Donera

   NATURENS PARTI 

     SANNING RÄTTVISA KÄRLEK
   Naturens parti är det enda partiet som driver äkta miljöfrågor, och vi är det enda partiet som verkligen tar ansvar för Naturen, helhjärtat och på riktigt!   Skänk gärna ett bidrag till oss på Naturens Parti, så att vi kan fortsätta att sprida information om företagen som förstör våran planet, för alla framtida generationer!   Alla bidrag uppskattas, stora som små!


   Kontoinnehavare: Naturens Parti


   Kontonummer: 5037 34 23446


   Bank: SEB

   

   Lämna gärna ett bidrag till oss på Naturens Parti så att vi kan fortsätta att kämpa och slåss för naturen! 


   När vi samarbetar mot ett gemensamt mål så kan vi förändra världen, och kräva att riksdagen inför en ekologisk och hållbar värld på riktigt!


   Vi måste göra allt vi kan för att rädda våran planet, från företagens rovdrivft innan det är för sent!


      Alla inkomster används för att betala partiets kostnader som reklam och hemsidekostnaden, ingen får lön för vårt arbete, utan vi i Naturens Parti arbetar helt ideellt. Vi tackar enormt mycket för all hjälp vi kan få!

     

   Kontoinnehavare: Naturens Parti

   Kontonummer: 5037 34 23446

   Bank: SEB
   Allt arbete vi gör sker helt ideellt och ingen får betalt för att arbeta med partiet, alla inkomster går oavkortat till informationsspridningen om stora företag och ideer som göra att vi hinner rädda våran ömtåliga Planet i tid.

   Nyheter finns på våran facebooksida "Naturens Parti".    Donera gärna till oss och hjälp till att skapa en hållbar värld!!

 Skriv gärna ut blanketter och dela ut till vänner och bekanta. Affischera gärna på offentliga platser där många människor kan se vårat budskap, så att vi tillsammans hinner rädda våran ömtåliga planet, från företagens hänsynslösa och pengardrivna rovjakt!

    Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti.


   Stora företag skövlar våra sista regnskogar, för att odla soja och andra grödor, som främst används som föda åt kor.


   Korna släpper ut metangas som värmer upp planeten 25 ggr snabbare än koldioxid.

Metangashalten i atmosfären var 150% högre år 2011 än år 1750.


   Kan vi rädda våra sista regnskogar?

   Genom att införa sanktioner mot dom länders regeringar som tillåter detta, och ställa dom företagen som skövlar regnskogarna inför rätta, samt:

   Stoppa importen utav produkter som:


Kokött (Amazonas regnskogar) Palmolja (Borneos regskogar) Ceylon Te (Sri Lankas regnskogar).   Vi måste införa dessa politiska sanktioner så att vi hinner rädda den sista regnskogen vi har kvar!!
   Kontakt:

   www.info@naturensparti.se 
 
 

NATURENS PARTI

   SANNING RÄTTVISA KÄRLEK