Skola

   I Finland har man kortat ner skoldagarna kraftigt, men ändå så har skoleleverna bättre resultat än övriga världen.

   Man fokuserar på avstressad skolform, med ett mer Naturligt lärande för skolbarnen.

  Från: Finland Education Success. This video is from Collective Evolution - Where Do We Invade Next.


   Källa: https://www.youtube.com/watch?v=qRJ1hgN7uAU

  Naturens Partis politiska ståndpunkt:
   # Avveckla all skadlig strålning i våra skolor som Wifi, tex; läsplattor, trådlösa datorer och mobiltelefoner i skolorna. Denna strålning leder till cellförändingar (cancer) hos människor och djur. Barn är mer känsliga för cellförändingarna som strålningen medför.

   Källa: https://www.stralskyddsstiftelsen.se/rad/wifi-och-tradlosa-natverk/   # 2 lärare per klass i mellanstadiet och lågstadiet. Idag har lärarna ingen tid att vara lärare när dom ensamma drunknar i administrativt arbete, vi behöver ge lärarna mer frihet och ge våra barn avslappnade lärare som verkligen har tid att hjälpa alla elever. (Lärarna kan eventuellt gå ner lite i lön för att få en kollega som hjälper dom med halva jobbet).   # 50% teori och 50% praktik i skolan. Att studera en sak och sedan tillverka saken, gör att eleverna bättre förstår det dom läser om, och gör inlärningen meningsfull och roligare för eleverna.   # Elever på elutbildningen i skolan bygger bra svensktillverkade, standardiserade datorer som är enkla att uppdatera och byta delar på, desamma gör vi med maskiner, el-fordon, transportfordon, packeteringsmaskiner, skördetröskor, mm, på våra universitetsutbildningar.

   Detta gör att vi självständigt kan laga och byta delar när dessa slits ut.

   Detta tryggar det Svenska folkets livsviktiga behov och gör oss oberoende utav andra länder.   # Obligatoriskt gymnasium. Detta gör att elever kan studera vidare fastän eleven har haft en svår eller fattig uppväxt, med föräldrar som inte har förstått hur viktig skolan är för att hitta ett jobb i dagens samhälle. Detta leder också till minskad kriminalitet, då unga killar går direkt från skolan till ett jobb och inte pausar vid 15 års ålder, då 15 åringar inte ska arbeta, utan lära ska sig nya saker i skolan.

   Istället driver 15 åringen runt med andra avhoppade ungdomar som begår brott, busar, och tar droger, etc, detta leder till en permanent negativ cirkel för 15 åringen, som biter sig fast i resten utav 15 åringens liv (15 åringen begår ett bus/brott och blir registrerad för detta hos polisen, detta brottet/buset gör att 15 åringen inte kan få det jobbet, körkortet eller utbildningen som 15 åringen vill ha senare i livet. Det enda valet för 15 åringen är att gå in på den kriminella banan).   # Ändrade skoltider med start kl 10.00.

   Att barnen får den livsviktiga kunskap i skolan som barnen verkligen behöver i livet, och inte den ovesäntliga informationen som ges till barnen i skolan idag, där all den överinformationen som barnen måste lära sig i skolan idag bara blir till en sörja som barnen ändå inte kommer ihåg efter avslutad termin, och ovesäntligt avancerat matematik som eleverna inte har någon användning av alls, varken i arbetslivet eller privat. Detta gör att barnen blir mer avstressade och mer kreativa, och växer upp till att bli mogna och kärleksfulla vuxna, med en bra behövlig livsutbildning.

   "Att tvinga en 18-åring (eller rättare sagt en tonåring i puberteten) att gå upp klockan 6.30 eller 7 är jämförbart med att tvinga en 50-årig lärare att gå upp klockan 4.30. Konsekvent genomfört skulle detta betraktas närmast som tortyr." Källa: http://www.svd.se/tidiga-skolmorgnar-en-fara-for-halsan

 


   # Förminskad skolplan. Livsviktig information ska studeras i skolorna, om hur våran mat kommer till, att eleverna lär sig att odla mat, konservera den och lära sig överleva i Naturen och vårda Naturen. I skolan räcker det med att barnen lär sig: två språk, basal geografi, endast dom viktigaste historiska händelserna då folket rest sig och befriat sig från förtyckare och makten ska undervisas, enkel plus och minus, enklare och basal division samt procenttal ska läras ut i skolan. Gångertabeller och mer avancerad division, bråktal, samt procenträkning slopas helt i Svenska skolan, (denna mer avancerade matematiken studeras frivilligt).

   Barn och vuxna äter antideppressiva som aldrig förr. I Sverige tar ca 1600 människor livet av sig varje år och ca 16 000 människor gör självmordsförsök varje år i Sverige. Sverige har ett av världens högsta självmordtal.

   Självmorden i Sverige beror på den enorma stressen vi har i samhället idag, med arbetslivet och i skolan.   #  Mer fokus ska läggas vid olika fysiska såväl som harmoniska träningsformer som tex Qi Gong, Yoga och Meditation i skolplanen samt att barnen får lära sig att spela musikinstrument, sjunga, dansa och lära sig sporter som fotboll, handboll, eller judo, etc, i den svenska skolan, detta ska ingå i den svenska skolplanen så att alla barn kan hitta något som dom känner att dom är bra på, detta ökar självkänslan och självförtroendet hos barnet, och barnen kommer att trivas med att gå till skolan. Dessa intressen kommer att sätta sig hos barnen för resten av deras liv och vi svenskar kommer att vara världsledande i sporter, musik, kreativitet och med nya uppfinningar.   # Inga betyg i skolan, då detta missgynnar barn, som tex bara har en förälder, då dessa har mindre tid att hjälpa till med läxor och dylikt, eller barn och ungdomar som går igenom förändringar i sin omgivning och inom sig själv, tex i samband med puberteten, i sitt kärleksförhållande eller i någon annan livskris, då är det ännu svårare att kunna hålla sig fokuserad på bagateller som vad Hallands tredje största vattenå heter, eller vad 364,2/ 52,3*47 tex.

   Detta ska våra barn inte straffas med genom att ge barnet ett dåligt betyg, som kommer att hindra barnet från att utvecklas och bli det barnet verkligen vill bli. En elev som har dåliga betyg i vissa ämnen kan ha väldigt bra betyg och vara överintelligent i andra ämnen och kan se lösningar inom tex forskning som andra forskare inte ser. Einstein var en sådan elev.

   Den här bilden är ett bra exempel på varför det är orättvist mot våra barn med prov i skolorna.

NATURENS PARTI

   SANNING RÄTTVISA KÄRLEK

   Hur Albert Einstein såg världen: " Skolan misslyckades med mig, och jag misslyckades med skolan. Den uttråkade mig. Lärarna betedde sig som Feldwebel (sergeanter). Jag ville lära mig vad jag ville veta, men de ville att jag skulle lära mig för provet. Vad jag hatade mest var konkurrensystemet där. På grund av detta var jag inte värt någonting, och flera gånger föreslog de att jag lämnade ".


   Källa: http://www.revolutions2040.com/success-storieshow-albert-einstein-saw-the-world/

   Tänk er att ha en förälder som tvingar dig att gå till balett träning, i 6-8 timmar varje dag. Fastän du verkligen inte vill! Du skriker och gråter för att slippa, men dina föräldrar tvingar dig till att träna balett dag efter dag, ända tills du är 18 år och kan göra som du själv vill. 


   Hade du velat fortsätta dansa balett då? 


   Desamma gäller den svenska skolan. Du blir tvingad, att gå upp väldigt tidigt på morgonen, innan din kropp har fått vila ut och åtehämta sig, dag efter dag, under 12 års tid.

   Du blir tvingad att lära dig saker som du vet att du ALDRIG kommer ha någon nytta av, som tex 362,23/54, ovesäntlig historia, och onödigt detaljerad geografi. Samt ha hundratals prov i dessa ämnen.

   Misslyckas du med ett av proven, saboteras alla dina framtida yrkesmöjligheter.

   FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Artikel 26.


   2. Utbildningen skall syfta till att utveckla

personligheten till fullo och till att stärka

respekten för de mänskliga rättigheterna och de

grundläggande friheterna. Utbildningen skall också

främja förståelse, tolerans och vänskap mellan alla

nationer, rasgrupper och religiösa grupper samt

främja Förenta Nationernas verksamhet för fredens

bevarande.


   Källa: http://www.fn.se/PageFiles/7177/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf

  Från sidan MINDS:

   I Sverige har självmorden ökat mest bland unga. I andra EU-länder finns tecken på sjunkande självmordstal bland tonåringar, 15-19 år. Ytterst få länder visar en tendens som liknar den i Sverige.


   Totalt registrerades 8251 självmordsförsök 2014. För varje självmord registreras alltså ca fem slutenvårdade självmordsförsök. Av dessa var 3369 män och 4882 kvinnor.


   Minst lika många oupptäckta eller oregistrerade fall antas komma därtill. Grovt sett kan man anta att det för varje person som dött av självmord finns tio personer som överlevt ett självmordsförsök och hundra personer som planerar ett självmordsförsök.


   Självmordsförsök är vanligare bland yngre än medelålders och äldre personer, medan det förhåller sig tvärtom när det gäller självmord.


   I Sverige försökte 2 303 ungdomar mellan 15 och 24 år ta sina liv år 2014, varav 170 dog.


   Källa: https://mind.se/om-sjalvmord/fakta-om-sjalvmord/

   Från Dagens Nyheter:

   "I Sverige har förbrukningen av antidepressiva mediciner nästan fördubblats under de senaste tio åren, enligt rapporten, Health at Glance 2013, som OECD publicerar på torsdagen.


   Sverige ligger högt över genomsnittet för de 23 OECD-länder som finns med i mätningen.


   Siffrorna visar att nästan 8 av 100 svenskar har fått medicin utskriven år 2011. På Island, som har den i särsklass högsta förbrukningen, är det drygt 10 av 100 som har fått antidepressiva läkemedel."


   Källa: http://www.dn.se/nyheter/varlden/svenskar-ater-alltmer-antidepressiva-medel/


   Självmorden och den ökande konsumtionen utav antideppressiva mediciner i Sverige beror främst på den enorma stressen i skolan och i arbetslivet.

   Från Smålandsposten:

   Hur ska vi kunna skapa ett i verklig mening hållbart samhälle om det är allt färre människor som har grundläggande kunskaper i hur vi skaffar mat. Vi tror att det handlar om att gå till en livsmedelsbutik. Vi har inte någon aning om hur mycket arbete och hur mycket kunskap som krävs för att ett frö ska bli en ätbar morot, eller hur vi för den delen får maten att räcka under ett helt år och hur den ska lagras så att den inte ruttnar bort. Allt detta borde vara ett givet obligatoriskt ämne i vår framtida grundskola.


   Källa: http://www.smp.se/opinion/lar-barnen-odla-mat-innan-vi-lar-dem-programmera-datorer/


   Skola och utbildning:

   Att skolresultaten sjunker beror på att eleverna har förstått att majoriteten utav allting eleverna lär sig i skolan, kommer eleverna aldrig att ha någon användning för.

   Eleven tänker såhär: Varför ska jag lära mig alla dessa onödigt avancerade matteuppgifterna, som jag aldrig kommer ha någon användning för? Ämnen som tex matematik har eleverna väldigt lite användning för, både i arbetslivet och privat. Detta förstår eleverna från mycket ung ålder och eleverna protesterar mot detta först i tyshet, men sedan i destruktiva handlingar.


   Skolans främsta uppgift är att producera lydiga arbetare. Detta gör man genom att tvinga barnen att gå till skolan väldigt tidigt på morgonen från väldigt ung ålder, detta för att vänja barnen från tidig ålder att den dagliga plikten måste göras, fastän barnet är trött och inte vill, detta får barnen betala för genom att offra sin välbehövliga sömn tidigt på morgonen.


   I skolan får barnen inte lära sig om livsviktiga saker som vår egen överlevnad beror på, såsom att överleva genom att odla sin egen mat och slakta matdjur på egen hand, bygga en stabil och hållbar bostad, och att uppfinna och vidareutveckla nya energikällor.

   Istället bryter skolan ner barnens egna naturliga kreativitet genom att lära barnen att allting endast har ett svar, det svaret som skolan ger. Detta leder till att barnen slutar att tänka ut egna nya lösningar på problemen, som skolan hittar på genom olika uppgifter.


   Genom matematiken bryter skolan ner barnens egen vilja med onödigt komplicerade matematikuppgifter som barnet själv förstår att barnet aldrig kommer att ha någon användning för alls, och eleven tycker att det är onödigt att slutföra matteuppgifterna.

   Eleven måste slutföra matteuppgifterna, för att hela vuxenvärlden, riksdagen och skolan straffar eleven för resten utav elevens liv, om eleven inte slutför matematikuppgifterna, i form utav att eleven inte får arbeta med det som eleven vill arbeta med i vuxenlivet, då eleven behöver bra betyg i alla ämnen för att kunna bli tex pilot, polis eller läkare, och inte fastna som tex diskare, industriarbetare, städare eller något annat tråkigt jobb för resten utav elevens arbetsliv.   Från Wiki:

  "Handelshögskolans i Stockholm partnerprogram är ett nätverk av över 100 svenska och internationella företag som bidrar finansiellt till Handelshögskolan i Stockholm och nära samarbetar med högskolan inom bland annat forskning och utbildning. Handelshögskolan i Stockholm är en privatägd högskola och 78 % av högskolans intäkter kommer från privata källor."


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Handelshögskolan_i_Stockholms_partnerprogram   Att ha en skola som är så starkt influerad utav privata människor är en väldigt farlig ide!


   Dessa människor styr över vad våra barn får lära sig i skolan, speciellt om dessa privata människor arbetar för något företag som sedan vill tjäna pengar på dessa skolbarn. Som tex våran läkarutbildning där företag sponsrar utbildningen, och sedan påverkar läkaren att välja företagets medicin, fastän det finns gratis och mycket mer effektiv naturmedicin, som inte ger några som helst permanenta bieffekter och inga skador på varken lever och andra organ som företagens mediciner ger.


   Våra universitet och skolor är redan helt finansierade med våra skattepengar och vi behöver inte privata företag som sponsrar också, och därmed får inflytande över vad som ska stå med, och vad som ska saknas i svenska skolans läroplan.


   I skolan behöver barnen lära sig att använda sin naturliga kreativitet, för att kunna uppfinna nya produkter utav befintligt material, och komma på olika lösningar som gynnar naturen och i slutändan hela mänskligheten.


   Att lära sig att läsa, skriva, lite basal räkning med plus och minus, samt grundläggande geografi samt två språk, räcker gott och väl att barnen lär sig i skolan idag. Är det någon som vill studera till ingenjör eller något liknande, så kan gångertabeller, bråktal och mer avancerad procenträkning ingå i ingeniörsutbildningen på universitetet. Detta ska inte den övriga befolkningen ska ha med i sin skolplan.


   Barnen behöver veta varifrån våran mat kommer och lära sig basal kunskap om odling och om vilka ätliga växtsorter som kan odlas på våra breddgrader, med vår teknologi. Om el och varifrån våran energi kommer och om hur man skapar energi mer detaljerat.

  Att eleverna lär sig hur man tillverkar dom vanligaste materialen som vi använder idag, från grunden vid naturresursuttaget, till den färdiga produkten som vi konsumerar och använder idag, detta gäller också matproduktionen, elproduktionen samt bostads och infrastukturen. Att eleverna lär sig att konstruera elgeneratorer, sy egna kläder, konstruera egna möbler, odla egen mat och hur man slaktar matdjur, och får maten att hålla hela året utan att den rötnar. Detta är kunskaper som eleverna verkligen har nytta utav i livet på riktigt!


   Att prioritera viktig kunskap i skolan om saker som eleverna har verklig nytta av både överlevnadsmässigt men också som starka känslomässigt balanserade individer. Att lära sig om hur man hanterar sina känslor är något av det mest viktiga en människa ska göra i livet, att kunna acceptera och lösa upp känslor som; sorg, ilska och stress, i medveten avslappning, och en självframkallad kärleksfull inre känsla, tills dessa negativa känslorna löses upp i kärlek och försvinner. Att lära sig att stressa av och vara avslappnad samt att kunna hantera sina känslor i alla situationer, samt att inte skada andra människors känslor.


   Mer fokus ska läggas vid olika fysiska såväl som harmoniska träningsformer som tex Qi Gong, Yoga och Meditation i skolplanen samt att barnen får lära sig att spela musikinstrument, sjunga, dansa och lära sig sporter som fotboll, handboll, eller judo, etc, i den svenska skolan, detta ska ingå i den svenska skolplanen så att alla barn kan hitta något som dom känner att dom är bra på, detta ökar självkänslan och självförtroendet hos barnet, och barnen kommer att trivas med att gå till skolan. Dessa intressen kommer att sätta sig hos barnen för resten av deras liv och vi svenskar kommer att vara världsledande i sporter, musik, kreativitet och med nya uppfinningar.


   Vesäntlig historia om hur den Svenska kungen kom till makten och vad kungarnas roll var i samhället, och att beskriva hur det verkligen var att leva som en vanlig arbetande människa på den tiden då kungen hade all makt i Sverige. Hur kungens män våldtog, stal och utövade maktmissbruk mot det Svenska folket.


   Skriv in i skoläroplanen om alla dom folkliga resningarna mot makten, från den Franska revoulutionen 1789, fram till dom koloniala utsugningarna utav människorna i tredje världen som  fortsätter än idag, fast idag kallar man dem för företag, och att maximera vinsten!

   Våran gemensamma planet får betala det verkliga priset, priset av massutrotningar utav planetens alla olika arter!

  Källa: http://www.skolaochsamhalle.se/flode/skolpolitik/jan-thavenius-vem-kan-man-lita-pa-2/
   Stora upptäckare som Einstein, Brahmagupta, Isaac Newton och Nikola Tesla med deras stora upptäcker, gjorde detta utav eget intresse, som en oavlönad fritidssyssla. Deras upptäckter är basen för våran avancerade teknik än idag!


   Dessa människor hade mycket fritid, då deras basala behov redan var tillgodosedda. Dessa personer behövde aldrig tänka på att betala räkningar varje månad eller hur man skulle betala för mat, etc, detta var redan färdigt för all överskådlig framtid då man ofta ägde sina egna gårdar och hade egen djurhållning och egen åkermark.


   För att: När du har dina basala behov tillgodosedda för all överskådlig framtid: då blir du helt enkelt avstressad och börjar leva och njuta utav livet igen, och många börjar tänka på saker som kan gynna hela mänskligheten eller utav ren nyfikenhet använder befintligt material för att skapa något nytt material eller hittar ett nytt användningsområde, och dylikt.


   Det är på det här sättet dom stora idegenomslagen inträffar, saker som förändrar hela mänsklighetens standard och levnadssätt för alltid, titta bara på elektriciteten, utan den hade vi aldrig kunnat befria oss från den enorma arbetsbördan som vi har idag.   Högre utbildning:

   Universiteten och högskolorna ska producera och ha hand om vår media, energi- ,mat- och vattentillverkning samt teknisk utveckling, verktyg- och maskintillverkning, samt Sveriges ekonomi- och banksystem.


   Elever som studerar till forskare, stannar och utvecklar nya mediciner på statens universitet och högskolor. Dom elever som studerar ekonomi, stannar på ekonomiutbildningen och ger dom effektivaste lösningarna inom landets ekonomi.


   Elever som studerar till reportrar, blir reportar i skattebetalarnas Universitet och högskolor, och sänder våra nyheter på Tvn, detta ger en sann bild av verkligheten istället för ett företag som Reuters, AP eller TT som ger oss dom stora företagens ensidiga bild verkligheten.


   Elever som studerar till lantbrukare, stannar på lantbruksskolan och producerar mat till hela Sveriges befolkning.


   Elever som studerar till elekriker, stannar på högskolan och tillverkar och reparerar elen för hela Sveriges försörjning. Dom elever som studerar till läkare stannar på universiteten och botar alla Sveriges sjuka och skadade människor. Detta leder till att alla människor i Sverige får allting vi behöver för att överleva och trivas, permanent och hållbart.   Läkemedelsföretag:

   Alla läkemedel behöver utvecklas tillsammans och av Svenska folket på våra gemensamt finansierade universitet och högskolor. Ett företag som till exempel Astra Zenica, ska inte få tillverka och patentera några läkemedel överhuvudtaget.


   Vad händer om ett företag får fram botemedlet mot tex, Hepatit C? Jo, företaget patenterar medicinen och säljer sedan medicinen för summor som vanliga människor aldrig kan betala!


   Från Wiki:

   "Det finns inget vaccin mot hepatit C. Det nya läkemedlet Sofosbuvir kan bota människor smittade med hepatit C, HCV, utan biverkningar. Det är dock dyrt - en tremånadersbehandling med läkemedlet kostar 360.000 kronor - och inte alla Landsting erbjuder ännu så länge Sofosbuvir".

   Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Hepatit_C

   Skolan fungerar som ett företag, vars enda upprag är att producera lydiga arbetare: Rektorn, fungerar som ägaren, läraren som chefen, och eleverna som arbetare. Detta är den struktur som finns på arbetsplatsen, och du måste rätta dig i ledet annars får du sparken.


    På samma sätt fungerar skolan, den som inte lyder och svarar rätt på alla frågorna blir straffade, i form utav dåligt betyg, vilket i sin tur påverkar hela ditt vuxna liv negativt.


   Många barn har inte lyxen att ha en förälder som kan hjälpa till med läxorna, pga, dålig svenska, eller att föräldern arbetar för mycket och måste ta hand om syskon och mat, tvätt, är trött, etc när föräldern kommer hem från arbetet. Detta påverkar elevens läxarbete negativt och eleven hamnar efter i skolan, vilket i sin tur leder till ett dåligt betyg för eleven.


   Därför måste vi ta bort läxor i skolan och ta bort alla prov. Skolans mål ska vara att lära eleverna att läsa, skriva, på två språk och basal räkning. Detta kan göras på 3 år. Skolan förkortas och börjar från 10 år till 13 års ålder. Pengarna som staten får över ska användas till att finansiera bostadskostnad, el, mat och vatten/avlopp. Dom överblivna lärarna ska istället arbeta med att installera elkablar, arbeta som bönder, samt med vattenreningen.


   Tänk såhär: Vilket är viktigast? Att ha en bostad, värme, mat och vatten? Eller att lära sig vem Gustav Vasa var, samt 325,34/73, och kunna Sveriges län utantill? Svaret är väldigt enkelt på den frågan.

   


   För dem som inte har gått ut gymnasiet ligger sysselsättningsnivån långt under den övriga befolkningen eftersom dom allra flesta jobb idag kräver gymnasial utbildning, därför behöver vi införa obligatoriskt gymnasium för våra skolelever.

    Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti.


   Stora företag skövlar våra sista regnskogar, för att odla soja och andra grödor, som främst används som föda åt kor.


   Korna släpper ut metangas som värmer upp planeten 25 ggr snabbare än koldioxid.

Metangashalten i atmosfären var 150% högre år 2011 än år 1750.


   Kan vi rädda våra sista regnskogar?

   Genom att införa sanktioner mot regeringar, och ställa stora företag inför rätta, samt stoppa importen utav produkter som: Kokött (Amazonas regnskogar) Palmolja (Borneos regskogar) och Ceylon Te (Sri Lankas regnskogar).


   Genom att införa dessa politiska punkter så kan vi fortfarande hinna rädda den sista orörda regnskogen vi har kvar i världen idag!
   Kontakt:

   www.info@naturensparti.se