa var 3369 män och 4882 kvinnor.

 

Minst lika många oupptäckta eller oregistrerade fall antas komma därtill. Grovt sett kan man anta att det för varje person som dött av självmord finns tio personer som överlevt ett självmordsförsök och hundra personer som planerar ett självmordsförsök.

 

Självmordsförsök är vanligare bland yngre än medelålders och äldre personer, medan det förhåller sig tvärtom när det gäller självmord.

 

I Sverige försökte 2 303 ungdomar mellan 15 och 24 år ta sina liv år 2014, varav 170 dog."

Källa: https://mind.se/om-sjalvmord/fakta-om-sjalvmord/

 

 

Från Dagens Nyheter:

"I Sverige har förbrukningen av antidepressiva mediciner nästan fördubblats under de senaste tio åren, enligt rapporten, Health at Glance 2013, som OECD publicerar på torsdagen.

 

Sverige ligger högt över genomsnittet för de 23 OECD-länder som finns med i mätningen.

 

Siffrorna visar att nästan 8 av 100 svenskar har fått medicin utskriven år 2011. På Island, som har den i särsklass högsta förbrukningen, är det drygt 10 av 100 som har fått antidepressiva läkemedel."

Källa: http://www.dn.se/nyheter/varlden/svenskar-ater-alltmer-antidepressiva-medel/

 

 

Från statistiska centralbyrån:

"I Arbetsmiljöverkets rapport Arbetsorsakade besvär 2014 framgår det att nästan var fjärde sysselsatt svensk någon gång under det senaste året upplevt att de har fysiska eller psykiska besvär som orsakats av deras arbete."

"Det är främst andra besvär än kroppsliga som ökat sedan förra mätningen. De kan exempelvis bero på stress, arbetets innehåll, dåliga relationer till chefer och arbetskamrater, hot och våld och så vidare..

Det är generellt en större andel kvinnor än män som uppger att de har besvär, och det gäller både kroppsliga och icke kroppsliga besvär."

Källa: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Besvar-av-stress-okar-i-arbetslivet/

 

 

 

I Sverige har vi idag både: Arbetsförmedling, Socialkontor, Försäkringskassa, höga politikerlöner, Bostadsbidrag, Bostadstillägg, Underhållsstöd, Barnbidrag, Sjukpenning, Sjukersättning, etc, som ger inkomster till flera miljoner Svenskar, varje månad.

 

Istället för att betala ut alla dessa bidrag, som ju är våra gemensamma skattepengar, ska dessa pengar användas till att ge alla Svenska medborgare en garanterad basinkomst, fri från motprestation på cirka 10 000 varje månad utan skatt, till alla Svenska medborgare som är 18 år och uppåt.

 

Om man räknar på alla personalkostnader och all den byråkrati och administration som utförs utav alla dessa olika myndighetsinstanser, och istället stänger alla dessa myndigheter, och fördelar ut dessa pengar till det Svenska folket, så räcker dessa pengar gott och väl till att ge alla Svenska medborgare ett värdigt liv, fritt från all den stress som krävs för att hitta ett arbete, den enorma stressen att arbeta varje dag, och oroa sig för nästa månads räkning som vi gör idag.

 

Barn och vuxna äter antideppressiva som aldrig förr. I Sverige tar ca 1600 människor livet av sig varje år och ca 16 000 människor gör självmordsförsök varje år i Sverige. Sverige har ett av världens högsta självmordtal.

Självmorden i Sverige beror på den enorma stressen vi har i samhället idag, med arbetslivet och i skolan.

 

Att veta att man alltid har råd att äta, betala sina räkningar och sin bostadshyra fastän man inte har ett fast jobb är en enorm trygghet för alla människor och barn.

Att inte behöva oroa sig för morgondagen och bara kunna njuta utav stunden, kommer leda till att alla brott i samhället sjunker drastiskt, attityden mot varandra kommer att bli mer kärleksfull och avslappnad, vi kommer att ha tid med att verkligen ge våra barn vår fulla uppmärksamhet och äkta kärlek och vi kommer också att bli mer kreativa som individer.

 

Svenskar kommer att bli världsledande på kreativitet då vi kan uppfinna nya saker som verkligen gynnar mänskligheten, och inte hitta på olika sätt att få produkten att gå sönder så fort som möjligt för att företagen vill tjäna extra pengar.

I alla sporter som tex fotboll, tennis, handboll, etc kommer vi Svenskar bli världsledande, då vi kan spela när vi vill och hela tiden, och inte behöva avbryta för att arbeta och sedan spela igen, på så sätt sliter vi bara ut kroppen.

 

Självförverkligande kommer att bli en prioritet, att spela gitarr, uppfinna helt fri energi som en hobby precis som Nikola Tesla gjorde, och uträtta helt underbara saker som vi endast kan drömma om idag kommer att bli verklighet, då vi befriar oss från löneslaveriet som banken, företagen och riksdagen har tvingat på oss.

 

 

Finansiering utav basinkomsten:

Våra politiker är kraftigt överbetalda idag. När våra politiker är överbetalda så förlorar dom kontakten med svenska folkets verklighet, och politikern tror att alla har råd att köpa sig ett hus på avbetalning och köpa varma kläder till sina barn och att äta sig mätt varje dag. Politikern förstår inte att det finns folk som faktiskt lider i Sverige varje idag.

 

Därför ska politikerna ha en lön på 17 500 i månaden efter skatt, för att förstå hur vanliga männniskor lever varje dag och kunna göra rättvisa och relevanta beslut i riksdagen, och leva på den lön som majoriteten av det svenska folket lever på. Det är svårt för politiker att förstå hur en vanlig människa lever, när politikern har en lön på 63 800kr i månaden.

 

Man ska bli politiker för att kämpa för människans frihet och rättigheter, och inte för pengarnas skull, arbetar man som politiker och bestämmer över andra på grund utav att få en hög lön, så är det Svenska folket och våra friheter och rättigheter i väldigt farliga händer!

 

Alla som är anställda inom staten, kommun och landsting samt alla som får sin lön via skattebetalarnas pengar ska få en lön på 17 500 i månaden utan skatt:

Läkare och vårdpersonal som är anställda av svenska staten vilkas löner betalas via svenska folkets skattepengar, ska tilldelas en lön på 17 500 i månaden utan skatt. För att man studerar ju inte till läkare för pengarnas skull, utan man studerar till läkare för att hjälpa människor och för att rädda liv.

Studerar man till läkare endast för att få en hög lön så är man i helt fel yrke och passar inte alls med att arbeta som en som ska hjälpa människor och rädda liv!

 

Desamma gäller alla anställda samt VD:ar, etc, inom dom kommunala företagen, och alla anställda inom statens alla andra företag. Samt poliser, domare, åklagare och advokater, alla som arbetar för staten ska ha en lön på 17 500 kronor i månaden.

 

Pengarna som staten får över, ska användas för att alla ca 5 miljoner myndiga människor i Sverige idag, ska få en garanterad prestationsfri basinkomst på 10 000 kronor i månaden skattefritt, från och med 18 års ålder.

 

Staten kan till exempel öppna en hamburgerkedja som tex McDonalds och göra liknande hamburgare för att få in mer pengar och sätta människor i arbete, sedan kan Svenska folket själva välja att ge sina pengar till statens hamburgerrestaurang, där vinsten går till att bygga nya universitet och till våra Svenska skolor och sjuhus, dvs våran välfärd.

 

Eller så kan människan välja att gå och äta på McDonalds där pengarna går till ett utländskt företag, och försvinner från Sverige och från våran gemensamma välfärd.

McDonalds serverar 435 000 Svenskar dagligen och har en omsättning på 4,8 miljarder kronor med endast 16 000 anställda i Sverige.

 

På detta sätt kan staten enkelt skapa 10 000-tals nya jobb som ger staten och den Svenska välfärden garanterade vinster varje månad så att vi kan bygga fler skolor, universitet och en bra sjukvård.

 

 

 

Personalen i kommuner och landsting:

"Antalet anställda (månadsavlönade) i kommuner och landsting uppgick i november 2015 till 982 900 personer, varav 725 400 i kommun och 257 500 i landsting/regioner."

 

Källa:http://skl.se/ekonomijuridikstatistik/statistik/personalstatistik/personalenidiagramochsiffror.850.html

 

"Antal statsanställda 2015: Ca 252 000 "Som statsanställd räknas här en person som arbetar inom en statlig myndighet under regeringen. Anställda hos statliga bolag och stiftelser liksom hos riksdagens myndigheter och Arbetsgivarverkets frivilliga medlemmar ingår inte."

 

Källa: https://www.arbetsgivarverket.se/nyheter--press/fakta-om-staten/medarbetare/antal-kvinnor-och-man/

 

 

 

Från SVD:

 

”Finlands försök med basinkomst kan bli förebild”

"Finland är i startgroparna för ett seriöst ­försök med medborgarlön. Det vore glädjande om Sverige ville följa ­efter med ett eget experiment, eller gärna delta i det finska, skriver forskare som ska ta fram ramarna till försöket i Finland.

 

Inget politikområde har så stor inverkan på statens budget och på våra liv som de ekonomiska trygghetssystemen. Trots det fastnar debatten om dem ofta i ett tyckande och ett kännande, ett snyftande och ett mästrande. Men en saklig politik som syftar till att upprätthålla och öka folks livskvalitet bör vila på evidens, på vetenskapliga utredningar och randomiserade kontrollstudier. Därför är det glädjande att Finlands regering nu beslutat att inleda ett seriöst försök med basinkomst, det vill säga ett enkelt och generellt bidragssystem med potential att säkra folks ekonomiska trygghet utan att kväva deras incitament till arbete och studier. Det vore glädjande om Sverige ville följa efter med ett eget experiment, eller åtminstone delta i det finska.

 

I Sverige har basinkomst fått något av en utopistisk flumstämpel, men i den internationella och akademiska diskussionen behandlas idén mer seriöst. Basinkomst handlar om att tillgodose behov genom att åtgärda rätt problem med rätt lösning: fattigdom löses bäst med pengar – ojämlikhet löses bäst med omfördelning. Inte genom indirekta metoder såsom regleringar av priser och löner, vilka dels har dålig träffverkan och dels har oönskade konsekvenser på andra områden, konsekvenser som innebär samhällsekonomiska kostnader som kan vara svåra att mäta men inte desto mindre ­betungande för ekonomi, sysselsättning och statsbudget.

 

En huvudpoäng med basinkomst är att stödet är automatiskt och ovillkorligt. Det innebär att mattan inte dras undan för den som börjar arbeta, studera eller engagera sig på annat sätt. För personer som idag befinner sig utanför arbetsmarknaden ger bas­inkomst betydligt bättre incitament än nuvarande bidragslabyrint, vilket höjer den gruppens livs­chanser, deras produktivitet och livskvalitet".

Källa: http://www.svd.se/finlands-forsok-med-basinkomst-kan-bli-forebild

 

 

 

Från sidan Svenska YLE:

 

"Grundidén med medborgarlön:

 

Ovillkorlig inkomst för alla - oavsett om personen studerar, har ett företag, är anställd eller är arbetslös.

 

Betalas oavsett individens övriga inkomster.

 

Betalas utan krav på arbetsprestation eller beredskap att ta emot arbete.

 

Ska motivera människor att verkligen söka efter just det jobb som passar dem bäst, och att vidareutbilda sig vid behov.

 

En enkel stödmodell som avlägsnar onödig byråkrati i en välfärdsstat. Byråkratin minskas och administrationskostnaderna sjunker.

 

Basinkomsten täcker grundbehoven; mat, kläder och tak över huvudet.

 

Den optimala nivån på basinkomsten är oklar. Nivån kan inte vara för låg, och ett system med basinkomst får inte heller medför stora nedskärningar i den offentliga sektorn.

 

Inkomsterna beskattas lågt.

 

Vid högre inkomst skärps beskattningen, och en allt större del av inkomsten går till skatt. Skatteskalorna är progressiva så att de personer som klarar sig bra utan basinkomst betalar tillbaka den (i form av skatt)".

Källa: https://svenska.yle.fi/artikel/2016/03/30/basinkomsten-tar-ett-steg-framat-i-dag

 

 

 

 

 

Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti.

 

Vi i Naturens Parti kämpar för att rädda planeten på riktigt!

En av våra viktigaste politiska punkter är att sätta stopp för företagens överproduktion.

 

Vi behöver stoppa all handel med varor som producerats på regnskogsmark som tex: Sojabönor och nötkött från Brasilien, Ceylon te från

Sri Lanka och palmolja från Borneo!

Detta måste vi göra för att hinna rädda våra sista regnskogar!

 

Vi har alla dom politiska lösningarna som krävs för att stoppa miljöförstörningen och slöseriet med våra sista naturresurser! Istället måste vi övergå till ett helt ekologiskt levandssätt.

 

Vi måste tillsammans sätta stopp för företagens vinstdrivna överproduktion, och deras giftiga utsläpp, som orsakar enorma skador på våran ömtåliga planet varje dag!!

 

 

Kontakt:

www.info@naturensparti.se