Energi

   Nikola Tesla producerade fri energi med hans uppfinning The Quantum energy generator.


   Källa: https://hopegirl2012.files.wordpress.com/2014/03/qeg-user-manual-3-25-14.pdf

   Etanol gjort av Hampa eller andra hållbara grödor kan försörja hela Sveriges fordonsflotta:


   1. Vad är etanol?

Svar: Etanol (etylalkohol) är en alkohol med den kemiska beteckningen C2H5OH. Det är samma alkohol som ingår i dryckessprit, vin och öl. Etanol kan också användas som motorbränsle – antingen i ren form eller i blandningar med bensin.


   2. Hur tillverkas etanol?

   Svar: Etanol tillverkas normalt genom jäsning av socker- och kolhydratrika råvaror. I USA och Brasilien – de två länder som dominerar inom drivmedelsetanol – används främst sockerrör respektive majs som råvara. I Europa används framför allt spannmål, men även sockerbetor och majs.


   I Sverige är spannmål den råvara som av tekniska och ekonomiska skäl är mest aktuell. Etanol kan också tillverkas från cellulosahaltiga råvaror (ved och halm). Cellulosan måste då först spjälkas i lätt jäsbara beståndsdelar.


   3. Hur används etanol till drivmedel?

   Svar: I Sverige blandar oljebolagen in 5 procent etanol i all 95-oktanig bensin. Denna låginblandning utgör huvuddelen av den svenska etanolförbrukningen. I vissa andra EU-länder såsom Frankrike och Tyskland blandas 10 procent etanol in i ordinarie bensin. Sverige planerar att övergå till den högre inblandningen från Maj 2011.


   Etanol används även till ETBE (en oktanhöjande komponent till bensin), E85 (85 procent etanol och 15 procent bensin) samt E95 (95 procent etanol och 5 procent tändförstärkare för etanolanpassade bussar).


   5. Vilka grödor användas till Lantmännen Agroetanols etanol? Hur stora arealer krävs?

   Svar: För produktion av en kubikmeter etanol går det åt ungefär 2,7 ton spannmål (beroende på stärkelsehalt). Höstvete är den vanligaste råvaran, men även andra spannmålsslag används, exempelvis rågvete och korn. Rågvete är en intressant gröda för Mellansverige och ger en hög stärkelseproduktion per hektar.


Med en vete-/rågveteavkastning på 5,5 ton/hektar i Mellansverige och en årlig etanolproduktion på cirka 210 000 kubikmeter behövs 100 000 hektar för att försörja fabriken.


   7. Hur mycket energi stoppar man in i etanolproduktionen och hur mycket får man ut?

   Svar: Etanol från Lantmännen Agroetanols nya anläggning i Norrköping har ett högt energiutbyte. Inklusive biprodukter kan den etanolen uppnå ett energiutbyte på 1:5. Det innebär att fem gånger mer energi kommer ut – i form av etanol, proteinfoder, kraftvärme och biogas – än vad som sätts in i produktionskedjan.


   Detta är möjligt genom att etanolanläggningen ingår i ett energikombinat och dessutom använder effektiv teknik för att ta tillvara etanolens energirika biprodukter. EO.N:s intilliggande biobränsleeldade kraftvärmeverk tillverkar förnybar el och värme som används i etanolproduktionen. Spillvärme från etanolfabriken kan användas till fjärrvärme i Norrköping, och restprodukten drank omvandlas till grön fordonsgas hos Svensk Biogas. Den allra största mängden drank blir dock proteinfoder till djur. Fodret hjälper till att minska Sveriges behov av importerat sojamjöl från bland annat Brasilien.


   12. Är det enbart bussar och lastbilar som kan köras på drivmedlet?

   Svar: I dagsläget är det enbart bussar och lastbilar som har lämpliga motorer. Det finns inget som hindrar att göra motorer för personbilar som fungerar med drivmedlet men än så länge finns inga på marknaden. Vi är dock övertygade om att en viktig del i att klara statsmakternas mål om en fossilfri trafik år 2030 är att använda etanol för såväl bensin- som för dieselmotorer. Etanol är det största biodrivmedlet med ca 80 % av de globala volymerna och är världens största alternativa drivmedlet.


   Källa: http://www.agroetanol.se/etanol/fragor-och-svar/   Crediti: Show televisivo svedese "Vetenskapens Värld" (Il Mondo della Scienza)

 

Från vaken.se

   Energi:


   Supereffektiv elektrolys. 

   Vatten kan delas till väte och syre med hjälp av elektricitet.  Konventionella kemiböcker hävdar att denna process kräver mer energi än vad som går att få tillbaks när gaserna återförenas. Detta är endast sant i sämsta fall. När vatten träffas av sin egen molekylära resonansfrekvens, användande ett system utvecklat av Stan Meyers (USA) och igen nyligen av Xogen Power In., så kollapsar det till väte- och syrgas vid väldigt liten elektrisk tillförsel.  Dessutom kan man dramatiskt förändra processens effektivitet med hjälp av olika elektrolyter (tillsatser som får vattnet att leda elektricitet bättre).  Det är också känt att vissa geometriska former och ytstrukturer fungerar bättre än andra.  Konsekvensen är att obegränsade mängder av vätebränsle kan tas fram för motorer (som i din bil) för kostnaden av vatten.  Ännu mer häpnadsväckande är att en speciell metallegering var patenterad av Freedman (USA) 1957 som spontant delar upp vatten till väte och syre utan någon elektrisk tillförsel och utan att förändra metallen i sig. Detta innebär att denna speciella metallegering kan producera väte från vatten gratis, för evigt.

   Källa: http://www.frienergi.se/intressant-fakta-16902975   Geotermisk energi:


   För varje kilometer man borrar ner i jorden så höjs temperaturen med ca 30 grader. Borrar man ett hål på i snitt 3 kilometer når man en temperatur som ligger på 100 grader. Leder man upp denna värmen genom en kabel, rör, etc och kopplar den till en ångkompressor så har man en källa med fri elektricitet hela tiden. Dessa hål kan borras med jämn mellanrum mellan gårdarna så att flera familjer kan dela på samma energikälla.

   Övrig källa: http://www.sgu.se/samhallsplanering/energi/fornybar-geoenergi-och-geotermi/geotermi/


  "Värmen i berggrunden ökar med djupet och i Sverige ökar temperaturen med mellan 15–30 grader per kilometer (den geotermiska gradienten). Vid en medeltemperatur i markytan på 10 °C är temperaturen på 2 km djup ca 40–70 °C."

   Källa: http://www.sgu.se/samhallsplanering/energi/fornybar-geoenergi-och-geotermi/geotermi/


   "Geologer och ingenjörer arbetar med olika typer av borrningar. Vattenborrhål når sällan längre ned än cirka 100 meter, och oljeborrhål slutar ofta på 2-4 kilometers djup."

   Källa: http://illvet.se/naturen/underjorden/hur-langt-ned-har-man-borrat-i-jorden


   "Numera används geotermi att värma de flesta hus på Island. Och elproduktionen från geotermisk energi ökar för varje år. Det är möjligt på grund av att temperaturen ökar med 50 till 200 grader per kilometer nedåt i den isländska jordskorpan."

   Källa: http://fof.se/tidning/2008/6/varfor-utvinner-vi-inte-mer-energi-ur-jordens-inre   Naturens Partis politiska ståndpunkt:   # Användning av fossilolja och kol i Sverige trappas ner stegvis, och all nyanvändning förbjuds efter en trettioårsperiod. Det är främst industin som kräver vår svenska energi, när vi endast producerar livsviktiga produkter sänks elanvändningen i Sverige markant och detta leder till att vi klarar oss utan kärnkraft.

   Istället för fossilolja ska vi använda ny ren energi som: Sol, vind och vattenkraft, bergvärme, jordvärme etanol, mm, och använda elverktyg, elmaskiner, el och etanoldrivna fordon och använda arbetsdjur.

   Som Manoj Bhargava, grundaren av Free Electric hybrid cykeln, delar i videon ovan, är det möjligt att generera el hemma samtidigt som man gör en daglig träningsrutin.

   När en individ cyklar, driver detta ett svänghjul, som vrider en generator och laddar ett batteri. Detta betyder att från en timmes åkning kan ett lantligt hushåll leverera energi i 24 timmar. "

   Källa: http://expand-your-consciousness.com/60-minutes-on-this-bicycle-can-power-your-home-for-24-hours/

"Reactionless AC Synchronous Generator (RLG) har uppfunnits av Paramahamsa Tewari, elingenjör och tidigare verkställande direktör för Nuclear Power Corporation i Indien. Hans bakgrund innefattar teknikprojektledning för byggande av kärnkraftverk. Effektiviteten hos modeller som han byggt, vilka även har byggts och testats självständigt, är så hög som 250%. "


   Källa: http://dailyoccupation.com/2016/11/01/india-permits-free-energy-technology-despite-threats-uk-us-saudi-arabia/

   "Arun och Anoop George från Kerala är inte bara syskon, deras kamratskap går ett steg bortom. De har tillsammans skapat ett litet vindkraftverk som kan generera tillräckligt med el för att driva ett hem på daglig basis. Dom är ägare till ett rent energibolag; Avant Garde Innovationer, dom två bröderna riktar in sig till att göra denna innovation tillgänglig till ett pris av runt Rs 50 000. " (Ca 6 500 kronor).


   Källa: https://yourstory.com/2016/06/low-cost-wind-turbine/

   Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti.


   Bostad, energi och sjukvård är en mänsklig rättighet.


   Därför vill Naturens Parti införa en basinkomst på 5 000 kr mån och skattefinansiera alla bostadsavgifter som; energi, vatten och avlopp, som en del av välfärden.


   Genom att omfördela en del av pengarna i statens budget kan vi enkelt införa detta.


   En basinkomst för 6 miljoner svenska medborgare från 20-65 år, kostar 360 miljarder per år, och finansieras genom att:


Slopa jobbskatteavdraget ca 115 miljarder, och omfördela pengar från;

   Arbetsförmedlingen ca 75 miljarder.

   Försäkringskassan ca 100 miljarder.

   Migration/jämställdhet ca 40 miljarder. 

   Utlandsbistånd ca 40 miljarder.


   Detta blir 370 miljarder som vi omfördelar.


   En basinkomst kostar 360 miljarder per år.


   Kontakt:

   www.info@naturensparti.se

   Med väldigt enkla medel kan vi skapa fri energi:

   Precis som videon visar kan vi producera el genom att ta ett hjul, sätta koppartrådar på den fasta sidan, och sätta små magneter på det rullande hjulet. Tex ett bildäck.


   Detta leder till att elektronerna i koppartråden följer magneten och kommer i rörelse, detta skapar elektricitet, som vi utvinner genom att koppla in koppartrådarna till en generator som vi ser i videon.


   Detta kan göras i en mycket större skala  som genererar mycket mer ström.

   Forskare kan nu göra litiumjonbatterier för en livstid:

   "UCI-doktorand Mya Le Thai löste brittleness-conundrumet genom att belägga ett guldnöd i ett mangandioxidskal och omsluta aggregatet i en elektrolyt gjort av en plexiglasliknande gel. Kombinationen, som de sa, är pålitlig och resistent mot misslyckande."


   "Thai, studiens ledare, testade den nanotråds-förstärkta elektroden upp till 200.000 gånger över tre månader utan att upptäcka förlust av kapacitet eller kraft och utan att bryta nanotrådar."


   Källa: http://www.computerworld.com/article/3060005/mobile-wireless/scientists-can-now-make-lithium-ion-batteries-last-a-lifetime.h
   Vattenkraft:

   Det finns drygt 2 000 vattenkraftverk i Sverige med en total installerad effekt på cirka 16 200 Megawatt. Den svenska vattenkraften är utbyggd så att den under ett år med normal vattentillrinning producerar omkring 65 terawatt timmar el.  Bostäder, gatubelysning, service,mm förbrukar 68 terawatt timmar per år. Industrin  ca 50 terawatt timmar per år, transporter, tåg, spårvagn,mm 2,6 terawatt timmar per år med en stor  energi överföringsförlust på 10,6 megawattimmar per år. 


   Denna elproduktionen samt med en del energieffektiviseringar, samt att vi drastiskt minskar pappers och skogsbruket och den övriga tunga industrin i Sverige som ju tar mesta delen utav energin vi producerar i Sverige. Detta mycket väl kommer täcka den elförbrukningen som vi gör av med då vi endast producerar livsviktiga varor.   Kärnkraft:

   Kärnkraft kommer ej att behövas då vi har mer än tillräcklig elproduktion ifrån våra vattenkraftverk för att kunna leverera energi till produktionen utav våra livsviktiga behov, vattenkraftsenergin räcker till jordbruket, hushållen och för Sveriges infrastruktur.   Vindkraft:

   Vindkraft skall fortsätta att användas, men vid nybygge får inte mineralerna tas ifrån Planetens begränsade resurser.   Solenergi: 

   Materialet Grafen kan användas för att bygga enorma högeffektiva solfångare och effektivisera elnätet bland annat.   Geoenergi:

   Genom att borra ett hål på ca 3 km ner i jordskorpan uppnår man en temperatur på över 100 grader, genom att leda upp denna värmen och koppla exempelvis en ång generator, som konstant producerar el, och sedan koppla flera hushåll till dessa energikällor.


   Källor: www.svenskenergi.se/Elfakta/Elproduktion/Vattenkraft1/Vattenkraftsproduktion/

www.ekonomifakta.se/Fakta/Energi/Energibalans-i-Sverige/Elanvandning-utveckling/   "Avloppsvatten – även en användbar resurs:"

   "Avloppsvatten innehåller inte bara föroreningar, utan även resurser (nyttigheter). Vattnets innehåll av växtnäringsämnen, främst fosfor, kväve och kalium, kan utnyttjas i jordbruket och värmeenergin i avloppsvattnet kan tas tillvara med hjälp av värmeväxlare och användas för uppvärmning."

   Källa: http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vatten/Avloppsvatten/


NATURENS PARTI

   SANNING RÄTTVISA KÄRLEK