Fria Patent

   Naturens Partis politiska ståndpunkt:   # Gör Sverige till en patentfri zon, där alla världens patent kan användas och utvecklas. Sveriges patentfria zon, och dom nya produkterna som därmed utvecklats, får till en början bara användas inom Sveriges gränser, tills man nått en överenskommelse med andra länder för exempelsvis export.   # Internet-bibliotek med fri film-, musik- och bok-nedladdning, direkt hemma från datorn. där alla människor i hela världen och allmänheten i Sverige kan visa och låna ut sina egengjorda videofilmer och musik, poesi, böcker, etc.   # Skattefinansierat internet och mobiltelefoni till alla Sveriges hushåll. Högskole/universitetsstudenter som studerar exempelvis till elektriker, elektronikingenjörer, mastoperatörer, etc, ska underhålla och bygga ut nätet. 

   Läs mer under punkten "Arbete",

NATURENS PARTI

   SANNING RÄTTVISA KÄRLEK

   Övriga källor: http://www.frequencyrising.com/zero-point-energy-tesla.htm


   Patent och kreativitet:

   Världens alla patent behöver släppas fria för att fritt kunna användas utav alla människor inom Sveriges gränser. Att sätta patent på en produkt är som att förbjuda oss att använda vissa matematiska beräkningar, vilka vi inte hade kunnat ta oss till månen utan. Att förbjuda något som skulle kunna utvecklas och åtnjutas utav alla människor på jorden är ju ett brott mot hela mänskligheten och för Planeten som får utstå kolutsläpp, när vi kan bygga helt energisjälvständiga elgeneratorer och med hjälp utav elektriciteten omvandla vatten till energi.


   Från sidan Frienergi.se:

   "Supereffektiv elektrolys.  Vatten kan delas till väte och syre med hjälp av elektricitet.  Konventionella kemiböcker hävdar att denna process kräver mer energi än vad som går att få tillbaks när gaserna återförenas.  Detta är endast sant i sämsta fall.  När vatten träffas av sin egen molekylära resonansfrekvens, användande ett system utvecklat av Stan Meyers (USA) och igen nyligen av Xogen Power In., så kollapsar det till väte- och syrgas vid väldigt liten elektrisk tillförsel.  Dessutom kan man dramatiskt förändra processens effektivitet med hjälp av olika elektrolyter (tillsatser som får vattnet att leda elektricitet bättre).  Det är också känt att vissa geometriska former och ytstrukturer fungerar bättre än andra.  Konsekvensen är att obegränsade mängder av vätebränsle kan tas fram för motorer (som i din bil) för kostnaden av vatten.  Ännu mer häpnadsväckande är att en speciell metallegering var patenterad av Freedman (USA) 1957 som spontant delar upp vatten till väte och syre utan någon elektrisk tillförsel och utan att förändra metallen i sig.  Detta innebär att denna speciella metallegering kan producera väte från vatten gratis, för evigt."


   Källa: http://www.frienergi.se/intressant-fakta-16902975


   Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti.


   Bostad, energi och sjukvård är en mänsklig rättighet.


   Därför vill Naturens Parti införa en basinkomst på 5 000 kr mån och skattefinansiera alla bostadsavgifter som; energi, vatten och avlopp, som en del av välfärden.


   Genom att omfördela en del av pengarna i statens budget kan vi enkelt införa detta.


   En basinkomst för 6 miljoner svenska medborgare från 20-65 år, kostar 360 miljarder per år, och finansieras genom att:


Slopa jobbskatteavdraget ca 115 miljarder, och omfördela pengar från;

   Arbetsförmedlingen ca 75 miljarder.

   Försäkringskassan ca 100 miljarder.

   Migration/jämställdhet ca 40 miljarder. 

   Utlandsbistånd ca 40 miljarder.


   Detta blir 370 miljarder som vi omfördelar.


   En basinkomst kostar 360 miljarder per år.


   Kontakt:

   www.info@naturensparti.se