Arbete

HUR SKAPAR VI ETT ARBETSFRITT SAMHÄLLE FRITT FRÅN ÖVERPRODUKTION?

Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti.

 

Vi i Naturens Parti kämpar för att rädda planeten på riktigt!

En av våra viktigaste politiska punkter är att sätta stopp för företagens överproduktion.

 

Vi behöver stoppa all handel med varor som producerats på regnskogsmark som tex: Sojabönor och nötkött från Brasilien, Ceylon te från

Sri Lanka och palmolja från Borneo!

Detta måste vi göra för att hinna rädda våra sista regnskogar!!

 

Vi har alla dom politiska lösningarna som krävs för att stoppa miljöförstörningen och slöseriet med våra sista naturresurser! Istället måste vi övergå till ett helt ekologiskt levandssätt. Se rubriken "Vårat Mål".

 

Vi måste tillsammans sätta stopp för företagens vinstdrivna överproduktion, och deras giftiga utsläpp, som orsakar enorma skador på våran ömtåliga planet varje dag!!

 

 

Kontakt:

www.info@naturensparti.se

Husbygge förr.

Barn raising in Lansing (now North York City Centre). Toronto, Canada.

Datecirca 1900-1919.

Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Barn_raising

Icke livsnödvändiga produkter som företagen vill sälja på oss för att göra sin tillfälliga pengarvinst på våran planets och alla framtida generationers bekostnad, kan vi helt enkelt klara oss utan!

Istället kommer vi att åtnjuta ca 75% mer i fritid, då kan vi umgås med våra barn och ge våra barn vår fulla uppmärksamhet på riktigt.

 

 

I skolan behöver barnen lära sig hur man tillverkar dom vanligaste materialen vi använder idag, från grunden vid naturresursuttaget, till den färdiga produkten som vi använder. Detta gäller också matproduktionen, elproduktionen samt bostads- och infrastukturen, att sy egna kläder, konstruera egna möbler, konstruera elgeneratorer, och tillverka andra livsviktiga produkter ska barnen lära sig i skolan, samt att lära sig att läsa, skriva, lite basal räkning med plus och minus, samt grundläggande geografi samt två språk, räcker gott och väl att barnen lär sig i skolan idag.

 

Är det någon som vill studera till ingenjör eller något liknande, så kan avancerad matematik som tex: gångertabeller, bråktal och mer avancerad procenträkning ingå i ingenjörsutbildningen på universitetet och högskolan, avancerad matematik ska inte den övriga befolkningen ha med i sin skolplan, då eleverna inte har någon nytta utav avancerad matematik, varken i arbetslivet eller privat.

 

 

Plogning idag med en modern traktor. Idag kan en enda traktor göra flera tusen människors arbete vilket befriar tusentals människor från tungt arbete.

"Plöjning är bland det mest tidskrävande man gör på en åker. Ofta är körhastigheten bara 3-10 km/h och man plöjer ca 1 hektar per timme. Det är också stor skillnad i hur marken är att plöja, är det länge sen det plöjdes sist så att det är sega grästuvor eller om det finns rötter från sly i backen, så kan plöjningen lätt ta dubbelt så lång tid än om marken är regelbundet plöjd, med bara några års intervall".

Källa: http://www.bukefalos.com/threads/tidsatgang-for-plojning.1144435/

Modern byggarbetsplats i dagens samhälle. På ett modernt bygge behöver man inte ha så många arbetare som man behövde ha förr.

Mjölkningsmaskin:

Under 1900-talet har nya tekniska framsteg kombinerat med nya transportmöjligheter m.m. betytt att mjölkbönderna har minskat betydligt i antal och är numera (2015) omkring 4 200 i hela Sverige. Centraliseringen av mjölkproduktionen har även lett till en minskning av antalet mejerier. Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Mjölkmaski

 

Boskapsskötsel förr:

Kvinna sitter och mjölkar en mager ko medan barfota flicka mockar. Mangskogs socken, Värmland, 1911. Nordiska museet NMA.0043102

 

"En vanlig svensk ko gav på 1500-talet i genomsnitt 400 kg mjölk per år. Runt år 1800 mjölkade en ko i södra Sverige i snitt cirka 600 kg per år och vid 1800-talets slut var motsvarande siffra cirka 1 000 kg/år. Riksgenomsnittet i slutet av 1940-talet för svenska kor var cirka 3 750 kg, 1992 cirka 7 500 kg och 2007 drygt 9 000 kg per år."

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Nötkreatur

 

Dessa siffror säger oss att vi med väldigt lite mjökkossor kan få dom mjölkprodukter, som vi behöver för att tillgodose hela Sveriges befolkning.

 

 

Vi måste se framåt och planera en god framtid för våra barn och för den ekologiska hållbarheten på jorden, därför måste vi sluta överproducera konsumtionsvaror som inte kan återvinnas till 100 procent!

 

Vi behöver använda våran teknologi till att uppnå ett nästintill arbetsfritt land och ändå ha tillgång till den moderna livsstil som vi har idag och med hållbara produkter, hållbar plast, förnybar el, återvunnen metall, etc.

 

Vi behöver ge våra barn en grundläggande utbildning med minimal vistelse i skollokalerna, och istället ska vi utveckla en stark inre individ såväl som yttre individ med egna val av inrikting i ett eller flera olika specifika ämnen som eleven själv väljer, inga prov eller andra test ska tillämpas på eleven, skolan ska hjälpa, och inte straffa.

 

Att svenska elevers skola är: Läsa och skriva, två språk, samt grundläggande matte, historia, geografi, samt elevens egna ämnesval, räcker gott och väl, inga betyg i skolan.

 

Skoltider ändras till: 10.00-14.00, 3 dagar i veckan.

I det nuvarande samhället lever vi i ett ekorrhjul, med en stressig vardag, konstant arbetande, i en oändlig jakt på att betala ännu en månads räkning.

 

Vi lever i en värld med en väl utvecklad teknologi, med maskiner som gör allt tungt arbete åt oss, vi producerar allting vi behöver med några få människors arbete, hur kan vi vara fast i ett konstant arbetshjul fortfarande?!

Förr i tiden sådde man på våren och skördade på hösten, däremellan skötte solen och regnet arbetet och människan hade väldigt mycket fritid, och mat för hela året. Idag när teknologin är väl utvecklad arbetar vi människor mer än aldrig förr.

 

 

Idag har vi maskiner och all teknologi som behövs för att uppnå ett nästintill arbetsfritt samhälle, och med elektriciteten som arbetskraft, borde inte vi vara nästintill arbetsfria vid det här laget?

 

Vi behöver tänka så här: Vad måste jag ha för att överleva? Jo, vatten, mat, bostad, energi, och en bra sjukvård och en bra skola som värnar om barnens fullständiga utveckling, att barnen blir känslomässigt starka med en hög moral, och lära sig att kunna tänka kritiskt som självständiga individer.

 

 

Ådret som vi i Sverige använde fram till mitten utav 1800- talet för att plöja våra åkrar med.

 

Förr i tiden sköttes plogningen för hand utav folket i byn och det gick åt många människors hårda och tunga jobb för att kunna föda en hel by.

 

Fram till mitten utav 1800-talet använde man fortfarande ådret i Sverige till att plöja våra svenska åkrar med. Ådret är en L formad trästock, där man endast använder spetsen till att plöja med, samma typ av plogningsmetod användes utav Egyptierna och främre orienten 3000 år före kristus!

Först vid slutet utav 1800-talet började man använda en mer modernare plog med billspets utav metall med vändskiva och skär.

Denna nya plogen och andra moderna maskiner bidrar till att människorna sparar enormt mycket tid och arbete.

Källa: wikipedia/plog

Naturens Partis politiska ståndpunkt:

 

 

# Löntagarskatten slopas. Skatt på mänskligt arbete och skatt på pension slopas, istället ska skatten höjas i trappsteg för stora och medelstora företag. (Läs mer under rubriken "Basinkomst").

 

 

# Ett stressfritt samhälle: Arbetstidsförkortning 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön, detta leder till 400 000 extra jobb då man tex på ica och andra affärer som är öppna i 12 timmar anställer en extra person istället för att ha en anställd som arbetar över, några timmar extra varje dag. På Volvo, McDonalds och andra företag som är öppna dygnet runt kan man inrätta ett fjärde skift istället för dagens tre skift. Detta kan genomföras på tre olika sätt: 1. Att arbeta 8 timmar 4 dagar i veckan. 2. Att arbeta 8 timmar 5 dagar i veckan i 3 veckor per månad. 3. Arbeta 6 timmar 5 dagar i veckan. Att införa sextimmars arbetsdag kostar staten 86 miljarder per år, enligt vänsterpartiets beräkningar, moderaterna gjorde skattesänkningar med 146 miljarder per år under deras ämbetsperiod 2006-2014, detta är pengar som staten fortfarande förlorar varje år.

 

 

# Trappvist höja skatten för alla företag som bedriver handelsverksamhet inom Sveriges gränser, för såväl Svenska företag som utländska företag, till en skattesats på:

Från 0 - 120 000, i vinst, 0% i skatt per år. Sedan ökar skatten i steg, från 120 000 - 500 000, 2,5% i skatt per år. 500 000- 1 miljon, 5 % i skatt, 1 milj. - 1,5 miljoner 7,5 %, osv, upp till 7 miljoner som blir 35 % i skatt per år.

 

35 procent i skatt är den övre gränsen för skatt, denna gräns inträder då dessa större företagen gör en vinst på 7 miljoner kronor per år. Dessa vinstpengar från bolagsskatten ska användas till att finansiera sjukvård, skola, bostad och energi till alla medborgare.

 

Flyttar företagen utomlands och ett behov för produkten kvarstår, öppnar ett nytt företag som tillverkar denna produkten i Sverige, men som betalar den bestämda skatten, och som därmed bidrar till en bättre välfärd, mer arbeten och minskad brottslighet då ingen behöver stjäla för att äta sig mätt och ha en bostad.

 

 

# Slopad fastighetsskatt för fastigheter med tomter på upp till 1 hektar. Detta kostar staten 30 miljarder per år och finansieras via en skattehöjning för dom större företagen. Staten behöver egentligen inte ha dessa 30 miljarder utan klarar sig utmärkt utan dessa pengar, men detta är en väldigt stor skillnad för det svenska folket som kan bo avgiftsfritt och inte behöver arbeta heltid då vi inte behöver betala varje år för våra redan köpta fastigheter. Moderaterna gjorde skattesänkningar för stora företag med 146 miljarder per år, under moderaternas mandatperiod 2006-2014, som staten fortfarande förlorar varje år, så pengar finns för denna viktiga reform.

 

 

# Avveckla användandet av alla fossilojebaserade gödningsmedel och bekämpningsmedel på våra Svenska jordbruksmarker, detta är bråttom! Och odla insektståligare matväxter. Prov med besprutning utav ättika kan göras för att minska angrepp från skadeinsekter. Sluta använda fossilolja i Sverige, och istället använda etanol och eldrivna fordon, maskiner och arbetsdjur.

Plastprodukter tillverkas utav hampa eller majs, etc som är förnyelsebara och biologiskt nedbrytbara.

 

 

# Inför markskatt för ägor utöver 1 hektar, detta för att hinna rädda våra sista naturresurser och hinna rädda våran Planet i tid! Vi ska endast producera livsviktiga produkter som mat, vatten, energi, kläder, hygienprodukter, verktyg och mediciner, etc. Och inte låta företagen överproducera icke livsviktiga produkter! Företagen hugger ner vår skog, spränger bort våra berg, och förgiftar vårat vatten och vår luft, när dom tillverkar och skapar avfall, från deras produktion av icke livsnödvändiga produkter!

Att prioritera livsviktig kunskap i skolan om saker som eleverna verkligen har nytta av i livet.

 

Stora tänkare som Einstein, Brahmagupta, Newton och Nikola Tesla arbetade ju inte för pengar, utan dom gjorde alla deras stora upptäcker som gynnar oss än idag, helt som en hobby, deras ideer är basen för våran avancerade teknik idag.

Dessa människor hade mycket fritid, då deras basala behov redan var tillgodosedda. De flesta av dessa personer behövde aldrig tänka på att betala räkningar varje månad, eller hur man skulle betala för mat, etc, detta var redan färdigt för all överskådlig framtid.

 

För att: När du har dina basala behov tillgodosedda för all överskådlig framtid, då blir du helt enkelt avslappnad och börjar leva och njuta utav livet igen, och då börjar många människor att tänka på saker som gynnar hela mänskligheten eller utav ren nyfikenhet använder befintligt material för att skapa något nytt material och hittar nya användningsområden.

 

Det är på det här sättet som dom stora idegenomslagen inträffar, saker som förändrar hela mänsklighetens standard och levnadssätt för alltid, titta bara på elektriciteten, utan den hade vi aldrig kunnat befria oss från den enorma arbetsbördan som vi har idag!