World Trade Organisation

Naturens Partis politiska ståndpunkt:

 

 

# Sverige behöver gå ut ur EU, och bli helt självförsörjande på ekologisk GMO-fri mat och alla övriga livsviktiga produkter.

 

 

# Gå ur World Trade Organisation och släppa alla patent fria inom Sveriges gränser., så att vi kan vidareutveckla mänsklighetens uppfinningar och använda alla kunskaper med frihet.

 

 

# Stoppa CETA, TTIP och ISDS.

Grön färg - WTO-medlemmar

Blå färg - EU- och WTO-medlemmar

Gul färg - Observatörer

Röd färg - Icke medlemmar

 

Grundad: 1995

Säte: Centre William Rappard, Genève

Medlemmar: 161 länder

Officiella språk: Engelska, Franska, Spanska

Generaldirektör: Roberto Azevêdo

Budget: 196 million Schweizisk francs (approx. 209 million US$) in 2011.

Personal: 640

 

Webbplats: http://www.wto.int/

 

Från Wiki:

"1995 bildas WTO för att övervaka att länderna följde handelsavtalen som man förhandlade fram och länderna kunde också vända sig dit för att lösa sina tvister.

 

Världshandelsorganisationen (förkortas WTO från engelskans World Trade Organization) är en internationell organisation skapad med syfte att övervaka och liberalisera internationell handel. Organisationen är en produkt av Uruguayrundan och upprättades officiellt den 1 januari 1995, genom Marrakechavtalet, och övertog och inkluderade då General Agreement on Tariffs and Trade-avtalet (GATT) från 1947.

 

 

Organisationen har tre huvudavtal:

GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) som reglerar varuhandel mellan länder,

GATS (General Agreement on Trade in Services) som reglerar handel med tjänster över landgränser,

TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) som innehåller regler om bland annat upphovsrättsskydd och patent.

 

 

Senaste två mötena:

Uruguay September 1986. Medlemmar: 123 länder.

Ämnen: Tullavgift, tull hantering, regler, tjänster, immaterialrätt, tvistlösning, textilier, jordbruk, skapandet av WTO.

Uppnått: Denna runda ledde till skapandet av WTO, och utökade utbudet av handelsförhandlingar, vilket leder till stora minskningar av tullavgifter (ca 40%) och jordbruksstödet, ett avtal som tillåter full tillgång till 'textilier' och kläder från utvecklings länder, och en förlängning av immateriella rättigheter.

 

Qatar Doha. November 2001. Medlemmar: 159 länder.

Ämnen: Tullavgift, tull hantering, jordbruk, arbetsvillkor, miljö, konkurrens, investeringar, transparens, patent.

Uppnått: Denna runda är ännu inte avslutats. Bali Package undertecknades den 7 dec 2013."

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Världshandelsorganisationen

 

 

"General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) är ett multilateralt handelsavtal som reglerar handel med varor över landgränser. Avtalet kom till med avsikten att öka internationell handel genom minskade tullavgifter, handelskvoter och andra handelshinder. Avtalet skrevs 1947 i Genève (Schweiz) och kom från och med 1995 att ingå som ett huvudavtal inom Världshandelsorganisationen (WTO).

 

Avtalets huvudfokus är tullar och importkvoter, men ytterligare områden har över tid kommit att inkluderas. Två centrala grundprinciper är principen om Most Favored Nation (MFN) och principen om National Treatment. MFN-principen innebär att en medlemsstat inte kan ge en annan fördelar (t ex i form av sänkta tullar eller förmånliga importkvoter) utan att ge samma fördelar till samtliga medlemsstater. National treatment-principen innebär att när en vara passerat tull och landgräns får den inte behandlas mindre förmånligt än motsvarande inhemska varor genom t ex skatter eller avgifter.

 

GATT var ursprungligen tänkt som ett första steg mot bildandet av en internationell handelsorganisation, Internationall Trade Organization (ITO), men efter att förslaget om bildandet hade röstats ner under Bretton Woodskonferensen kom det istället att bli den permanenta grunden för dagens världshandelsregim."

källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/General_Agreement_on_Tariffs_and_Trade

 

 

"GATS eller General Agreement on Trade in Services är ett internationellt handelsavtal som förhandlades fram i Uruguayrundan och som fungerar som regelverket för handel med tjänster på en global nivå. Avtalet är motsvarigheten till GATT som istället reglerar handeln med varor. Tillsammans med GATT och TRIPS utgör dessa grunden för WTO:s arbete."

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/General_Agreement_on_Trade_in_Services

 

 

"TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) är en internationell överenskommelse som reglerar handelsfrågor vad gäller immaterialrätt. Den omfattar upphovsrätt, patent, varumärken, företagshemligheter, industridesign, geografisk information och kretskortarkitektur.

 

Överenskommelsen förhandlades fram år 1994 som ett tillägg till GATT-avtalet och utgör i dag grunden för den verksamhet som Världshandelsorganisationen (WTO) bedriver. Tillägget var ett resultat av intensiv lobbying från amerikanskt håll, men hade starkt stöd från EU, Japan och andra inflytelserika handelsnationer. Alla stater som önskar bli medlemmar i WTO måste ratificera TRIPS.

 

TRIPS prioriterar immaterialrättsliga monopol framför mänskliga rättigheter och har mött mycket hård kritik från framför allt icke-statliga organisationer, som exempelvis Attac och nationer i Tredje världen. En av de mest omdiskuterade konflikterna som uppstått i skuggan av TRIPS är frågan om tillgången till AIDS-mediciner i Afrika."

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/TRIPS

 

 

 

Från Wiki om bomull:

 

USA fälls av WTO för andra gången:

"USA tog bort några av de mest utskällda stöden i augusti 2006, men ökade istället stöden totalt i antal dollar jämfört med året innan. Det tyckte Brasilien var en skenreträtt och överklagade 2006 ännu en gång till WTO.

 

I juni 2008 slog WTO:s högre rättsliga instans fast den andra bomullsdomen mot USA. De var tvungna att skära ner fler stöd, annars skulle motparten Brasilien få rätt att vidta motåtgärder. Men en månad tidigare, maj 2008 hade kongressen åter klubbat en femårig budget för jordbruket. Stöden hade inte minskat utan istället åter höjts. Kongressen körde inte bara över WTO, Brasilien och Cotton 4, utan också den avgående presidenten George W Bush som lade in sitt veto mot den, till ingen nytta.

 

"Det är ett steg tillbaka till en förlegad jordbrukspolitik och ett stödsystem som gynnar några av de rikaste människorna i USA", var hans kommentar.

 

Barack Obama var under valkampanjen mot stöden till de största farmarna, men inför omröstningen i kongressen våren före valet ställde han sig bakom Farm Bill."

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Bomull

 

 

 

Från sidan Stoppa TTIP:

 

1. TTIP är inget handelsavtal:

TTIP handlar om mycket mer än handel: EU och USA har redan avskaffat eller sänkt de flesta tullar, därför siktar frihandelsavtalet främst mot att likrikta och standardisera regler och lagar, märkningar och godkännanda procedurer över Atlanten. Kort sagt handlar TTIP om att ta bort det som industrin kallar ”tekniska handelshinder”. Det betyder att EU:s regler och standarder inom en lång rad områden som t.ex. matsäkerhet, konsumentskydd och miljö riskerar att bli sänkta eller avskaffade som en följd av avtalet. Målet för avtalet är avreglering, så att industrin ska kunna sälja fler produkter. http://www.sierraclub.org/Trade/truth-behind-ttip

 

2. Med ISDS ska företag kunna stämma svenska staten:

Utländska verksamheter kommer att kunna lagföra stater vid sidan om det nationella rättssystemet: som en del av förhandlingarna ingår den kontroversiella tvistlösningsmekanismen (ISDS – Investor State Dispute Settlement). ISDS ger en utländsk investerare rätt att stämma stater i internationella skiljedomstolar om staterna genomför en politik som går ut över investerarens förväntade vinst. Det kan få vittgående konsekvenser för staters möjlighet och vilja att skärpa lagstiftningen för att skydda människor och miljön. Exempelvis har Vattenfall stämt Tyskland, Philip Morris har stämt Australien, Chevron har stämt Ecuador och Veolia Egypten.

http://unctad.org/en/pages/publications/Intl-Investment-Agreements---Issues-Note.aspx

 

3. Fritt fram för farliga kemikalier:

TTIP kan betyda fler kemikalier i leksaker och kosmetika: EU ställer högre krav än USA på användning och märkning av kemikalier i en lång rad produkter. Medan EU har förbjudit över 1300 kemikalier och ytterligare reglerat användningen av 250 ingredienser är bara 11 substanser förbjudna i USA. Gemensamma regler på kemikalieområdet kan betyda att EU ska acceptera hormonstörande ämnen som ftalater i leksaker för barn eller skadliga substanser i kosmetika. http://ciel.org/Publications/ToxicPartnership_Mar2014.pdf"

Källa: http://www.stoppattip.se/10-saker-om-ttip.html

 

Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti.

 

 

Vi i Naturens Parti kämpar verkligen för att rädda planeten på riktigt, en av våra viktigaste politiska punkter är att sätta stopp för företagens överproduktion.

 

Vi behöver stoppa all handel med varor som producerats på regnskogsmark som tex: Sojabönor och nötkött från Brasilien, Ceylon te från

Sri Lanka och palmolja från Borneo!

 

Vi måste göra detta för att hinna rädda våra sista regnskogar!

 

Vi har alla dom lösningarna som krävs för att stoppa miljöförstörningen och slöseriet med våra sista naturresurser!!

 

Vi måste tillsammans sätta stopp för företagens giriga framfart och deras giftiga utsläpp som orsakar enorma skador på våran ömtåliga planet varje dag!!

 

 

Kontakt:

www.info@naturensparti.se