Donera
 
 
 
 

   Lämna gärna ett bidrag till oss på Naturens Parti så att vi kan fortsätta att bedriva vår kamp för naturen! 


   När vi samarbetar mot ett gemensamt mål så kan vi förändra världen, och kräva att riksdagen inför ett ekologisk och hållbart land på riktigt!


   Vi måste göra allt vi kan för att rädda våran planet, från företagens rovdrivft innan det är för sent!

      Alla inkomster används för att betala partiets kostnader. Vi i Naturens Parti arbetar helt ideellt. Vi tackar enormt mycket för all hjälp vi kan få!

     

   Kontoinnehavare: Naturens Parti

   Kontonummer: 5037 34 23446

   Bank: SEB
   Nyheter finns på våran facebooksida "Naturens Parti". 

SANNING   RÄTTVISA   KÄRLEK

      SANNING - En sanningsenhetlig bild behöver visas på nyheter och våra stora privata medieföretag, där det framgår vilka grundproblem olika konflikter har i världen, och se bägge sidor utav konflikterna i detalj, samt vilka företag det är som producerar vapen till konflikterna.
   RÄTTVISA - För dom företag som skövlar jordens regnskog och förgiftar vårat vatten ska rättvisa skipas, dessa företag ska ställas inför domstol för brott mot Naturen och hela den framtida mänskligheten, och ska stoppas med omedelbar verkan!
   KÄRLEK - Kärlek och respekt för varandra som arter och kärlek till Naturen och våran gemensamma Planet är hela tiden centralt i våran politik.

   Vårat mål är att skapa ett helt nytt samhälle och ett nytt kärleksfullt förhållningssätt till varandra som människor, samt till djuren och Naturen.

   Skicka gärna ett meddelande till vår mail (www.naturensparti.se) när ni har satt in en donation, så att vi kan höra av oss till er och tacka, och bjuda in er till olika event som vi håller i.


   Tack på förhand!

NATURENS PARTI

   SANNING RÄTTVISA KÄRLEK

 Skriv gärna ut blanketter och dela ut till vänner och bekanta. Affischera gärna på offentliga platser där många människor kan se vårat budskap, så att vi tillsammans hinner rädda våran ömtåliga planet, från företagens hänsynslösa och pengardrivna rovjakt!

   Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti.


   Stora företag skövlar våra sista regnskogar, för att odla soja och andra grödor, som främst används som föda åt kor.


   Korna släpper ut metangas som värmer upp planeten 25 ggr snabbare än koldioxid.

Metangashalten i atmosfären var 150% högre år 2011 än år 1750.


   Kan vi rädda våra sista regnskogar?

   Genom att införa sanktioner mot dom länders regeringar som tillåter skogsskövling, och ställa företagen som utför dessa brott mot regnskogarna inför rätta, samt: Stoppa importen utav produkter som:


Kokött (Amazonas regnskogar) Palmolja (Borneos regskogar) Ceylon Te (Sri Lankas regnskogar).


   Samt plantera växter/träd som tål extrem torka i och runt om Saharaöknen som suger upp koldioxid och återplantera regnskogar.


   Vi måste införa dessa politiska punkter snarast! Och övergå till ett helt ekologiskt levnadssätt!

   Så att vi hinner rädda den enda planeten vi har!!
   Kontakt:

   www.info@naturensparti.se

   NATURENS PARTI 

     SANNING RÄTTVISA KÄRLEK
   Naturens parti är det enda partiet som driver äkta miljöfrågor, och vi är det enda partiet som har dom lösningarna som krävs, för att hinna rädda naturen på riktigt!   Skänk gärna ett bidrag till oss på Naturens Parti, så att vi kan fortsätta att sprida information om företagen som förstör våran planet, för alla framtida generationer!   Alla bidrag uppskattas, stora som små!


   Kontoinnehavare: Naturens Parti


   Kontonummer: 5037 34 23446


   Bank: SEB