Geoingeneering

Naturens Partis politiska ståndpunkt:

# Stoppa geoingeneeringen och besprutningen utav Aerosol i vårat Svenska luftrum.

# Inför svenska nationella regn och lufttester som testar luftpartiklar på nano nivå.

# Att fria organisationer utreder sambandet mellan Aerosol och den ökande allergin och cancern som sprids idag, och varför det sker en massdöd i våra bisamhällen idag.

GeoEngineering: The Collapse of Civilization, Weather Warfare Dane Wigington. Presentation av Dane Wigington om Geoingeneering.

Why in the world are they spraying?

Varför sprutar företagen aerosols?

What in the world are they spraying?

Varför sprutar företagen kemikalier och tungmetaller över oss?

Bild: Geoengineeringens lösning till klimatkrisen som råder just nu.

Källa: http://thehoustonfreethinkers.com/category/news-stories/geo-engineering/

http://newenergynews.blogspot.se/2009_08_01_archive.html

 

Geoengineering, HAARP och varför våra bi dör:

"I år kommer runt 60 000 svenskar att få cancer. Om knappt 25 år kommer 100 000 om året drabbas, visar en ny prognos."

Källa: http://www.expressen.se/halsoliv/halsa/sjukdomar--besvar-1/cancerfallen-vantas-oka-dramatiskt/

Från SVT:

"Och det är inte bara i Sverige som astma och allergi ökat. Hela västvärlden ser samma utveckling. Människor som immigrerar från fattigare länder utvecklar dessutom allergier snart efter att de anlänt.

-Jag träffar ofta personer som invandrat från andra länder och börjat utveckla björkpollenallergi.

Intressant nog kan man se att sjukdomar som reumatism, inflammatoriska tarmsjukdomar och diabetes har ökat parallellt med allergier, i exakt samma kurva."

Källa: http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/darfor-okar-allergier-for-lite-bakterier-i-kroppen

Från SVD:

"I dag talar man om en global bidöd. I södra Tyskland dog 80 procent av de odlade bina och i Sverige en fjärdedel år 2010. I Sichuanprovinsen i Kina är bina redan försvunna och där får människor själva pollinera fruktträden med pensel för att få någon skörd. Tidskrävande, arbetsamt och dyrt om man jämför med det gratisarbete bin gör. Det globala pollineringsvärdet som bin utför är värderat till 1 900 miljarder kronor".

Källa: http://www.svd.se/bin-ar-nodvandiga-for-var-overlevnad

Företagen vill försämra våran hälsa:

Företaget Monsanto (som idag har gått ihop med företaget Bayer) har utvecklat GMO frön som tål: Torka, höga halter av salter som uppkommer av gödningsmedel, och tål höga doser av tungmetaller. Företaget har också utvecklat "Terminator seeds" fröer som inte går att plantera om utan bonden är tvungen att köpa nya fröer till dyra priser efter varje skörd. För att kunna sälja dessa fröer så måste Monsanto skapa förutsättningarna för att hela världen ska bli beroende utan Monsantos fröer.

 

"När det gäller GMO-grödor har ett företag, Monsanto, kontroll över 85 % av USA:s majsareal och 91 % av amerikansk sojabönareal."

Källa: http://www.kostdemokrati.se/runelanestrand/2014/07/22/monsanto-och-truster-styr-usas-jordbruk-och-livsmedel/

 

Livsviktiga instrument som våra mediciner, vår mat, och våran livslängd, har en väldigt stor betydelse för företagen, som vill tjäna maximalt med pengar, och ha kontroll över matproduktionen, sälja mer mediciner, och få nya kunder som hela tiden kommer tillbaka och köper mer medicin. Därför besprutar dom stora livsmedelsföretagen våran atmosfär med tungmetaller och andra gifter som kallas Aerosols, dessa innehåller bland annat:

Aluminium, Ethylenbromid, Barium, Strontium, Svavelhexaflourid SF6, Bakterier, Virus, Mykoplasma.

Att andas in kemikalierna som besprutas över oss i geoengeenerings programmet förstör våran hälsa, och leder till Cancer, allergier, och nedsatt immunförsvar, så att företagen kan tjäna pengar på att sälja mer mediciner. Marken blir fullproppad med aluminium, salter och andra gifter och blir obrukbar för odling, detta leder till att hela världen blir beroende av Monsantos GMO grödor om detta fortsätter.

Insekter, speciellt humlor och bi är jättekänsliga för dessa tungmetaller och gifter som besprutas i våran atmosfär och dör i tusental då flygplanen har varit framme och besprutat Aerosols. Efter att diskussionen om Aerosols och chemtrails kommit igång i Sverige började företagen att bespruta vår atmosfär under molniga dagar och nattetid istället, då folk inte ser Aerosolen lika tydligt.

 

Övrig källa: https://chemtrailsisverige.wordpress.com/chemtrails-i-roslagen/

Bild: I svenska lufttester fastnar inte alla ämnen utan endast partiklar som har en diameter på 0,01 mm och större. Aerosols har en diameter på upp till 0,0001 mm och mindre.

Källa bild: https://sv.wikipedia.org/wiki/Luftburna_partiklar och http://www.engineeringtoolbox.com/particle-sizes-d_934.html

Idag använder man använder ett PM 10 luftfilter till att testa luften i Sverige. Detta luftfilter fångar upp partiklar med en diameter från 0,01 mm och större. Nanopartiklarna som besprutas som chemtrails är upp till 0,0001 mm i diameter och fångas inte upp i Svenska lufttester. Vi behöver ha Svenska lufttester som även fångar upp partiklar på denna nanonivå.

Övriga källor:http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Partiklar-PM10-till-luft/

Bild: High Frequency Active Auroral Research Program Research Station. Gakona, Alaska, United States.

Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/High_Frequency_Active_Auroral_Research_Program

Bild: HAARP and how it works.

Källa: http://ageoftruth.dk/h-a-a-r-p/

Förutom att bespruta aerosols används dom stora antennanläggningarna HAARP för att påverka luftströmmarna.

HAARP är ett verktyg för att påverka vädret, där man genom HAARP skickar upp enorma mängder energi i ionsfären, den yttre delen utav atmosfären, och hettar upp denna enormt så att luftströmmarna ändrar riktning, HAARP kan därmed avgöra vart det ska regna, ske torka etc, HAARP kan också användas som ett vädervapen. En utav världens största HAARP anläggningar finns i Småland med sitt huvudsäte i Växjö. En annan HAARP anläggning finns i Tromsö, nord Norge.

Källa: http://www.geoengineeringwatch.org/

Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti.

 

Vi i Naturens Parti kämpar för att rädda planeten på riktigt!

En av våra viktigaste politiska punkter är att sätta stopp för företagens överproduktion.

 

Vi behöver stoppa all handel med varor som producerats på regnskogsmark som tex: Sojabönor och nötkött från Brasilien, Ceylon te från

Sri Lanka och palmolja från Borneo!

Detta måste vi göra för att hinna rädda våra sista regnskogar!

 

Vi har alla dom politiska lösningarna som krävs för att stoppa miljöförstörningen och slöseriet med våra sista naturresurser! Istället måste vi övergå till ett helt ekologiskt levandssätt.

 

Vi måste tillsammans sätta stopp för företagens vinstdrivna överproduktion, och deras giftiga utsläpp, som orsakar enorma skador på våran ömtåliga planet varje dag!!

 

 

Kontakt:

www.info@naturensparti.se