Företagens makt

NATURENS PARTI

SANNING RÄTTVISA KÄRLEK

För att kunna skapa fred och hållbarhet på jorden krävs det att vi ändrar vårat levnadsmönster:

 

- Förbättra skolundervisningen: Barnen behöver lära sig om vår verkliga historia. Om hur kungen tvingade folket att betala så stora avgifter till kungen så att folket själva fick svälta, och om hur kyrkan torterade och tvingade svenska folket att konvertera till kristendomen från asatron och andra naturreligioner, och ville man inte bli kristen så brände kyrkan folket på bål. Kyrkan krävde också folket på en tiondel av allt människor tjänade, detta plus kungens skatt.

 

Barnen kommer snabbt att se sambandet mellan företagen och riksdagen som tillsammans gör samma sak mot människor än idag.

Vi människor är tvungna att sälja våra kroppar till företagen i 58 år utav våra liv, de första 12 åren får vi inget betalt av företagen och staten för detta, i våran skolgång.

 

I skolan får barnen inte lära sig dom saker som barnen har verklig nytta av, saker som hur man överlever om det ekonomiska systemet kraschar, att tillverka saker som barnen har använder varje dag som tyg, el och mat, utan all information är skräddarsydd för att passa företagen och deras arbetsbehov, och detta har barnen ingen som helst användning av om det skulle inträffa en kris i världsekonomin.

 

 

- Endast grundläggande matematik ska läras ut i grundskolan:

Matematik är ett av dom ämnen som människan har minst användning för, både i privat- och arbetslivet. Aavancerad matematik som gångertabeller, bråktal tex 1362/3.32 osv, behöver tas bort ifrån grundskolan. Avancerad matematik ska istället läras ut på ingenjörsutbildningen och andra universitetsutbildningar där man behöver lära sig detta. Avancerad matematik är ingenting som den övriga svenska befolkningen ska ha med i sin skolplan.

Skulle människor behöva använda matematik någon gång i livet så har alla människor en miniräknare i fickan, i sin mobiltelefon.

 

Gångertabeller och annan avancerad matematik har människan ingen användning för när bankerna kraschar, valutan faller och deras pengar förlorat sitt värde. Eller om elen slutar fungera och mataffärerna blir uttömda på mat.

 

Barnen måste få livsviktig kunskap som dom verkligen behöver och verkligen har användning för.

 

Istället för matematik, och andra irrelevanta teoretiska ämnen, ska barnen lära sig att odla grönsaker, föda upp matdjur och lära sig hur man konserverar maten ekologiskt, och får maten att räcka hela året utan att maten rötnar.

 

Eleverna ska också lära sig att bygga elgeneratorer, och lära sig hur vi tillverkar dom material som vi mest använder från grunden, tyg, ekologiskt bränsle, ekologisk plast, etc, och sedan lära sig att tillverka dom produkter som vi använder från dessa material.

 

 

För att man skulle få igenom dessa kraven från företagens sida, var företagen och bankerna tvungna att hitta på att Sverige befann sig i en kris, för att tänk på det; kostar energi, mat och bostäder verkligen 900 miljarder på 5 år?

 

Med tanke på att vi redan byggt upp våra vattenkraftverk på 60-talet som håller i hundratals år med väldigt lite underhåll, samt redan byggt upp våra bostadhus på 60-talet (miljonprogrammet) som också håller i hundratals år med lite underhåll, samt att våra åkrar producerar mat till hela Sveriges befolkning till självkostnad, resterande produkter som vi verkligen behöver producerar vi själva här i Sverige, till en väldigt låg kostnad.

Det finns egentligen ingenting som kostar så stora pengar.

 

Det var den moderata regeringen som tillträdde vid detta år som hittade på att Sverige har en kris och behöver en skattereform, dom ville sätta landet Sverige och våran befolkning i en skuld som vi aldrig kunde betala av, och på så sätt skulle vi bli kontrollerade utav utländska banker och företag.

 

Det var stora risker med att låna pengar från utländska banker och försäkringsföretag, och sätta landet Sverige i skuld till dessa. Förutom att dessa utländska företag fick ett större inflytande över Sveriges politik, och våra svenska naturresurser samt över människorna.

Vad är egentligen ett företag?

Ett företag är någon, som köper in en vara, till ett så lågt pris som möjligt och sedan säljer denna varan, till ett så högt pris som möjligt.

 

Det företaget som köper in varan till sig själv så billigt som möjligt, och sedan säljer varan till dig och mig så dyrt som möjligt, får den största belöningen.

 

Företaget blir alltså belönat, för att lura andra människor på så mycket pengar som möjligt!

 

Och vi lär våra barn att det är fult att ljuga.

 

Hela vårat ekonomiska system är uppbyggt på att den som ljuger mest får störst belöning, i form utav pengar till företagen.

 

Nu har det gått så långt att företagen stjäl råmaterialen till deras produkter från våran gemensamma natur! Till den grad att företagen skövlar jordens skogar och spränger bort jordens berg, förgiftar jordens luft och vatten, och företaget blir belönat för detta!

 

Detta är ett självskadebeteende som inte kan liknas vid annat än ett skadligt missbruk, problemet med företagen är att dom inte bara skadar sig själva, utan företagen skadar alla levande organismer på hela våran gemensamma Planet!! Företagen måste stoppas direkt!!!

 

En parasit, är en organism, som suger ut allt den behöver från sin värd utan att bidra med något positivt för sin värd.

 

Ett företag är på samma sätt lik en parasit, i det som företaget gör med Planeten och alla oss människor på den!

 

 

- Bojkotta och stoppa alla företag som förstör naturen!

Vi måste gemensamt som land, och folk, tillverka bara det viktigaste människan behöver för att överleva och trivas inom rimliga gränser.

 

- Planerad föråldring:

Idag bygger företagen en produkt för att den ska gå sönder efter ett bestämt tag, sk; "planerad föråldring," så att människor är tvugna att köpa en ny likadan produkt, år efter år, på detta sättet tjänar företagen mer pengar år efter år. Detta leder till att Planetens begränsade resurser hela tiden slösas bort, för att företagen vill ha mer pengar!!

 

 

Läkemedelsföretag:

Alla läkemedel behöver utvecklas tillsammans av det svenska folket på våra skattefinansierade universitet och högskolor. Ett företag som till exempel Astra Zenica, ska inte få tillverka och patentera några läkemedel överhuvudtaget.

 

Vad händer om ett företag får fram botemedlet mot tex, Hepatit C?

Jo, företaget patenterar medicinen och säljer sedan medicinen för summor som vanliga människor aldrig kan betala!

 

 

Från Wiki:

 

"Det finns inget vaccin mot hepatit C. Det nya läkemedlet Sofosbuvir kan bota människor smittade med hepatit C, HCV, utan biverkningar. Det är dock dyrt - en tremånadersbehandling med läkemedlet kostar 360.000 kronor - och inte alla Landsting erbjuder ännu så länge Sofosbuvir".

 

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Hepatit_C

Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti.

 

Vi i Naturens Parti kämpar för att rädda planeten på riktigt!

En av våra viktigaste politiska punkter är att sätta stopp för företagens överproduktion.

 

Vi behöver stoppa all handel med varor som producerats på regnskogsmark som tex: Sojabönor och nötkött från Brasilien, Ceylon te från

Sri Lanka och palmolja från Borneo!

Detta måste vi göra för att hinna rädda våra sista regnskogar!

 

Vi har alla dom politiska lösningarna som krävs för att stoppa miljöförstörningen och slöseriet med våra sista naturresurser! Istället måste vi övergå till ett helt ekologiskt levandssätt. Se rubriken "Vårat Mål".

 

Vi måste tillsammans sätta stopp för företagens vinstdrivna överproduktion, och deras giftiga utsläpp, som orsakar enorma skador på våran ömtåliga planet varje dag!!!

 

 

Kontakt:

www.info@naturensparti.se

Animerade kortvideor från Steve Cutts som beskriver våran värld idag: När företagen, svenskt näringsliv och moderaterna får bestämma.

 

Företagens vinster:

Fram till 1991 betalade företagen i Sverige 57 procent i skatt för sina inkomster.

 

Efter den stora skatterefomen som ägde rum i Sverige från 1989-1991 omfördelades nästan 100 miljarder av svenska folkets skattepengar, där skatten som företagen betalar för sina vinster sänktes från 57 procent, i två steg först 45 procent och sedan till 30 procent, företagen fick alltså behålla mer pengar till själva.

 

Detta gjorde att statsskulden ökade med 800 miljarder på 5 år! År 1990 låg statsskulden på 600 miljarder, år 1996 låg statsskulden på 1 400 miljarder!

 

Idag betalar företagen 22 procent i skatt för sina ekonomiska vinster.

 

År 1970 hade Sverige en statskuld på ca 30 miljarder, idag är statskulden uppe i nästan 1300 miljarder!

 

Efter att skattereformen genomfördes 1991 delades kommunal skatt och statlig skatt upp, och staten fick endast ta skatt från juridiska personer (företag och föreningar), och arbetare som hade inkomster över den nedre skiktgränsen som år 2001 låg på en årinkomst över 252 000, då fick man betala en skatt till staten på 20 procent utav vad du tjänade utöver denna summa. År 2015 låg samma gräns, den nedre skiktgränsen på en årsinkomst på över 430 200 kronor.

Alltså en ökning med nästan 200 000 kr per år som cheferna och politikerna betalar samma procentsats skatt som låginkomsttagare, alltså två årslöner för en vanlig arbetare, och tre årslöner för en låginkomsttagare, och samma skattesats!!

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Inkomstskatt_i_Sverige

 

 

 

Desto mer vi arbetar och producerar saker, desto mer förstör vi Planeten:

Varje dag producerar mänskligheten enorma mängder varor åt företagen, varor som vi egentligen inte alls har någon användning för, dessa varor säljer sedan företagen och gör sina ekonomiska vinster på dessa varor.

 

Företagen kör med en så kallad: Planerad föråldring på sina varor, för att varorna ska gå sönder inom en planerad tid, så att kunden måste köpa en ny likadan vara snart igen. Istället för att bygga en dator som håller i 100 år och som enkelt kan uppgraderas, bygger företaget en dator som håller i vesänligt mycket kortare tid för att du ska gå och köpa en ny dator inom en viss tidsperiod så att företagen kan tjäna mer pengar, desamma gäller mobiltelefoner, etc.

 

Problemet är att alla råvarorna till produkterna kommer ifrån våran gemensamma Planet!

Och dessa råvaror grävs upp, sprängs bort och bränns upp utav företagen! Vem har gett företagen rätt till detta!!?

 

Detta ska ju vi som mänsklighet rösta om, och varje människa i världen ska ju tillfrågas först, om denne tillåter att ett företag bränner upp våra framtida generationers Naturresurser! Och därtill släpper företagen ut tonvis med koloxid och andra gifter när dom bränner upp Planetens energiresurser!! (Olja, kol, etc).

För att hinna rädda Planeten, så räcker det inte med att vi som enstaka individer minskar våran konsumtion, utan vi måste börja från grunden och och stänga alla fabriker och stoppa all produktion som inte är livsviktig, och istället tillverka produkter som vi verkligen behöver för att överleva, och inte dessa onödiga produkter som företagen skapar och lurar på oss genom reklam, bara för att företaget vill tjäna pengar, och sedan stänga alla fabriker och stoppa all produktion som inte har med mat, energi och medicin att göra. Nöjesprodukter kan tillverkas, men i balans med naturen.

 

Vattenkraftverk, infrastuktur, maskiner samt bostäder har vi redan byggt upp och dessa kan underhållas, repareras och återvinnas, till en låg arbetskostnad, nya produkter skapar vi utav befintligt återvunnet material, samt av Hampa, och därmed föregår vi i Sverige som ett gott exempel som andra länder sedan kan följa, precis som vi gjort med så mycket annat.

 

För att förstå hur vi ska reparera dessa stora skador som företagen orsakar på våran Planet varje dag, så kan du läsa under rubriken "vår politik" där lösningarna på dessa problem beskrivs i detalj.