Utlandsbistånd och flyktingpolitik

   När våra pengar används till att bekämpa fattigdom på riktigt: Genom att gräva vattenbrunnar, bygga upp hållbar energi och matproduktion, istället för att våra biståndspengar hamnar i fickorna på biståndsorganisationernas chefer, så kommer fattigdomen och flyktingarna att upphöra i hela världen inom en väldigt kort tidsperiod.

   Chefernas lönelista 2018:


Cancerfonden

1 190 000 kr


WWF

1 128 000 kr


Röda Korset

1 108 000 kr


Hjärt och Lungfonden

1 087 000 kr


Barncancerfonden

1 060 000 kr


UNICEF

1 039 000 kr


Rädda Barnen

996 000 kr


   Källa: https://www.aftonbladet.se/minekonomi/article18086986.ab/promo   

   Varför vill moderaterna att fler flyktingar ska söka sig till Sverige?

   1. För att företagen ska få billigare arbetskraft. Ett företag kan erbjuda en mycket lägre lön när det är 1000 personer som står i kö till samma jobb än när det endast är 10 personer som står i kö till samma jobb.


   2. För att skapa olikheter, splittringar och konflikter i samhället så att svenska folket inte kan organisera ett motstånd mot företagens exploatering av Sveriges Naturresurser och av våran överdrivna arbetsbörda och arbetstid.


   3. Att skylla våldsamheter, försämringar i välfärden, höjda hyror och energikostnader på varandra, och inte på företagen som ligger bakom alla dessa försämringar.
   Varför vill socialdemokraterna att fler flyktingar ska söka sig till Sverige?

   På grund utav humanitära skäl, alltså för att man tycker synd om dem. Vad socialdemokraterna inte förstår är att vi endast hjälper en liten bråkdel utav alla som lider av kriget, och då hjälper det inte att släppa in en bråkdel människor i Sverige till en väldigt hög kostnad för samhället och gemenskapen människor emellan i Sverige.


   Den verkliga hjälpen ska tilldelas på plats i flyktingarnas hemländer, då kan Sverige till en väldigt låg kostnad hjälpa majoriteten av alla flyktingarna i så kallade gröna zoner där man bygger upp nödvändig infrastruktur och beskyddar genom FN så att flyktingarna kan leva och gå i skolan i väntan på att kriget ska ta slut.

 

   I Sverige har vi inte råd att bygga fler universitet och anställa fler lärare så att vi kan utbilda dom läkare, lärare och ingenjörer som vi behöver, men vi har råd med att försörja och utbilda tusentals asylsökande, och ge dom bostäder när vi inte ens kan ge våra svenska medborgare som är hemlösa och våra egna ungdomar några bostäder.


   Det finns inte tillräckligt med jobb i Sverige, inte ens för den svenska befolkningen, hur ska det finnas jobb för flyktingar och EU immigranter?


   Arbeten minskar på grund utav att mer produktion utförs av maskiner, istället för med mänsklig arbetskraft. Detta ska tillgodoräknas den svenska befolkningen i form av minskad arbetstid med bibehållen lön.
   Brist på livsnödvändiga produkter:

   Att människor flyttar från sitt land och söker sig till andra länder beror främst på att människan vill ha ett enklare liv, med rent vatten, pålitlig och hållbar energi, och en hållbar matförsörjning, detta räcker för att människor ska stanna kvar i sitt eget hemland.


   Idag öser svenska riksdagen ut skattebetalarnas pengar till korrupta ledare i U-länderna, som tar pengarna till sig själva, och bygger inte upp den livsnödvändiga infrastrukturen som behövs i sina egna länder, så att folket får sina livsnödvändiga behov tillgodosedda, så att dom slipper flytta till ett bättre liv i tex, EU.


   Svenskt utlandsbistånd ska endast ges med kunskap, arbetskraft och material, istället för med pengar, att bygga upp en hållbar mat- energi- och vattenförsörjning i dessa fattiga u-länder, samt bra vägar eller bra tågnät. Och att bygga i så stor balans med naturen som möjligt, och med hållbart material, istället för att ösa bistånd och pengar till korrupta ledare.

   Detta kan också användas för att återvändningen utav flyktingar ska underlättas, i utbyte mot att Sverige bygger upp denna livsviktiga infrastrukturen och energiförsörjningen, etc, att u-landet också tar emot sina landsmän och kvinnor, även om dessa saknar papper, men som skäligen är ifrån respektive land.


   Den sista lösningen för att få dom styrande i landet att ta emot sitt folk är att ge dom styrande ett bidrag för varje papperslös landsman som landet tar emot, exempelvis 30 000 kronor per person.


   I Kanada får asylsökande inte bostätta sig permanent i dom 3 mest befolkade provinserna, utan är tvugna att sprida ut sig. I Sverige motsvarar detta Stockholms län, Västra götalands län och Skåne län som nyanlända inte ska få bosätta sig i permanent.

 

   Detta har lett till att Kanada är bäst i hela världen på integration.   Naturens Partis ståndpunkt:
   # Utlandsbistånd ska ges genom att vi bygger upp livsviktig infrastuktur, mat och vattenförsörjning och energiförsörjning, i krisdrabbade länder där flyktingar som söker sig till EU kommer ifrån, och inte i form utav pengar till andra länder. Så att vi verkligen hjälper dessa länder långsiktigt med svensk arbetskraft, material och kunskap, istället för att ösa pengar till korrupta politiker och företagsledare i dessa länder, som oftast behåller bidragen för sig själva utan att hjälpa det lidande folket.   # Redovisa vad som har byggts upp i u-landet med våra svenska skattebetalares biståndspengar. Alla bidrag till röda korset, rädda barnen och alla andra sk, "hjälporganisationer" ska redovisas öppet vad dessa organisationer har byggt upp och priser på inköpt material samt arbetskraft jämfört med bidragen man fått.   # Folkomrösta om flyktingmottagningen.

Att avveckla flyktingmottagningen permanent och istället hjälpa ALLA flyktingar i krigsdrabbade länders grannländer, genom att bygga upp livsviktig infrastuktur som energikraftverk, vattenreningsverk och hållbar

matproduktion i tex, Irak för Syrier, Pakistan för Afghaner, Etiopien för somalier, så att vi kan hjälpa ALLA flyktingar, och inte bara den lilla andel av flyktingar som är starka nog att ta sig hela vägen till Sverige.

   Idag är dom flyktingar som är svagast och som är i störst behov av hjälp, fast i dom krigsdrabbade ländernas grannländer.


   Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti.


   Bostad, energi och sjukvård är en mänsklig rättighet.


   Därför vill Naturens Parti införa en basinkomst på 5 000 kr mån och skattefinansiera alla bostadsavgifter som; energi, vatten och avlopp, som en del av välfärden.


   Genom att omfördela en del av pengarna i statens budget kan vi enkelt införa detta.


   En basinkomst för 6 miljoner svenska medborgare från 20-65 år, kostar 360 miljarder per år, och finansieras genom att:


Slopa jobbskatteavdraget ca 115 miljarder, och omfördela pengar från;

   Arbetsförmedlingen ca 75 miljarder.

   Försäkringskassan ca 100 miljarder.

   Migration/jämställdhet ca 40 miljarder. 

   Utlandsbistånd ca 40 miljarder.


   Detta blir 370 miljarder som vi omfördelar.


   En basinkomst kostar 360 miljarder per år.


   Kontakt:

   www.info@naturensparti.se

NATURENS PARTI

   SANNING RÄTTVISA KÄRLEK