Trygghet i samhället

NATURENS PARTI

   SANNING RÄTTVISA KÄRLEK

   Olika våldsamma spel som våra barn och ungdomar spelar varje dag.

   Manhunt - spelet som utbildar våra barn till att bli seriemördare.

   Några av dom våldsamma filmer som vuxna och ungdomar ser på.

   Naturens Partis politiska ståndpunkt:# Småhandel tex, torg- och gatuförsäljning får ske på kommunens/statens mark utan tillstånd. Man ska inte behöva söka tillstånd eller betala andra avgifter än 32,5% i skatt för att sälja mat och andra varor på offentliga platser, detta gör att människan kan tjäna pengar på sitt eget arbete och behöver inte stjäla eller begå andra olagliga handlingar för att kunna tjäna pengar och överleva. Läs mer under rubriken "Skatt".  # Gratis tillgång till kommunala/statliga skolors gymnastikhallar efter ordinarie skoltid (kvällar och helger) för ideella idrottsföreningar. Detta gör att alla barn och ungdomar har råd att sporta istället för att söka spänningen i bus och väljer på så sätt bort ett liv i kriminalitet.   # Folkets hus behöver återigen öppnas alla dagar i veckan, som en naturlig avgiftsfri mötesplats där alla människor är välkomna och kan ta en kopp kaffe, se på film, spela pingis, biljard, schack etc. Detta skapar gemenskap bland svenska folket igen, och leder till mindre våld och mer trygghet då alla känner igen varandra i förorterna och i städerna.   # Allt våld behöver avvecklas på Tv. Då detta leder till mer våld i samhället. Banken och företagen med sin massmedia, vill att människor ska vara i konflikt med varandra, så att vi inte förstår att det är bankerna och företagen som är orsaken till all den miljöförstöring och krigen vi har idag. Därför skapar makten medvetet en ny generation av våldsmatade barn, som blir våldsamma, empatilösa och känslokalla vuxna, som skapar konflikter, rädsla och splittring människor emellan, i samhället idag. Det klassiska "  divide and conquer ".


   Fortnite är det nya spelet som utbildar våra barn till att mörda andra och tycka det är kul. Vi har redan sett fortnitespelande ungdomar som slagit ihjäl en hemlös person i Husquvarna år 2018, för skojs skull.

   Varför blir ett barn kriminell?

   Det finns tre faktorer som avgör detta:


   Familjen: En förälder som arbetar heltid har inte tid att ta hand om sina barn. 


   Förebilderna: Har barnen våldsamma förebilder såsom Tony Montana i filmen Scarface, lyssnar på musik som säger att man ska döda alla som tittar snett och spelar spel där det enda sättet att vinna är att skjuta ihjäl alla andra spelare så skapas en våldsam och empatilös individ.


   Den ekonomiska aspekten: Har man inte råd att äta, betala sin bostadshyra eller sina mediciner så blir människan tvungen att stjäla och begå brott för att överleva. I Sverige har vi idag både bostadsbrist, arbetsbrist (pga automatiseringen) och skyhöga bostads och energikostnader. 
   För ett barn är det som sker på Tvn lika verkligt som det som sker i verkligheten:

   Tv:n lär barnen vid en tidig ålder att våld, mord och skjutningar är en normal del av livet, därför har barnen lätt att ta till våld i olika situationer i sina egna liv.

 Våld kriminalitet:

   Det oprovocerade våldet som har eskalerat i Sverige beror främst på att moderaterna bröt mot den svenska lagen och började den 31 December 1987 att via sitt företag kinnevik sända grovt våld på svensk Tv som dessförinnan hade varit helt förbjudet i Sverige. Moderaterna lyckades med detta på grund av att moderaternas företag kinnevik började sända våld på svensk Tv via satellit, den svenska regeringen hade inte hunnit stifta lagar om satellit tv än, då det var relativt nytt sätt att sända Tv på.

 

   Visar man våld på Tv om och om igen så blir våra barn och ungdomar avtrubbade gentemot våld och empatilösa, detta leder till att man får lättare att ta till våld i olika situationer. På grund utav världsbilden vi får från filmerna och all reklam, så vill vi konstant ha nya saker, och vi är inte nöjda med dom sakerna vi redan har fastän dom fungerar. Reklam bidrar till överkonsumtion och behöver avvecklas för att spara på vår planets knappa resurser.


   I tv program som tex, CSI, utreder man först ett mordfall, sedan berättar man hur mördaren tänkte, detta planterar ideer hos ungdomarna, som i värsta fall leder till att ungdomarna begår ett liknande brott under sitt liv.


   Majoriteten utav programmen som visas på Tv idag som tex. Sons of anarchy, Family Guy och Criminal Minds, glorifierar ju våldet och rent av beskriver detaljerat hur man ska använda våldet för att  få folk i samhället att känna rädsla. Hur tror du att dessa våldsamma bilder och program påverkar ett litet barn?


   Filmindustrin, speciellt Hollywoods, manipulerar oss och våra barn på en subtil nivå, från att ha avtrubbat vår hållning gentemot våld, till att få oss att tycka att våldet i samhället är normalt, "not a big deal", detta är ju helt vansinnigt! Varför har vi inte reagerat på detta självklara problemet innan??


   Vad tv och media istället bör visa är ju; Naturprogram, bra dokumentärer som gör oss mer intelligenta och medvetna, istället för att bli mindre medvetna om miljöförstöring, vilka företag som ligger bakom den, och känslomässigt avtrubbade, när vi tittar på Tvn.

 Vi behöver stoppa allt våld på Tv!

   Då är det garanterat att vi kommer se en drastisk minskning utav våldet i samhället efter 10 år, då den nuvarande våldsamma och mer empatilösa generationen har växt upp och anpassat sig. Och inte förbjuda våldsam musik eller våld på internet utan endast det som visas på tvn och våldsamma spel, intresset för våldet kommer att rinna ut, för att det man är intresserad av i yngre tonåren sätter sig som intresse sedan för resten utav livet.


   Visar vi inte våldsamma Tv program utan istället visar filmer där det finns bra föredömen i och en bra historiemening med filmen som skildrar våran samtid och vår verkliga historia och människans möjligheter idag, så får vi också en mer medveten ungdom med en större empati och förståelse för livet och våran historia och våra fantastiska möjligheter idag.


   För att få ett tryggare samhälle och ett slut på alla skottlossningar som har hänt i Sveriges städer, så måste vi öppna upp fritidsgårdarna för alla åldrar alla dagar i veckan så att ungdomsgenerationen får kontakt med vuxengenerationen och kan därigenom skapa goda relationer och bidra med viktigt stöd och ge råd och fungera som pappa gestalter då många ungdomar på glid idag kommer ifrån ensamstående föräldrar och därmed saknar ett bra föredöme hemma.


   Detta kostar inte staten något extra då vi redan har personalen med samma öppettider som idag och vi använder dom redan befintliga fritidsgårdarna. Många vuxna besökare kommer ockå agera som frivillig extrahjälp för personalen på fritidsgårdarna.   Kriminalvården: Att rehabilitera och återanpassa istället för att straffa.

   I fängelset ska den som blivit dömd för ett brott få genomgå en obligatorisk yrkesutbildning i ett bristyrke, samt ge den intagne en lägenhet efter det att den brottsdömde blir frisläppt, och hjälpa den intagne in i en ny social grupp genom en hobby som tex, sport, friluftsliv, politisk förening, etc. Detta leder till att återfall i brott minimeras.


   Ingen människa vill bli kriminell fån början, utan påverkas utav omgivningen, har dåliga relationer i hemmet, eller har en kompetensbrist som leder till att människan blir kriminell.

   Några av dom våldsamma tecknade filmer som många barn tittar på.

   Redan 1908 varnade svenska lärare för att våldsfilmer kunde få barn att drömma mardrömmar. 1911 blev Sverige den första staten i världen att införa filmcensur:

   "I oktober 1994 skakades Sverige och Norge av våld bland barn i förskoleåldern. Våldet började oftast som "lek" men urartade och resulterade ibland i dödlig utgång, bland annat inträffade det så kallade Siljefallet i Norge. Man började debattera om underhållningsvåldet kunde ligga bakom. Flera TV-kanaler började nu granska barnprogram. Bland program som vissa slutade visas var Power Rangers det mest omtalade, men även Darkwing Duck berördes, och ersattes av de barnvänligare och mindre våldsamma Bumbibjörnarna. När en lärare i en svensk tredjeklass i december 1994 gav barnen i uppgift att skriva julberättelser fick läraren, som väntat sig "vanliga" julberättelser, in våldsamma julberättelser där tomten sköt alla barnen och pappan skar fingrarna av barnen. Detta väckte uppmärksamhet i radio och tidningar samt Sveriges riksdag, och underhållningsvåldet sades vara orsaken."

   Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Underhållningsvåld   Moderaternas företag kinnevik var det företaget som bröt mot svensk lag och började sända våldsamma program i svensk tv 1987 efter att man mördat Olof Palme som var emot våld på svensk Tv bla. Detta är den främsta anledningen till att det råa våldet har ökat i det svenska samhället sedan dess:

   "Den 31 december 1987 inledde Kinnevik sina sändningar av TV3 som sände program på de skandinaviska språken. Sändningarna skedde via satellit från London för att kringgå skandinavisk lagstiftning."

   Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_TV-historia#1987-:_Public_Service-monopolet_bryts   Vi måste ta bort grundanledningen till varför barnen blir kriminella istället för att anställa fler poliser.


   Hat kan inte bekämpas med hat, utan måste behandlas med kärlek.


   Man kan inte sätta hårt mot hårt utan vi måste mogna och se varför barnen blir kriminella och laga grunden.

   Kriminalitet och våld minskar drastiskt i det nya arbetsfria samhället:

   Stölder, våld och övriga brott beror oftast på att det är en brist på en viss vara. I det nya "arbetsfria" samhället som Naturens Parti förespråkar, så kommer inte kriminalitet att existera i den bemärkelsen vi har idag, då allting man behöver kommer att finnas tillgängligt för gratis användning till alla.

   Om du tex vill ha en cykel är det bara att ta en cykel och sedan lämna den på speciella platser runtom i staden, helt gratis, ungefär som dagens bibliotek, detsamma gäller filmer och Internet, eller utbildningsmaterial, bara att ladda ner från en gemensam fri och öppen server, från folkets informations server. Desamma gäller mat, energi och boende, helt gratis i utbyte mot några få dagars arbete per månad.


   Är det någon människa som använder våld eller beter sig illa så skulle man i första hand hjälpa denna människan med att ge denne kärlek och gå till grunden med problemet och verkligen förstå varför detta har hänt, och lösa problemet ifrån grunden, så att problemet aldrig uppstår igen för någon annan människa, och lära oss ifrån våra misstag och göra rätt med nästa generation, därav måste vi ta bort allt våld från Tv programmen då barnen och ungdomarna tar efter detta och tycker att detta är coolt.

   

   Vi behöver ge ungdomarna rättvisa, starka och kärleksfulla föredömen att se upp till på Tv programmen. 


   Tv programmen ska visa vad företagen gör i Amazonas regnskogar och många andra platser där skogar skövlas och naturresurser utplånas, och där urfolken drivs på flykt, undan företagens hänsynslösa jakt på nya naturresurser att förbruka, och vanliga människor rentav dödas för deras protester, vad har hänt med Sveiges media? Varför rapporteras det inget om dessa skyldiga företag?


   Svensk media rapporterar ju ingenting om regnskogarna som ju ska vara på förstasidan på alla tidningar, tills det att man har slutat skära ner skog och börjat återplantera stora områden igen!


   Detta är ju det viktigaste någonsin, som nyheterna måste informera om varje dag! Detta handlar om alla framtida generationer och om hela planetens överlevnad!

 


   Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti.


   Bostad, energi och sjukvård är en mänsklig rättighet.


   Därför vill Naturens Parti införa en basinkomst på 5 000 kr mån och skattefinansiera alla bostadsavgifter som; energi, vatten och avlopp, som en del av välfärden.


   Genom att omfördela en del av pengarna i statens budget kan vi enkelt införa detta.


   En basinkomst för 6 miljoner svenska medborgare från 20-65 år, kostar 360 miljarder per år, och finansieras genom att:


Slopa jobbskatteavdraget ca 115 miljarder, och omfördela pengar från;

   Arbetsförmedlingen ca 75 miljarder.

   Försäkringskassan ca 100 miljarder.

   Migration/jämställdhet ca 40 miljarder. 

   Utlandsbistånd ca 40 miljarder.


   Detta blir 370 miljarder som vi omfördelar.


   En basinkomst kostar 360 miljarder per år.


   Kontakt:

   www.info@naturensparti.se

   Detta skapar gemenskap och trygghet i städerna igen:

   Idag får man endast vistas på fritidsgårdarna om man är upp till 19 år, då de flesta ungdomar är utan jobb och den verkligt destruktiva banan börjar då man slutat skolan, och inte får något jobb, så är det ju väldigt viktigt att alla åldrar är välkomna på fritidsgårdarna, alla dagar! Då kan personalen och andra vuxna ta hand om ungdomarnas arga frustrationer och balansera dessa känslor så att dom inte blir uttryckta i destruktiva handlingar, då det ofta fattas ansvariga vuxna i ungdomars liv som är på glid.


   Vi behöver också öppna upp folketshus igen för att skapa en naturlig avgiftfri mötespats för alla människor i samhället. Där alla människor är välkomna och kan ta en kopp kaffe, och prata och umgås, se filmer, spela pingis, biljard, schack etc.


   Då många människor känner varandra i stadsdelarna ökar det tryggheten och det blir svårare att begå brott, misshandla eller råna någon, och komma undan med det.


   Det finns en lag som säger att våldsamma och stötande bilder ej får spridas bland allmänheten. Men för Tvn hade man tagit bort förbudet vid slutet av 80-talet, varför kan man ju undra?? Tvn är ju det viktigase och mest inlytelserika medium var har i Sverige idag!   Här är några lagar som media och tv industrin bryter mot:

   "Del ur radio och tv-lagens demokratiparagraf 5 kap. 1 §:"Programverksamheten som helhet ska präglas av principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet.”


   6 kap.2§: Om tryckta skrifters spridning:2. Bland barn och ungdom sprider tryckt skrift, som genom sitt innehåll kan verka förråande eller eljest medföra allvarlig fara för de ungas sedliga fostran.


   7 kap.4§ i tryckfrihetsförordningen:13. olaga våldsskildring, varigenom någon i bild skildrar sexuellt våld eller tvång med uppsåt att bilden sprids, om inte gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig. (Tryckfrihetsförordningen gäller enbart för tryckta skrifter. Kartor, ritningar och bilder ska ses som skrift även om det inte finns någon text.)"

   

   Källa: Lagen.nu